Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Araçları
Ekleyen: Hukuki.Net | Tarih: 3-10-2005 | Kategori: Makale | Okunma : 9382 | Not:
Hukuki.Net

E-mail:@hukuki.net


Reklam
Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Araçları Elektronik ticaretin sosyo-ekonomik etkilerini değerlendirebilmek için öncelikle elektronik ticaretin (e-ticaret) tanımlanması gerekmektedir . Bazı kaynaklar elektronik ticareti, elektronik veri takası (Elektronik Data Interchange-EDI), elektronik fon transferi (EF) ve tamamen kredi karı üzerinden gerçekleşen faaliyetleri kapsayan bir kavram olarak tanımlamaktadırlar. Günümüzde yeni tartışma alanı olarak hızla büyüyen elektronik ticaret, farklı işletme amaçlarına yönelik (kâr amaçlı ya da kâr amaçsız) pek çok sayıdaki sektör işletmesini kapsamakta ve elektronik iletişimin yaygınlaşması ile daha geniş bir alana etki ederek büyümektedir. Basit bir tanımlama ile elektronik ticaret mal ve hizmetlerin dijital süreçler yoluyla piyasaya sunum şeklidir. Sanal ortamda gerçekleştirilen bu ticareti tanımlamak için çok sayıda kavram kullanılmaktadır. Bu kavramlar arasında “Elektronik Ticaret” (Elektronik Trade / Commerce), “İnternet Alışveriş” (İnternet Shopping), “Elektronik Alışveriş” (Elektronik Shopping), “Sanal Alışveriş” (Virtual Shopping), “On-line Alışveriş” (Online Shopping) ve “Net Ekonomi” (Net Economy) bulunmaktadır Elektronik ticaretin gerçekleşmesinde kullanılan araçlar Telefon, Faks, Televizyon, Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri (EFT), Elektronik Veri Takası (EDI) ve Internet’tir. Bazı kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişmeler karşısında tüketici / müşteri gereksinimlerini karşılamak açısından yetersiz kalması (TV, Telefon, Faks gibi) sonucu gerek mal, gerekse hizmet alımlarının potansiyel tüketiciler tarafından da bilinmesi amacıyla daha hızlı şekilde erişimi gerçekleştiren ve daha yaygın bir alana hitap edebilen, referans olarak önem taşıyan, bilgileri daha seri bir şekilde güncelleştirebilen ve zaman, mekan kavramını satın alıcı lehine ortadan kaldıran bilgisayar ağları, yani internet faaliyetleri devreye girmiştir. Özellikle işletmeler arası ilişkilerin düzenlenmesi açısından önem taşıyan işletmeden işletmeye erişimi ve işletmeden tüketiciye olan akışı dijital olarak gerçekleştiren elektronik ticaret, aynı zamanda eğlence, iletişim, vergi ödeme, araştırma, inceleme ve eğitim gibi ticari olmayan faaliyetlerde de kullanılmaktadır. Elektronik ortamda açık ve kapalı ağlar üzerinden yapılan; mal (taşınır-taşınmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma vb.) ticareti, sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses ve video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesi, ürün tasarımı, üretimi doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim takibi, sevkiyat takibi, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, konşimento gönderme, gümrükleme, ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, kamu alımları, elektronik para (sanal para) çıkarma, elektronik hisse alışverişi ve borsa, açık arttırma, sayısal imza, elektronik noterlik, güvenilir üçüncü taraf işlemleri, vergilendirme ve vergi toplama, fikri mülkiyet haklarının transferi ve kiralanması gibi vb. işlemler elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. Kapsamı ve uygulama araçları elektronik ticaret tanımını şöyle toparlayabiliriz. Bilgisayar ağları aracılığıyla pazarın gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin bilgisine sahip olarak, mal ve hizmetlerin üretilmesine, tanıtılmasına, satışının gerçekleştirilmesine, ödemesinin düzenlenmesine ve dağıtımının başarılmasına ilişkin faaliyetlerdir. E- TİCARET VE TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ Müşteri beklentilerini karşılamak için mal ve hizmet arzındaki meydana gelen artış, iş dünyasındaki rekabeti küresel ölçekte zorlaştırmaktadır. İşletmeler bu duruma uyum sağlamak için organizasyonlarını ve çalışma tarzlarını değiştirmekte, firma-müşteri-tedarikçi arasındaki bariyerleri Internet ve E-Ticaret ile kaldırmaktadır. E-Ticaret firmalara en iyi tedarikçiyi seçme ve tüm dünyaya satış yapma olanağını sunmanın yanı sıra birey açısından sosyo kültürel alanlarda da yenilikler oluşturmaktadır. Bilgi çağınını başlaması ile birlikte Bugün ulaşılan teknolojik çizgi de, insanlar birbiri ile yüzyüze iletişim yerine telefon (cep telefonu, mobil telefon, görüntülü telefon), fax, televizyon, internet vb. araçları tercih ederek iletişimi gerçekleştirmektedirler. Bilgi çağının beraberinde getirdiği bu kavramlardan birisi de değişen yüzü ile ticaret ya da yeni adıyla e-ticaret yani elektronik ticarettir. Önceleri mağazalardan veya son satış noktalarından birey tarafından gerçekleştirilen bu satın almalarda müşteri satın almak istediği her şey için bizzat kendisi harekete geçmek zorundaydı. Günümüzün satın almalar teknolojik gelişmelerle yeni bir boyut kazandı ve işyerinden, evden alışveriş devri başladı. Katalog ve posta yolu ile gerçekleştirilen alışverişlerin yanısıra, internet yoluyla gerçekleştirilen satın almalar ön plana çıkarak, dijital bir yaşam tarzının günlük faaliyetlerimizi nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ülkemizde son yıllarda ve özelliklede son günlerdeki bilisim ve e- devlet faaliyetleri yeni ve çok gerekli bu alanın ülkemizdede çok sürratli bir şekilde ilerlemekte ve artık bir çok insan için bunlar anlamını dahi bilmedikleri soyut kavramlar olmaktan çıkıp bire bir günlük hayatlarında faydalandıkları ve kısa zamanda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet alanları haline dönüşmüştür. YAZAR: OKŞAN KÖMÜRCÜ