Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Mal Rejimi-Boşanma
Ekleyen: Av. Esin Kılıç Şehirlioğlu | Tarih: 25-03-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 4518 | Not:
Av. Esin Kılıç Şehirlioğlu

vs


Profil >


Reklam

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/1218 K. 2005/4529 23.03.2005

Davacı ziynet eşyalarının aynen, bulunmadığı halde bedellerinin kendisine verilmesini istemiştir. Tarafların 14.11.2002'de boşandıkları, kararın 19.11.2003'te kesinleştiği, eşler arasında evlendikleri tarihten 4721 sayılı Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanmalarına kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır. ( 4722 S.K. m.10, MK.m.202 ) Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilafların Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. ( 4787 S.K.m.4/1 ) Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde görev yönünden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Forum