Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Terk Nedeni İle Boşanma-İhtardan Önceki Olaylar
Ekleyen: Av. Esin Kılıç Şehirlioğlu | Tarih: 17-03-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 10252 | Not:
Av. Esin Kılıç Şehirlioğlu

vs


Profil >


Reklam

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/17098 K. 2005/14730  24.10.2005

Davacı 11.03.2004 tarihli dilekçesi ile hem terk hem de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talep ettiklerini belirtmiştir. Yargılama devam ederken davacı 24.03.2004 tarihinde davalıya ihtar çekerek eve dönmesini istemiştir.Bu ihtar ile davacı koca önceki olayları affetmiş en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Bu nedenlerle bu tarihten önceki olaylara dayanılarak boşanmaya karar verilemez. Davacının hem terk hem de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Forum