Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Tebligat
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 5-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 3796 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam
12.HD. 26.05.1988 T.    E: 1987/9050    K: 6797
 
         Ödeme emrinin tebliği tarihinde borçlunun tutuklu bulunmasına , mercice gecikmiş itiraz olarak karar verilmeyip , İİK.’nun 54. maddesine dayalı ödeme emri tebligatının iptaline karar verilmiş olmasına , tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına , dayandıkları belgelere , temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle , usul ve yasaya uygun merci kararının İİK. 366 ve HUMK.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA) , peşin alınan 1500 lira harcın mahsubuna , bakiye 1000 lira onama harcının temyiz edenden alınmasına , 26.05.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.
( İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET         TALİH UYAR   SAYFA 261 )

Forum