Browsing posts tagged: Muhakemesi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de ( 3. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

‘Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları’

Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatların, kişinin birey olması için sahip olması gereken hakları savunduğunu belirtti.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...