Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 30-09-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 31563 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
T.C. Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
ESAS: 2001/5351
KARAR: 2001/9247


Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün yoksulluk nafakası ve manevi ödence yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün *temyiz eden Ayhan Ö. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın bozma dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-davalı karşı davacı kocanın ilaç almadan cinsel ilişkiye giremediğini
yaymakla boşanmaya neden olan olaylarda kadında kusurludur. Kocanın fiziksel bir engeli bulunmamakla beraber, psikilojik yönden cinsel ilişkiyi ilaçsız gerçekleştirememesinin sağlık zaafi olduğunun kabul edilmemesi etrafa yayması kadının kusuru olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda Medeni Kanunun 143/2. maddesiyle öngörülen kusursuzluk koşulunun gerçekleşmediği dikkate alınmadan manevi ödenceye hüküm edilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Hükmün 2.maddesinde belirtilen nedenlerle davacı koca yararına BOZULUMASINA, sair temyiz itirazlarının 1.maddede belirtilen nedenlerle REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Forum