Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
EVLENME İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - EVLENME İZNİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI - KÜÇÜĞÜN DAVA TARİHİNDE ON ALTI YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 17-12-2008 | Kategori: İçtihat | Okunma : 6348 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/13559

Karar: 2008/14119

Karar Tarihi: 27.10.2008


(4721 S. K. m. 124)

Dava: Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile <ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir> hükmü getirilmiştir.

Evlenmesine izin verilmesi istenen 18.9.1991 doğumlu Nilgün G...’in dava tarihinde 16 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi. 27.10.2008

Forum