Hukuk Haberleri Anasayfa

Haber Detay

   Trafik cezalarında peşin ödemeye indirim...
[22.12.2005 - 10:55:12]  Trafik kurallaryna uymayarak para cezasyna çarptyrylan sürücülere, cezalaryny pe?in ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlü?ü'nün trafik cezalarynyn uygulanmasyna yönelik genelgesi Yçi?leri Bakanly?y Müste?ar Yardymcysy Sebati Buyuran imzasyyla 81 il valili?ine gönderildi.

Genelgeye göre, "Trafik Ceza Tutanaklary", Kabahatler Kanunu hükümleri gere?i "Trafik Ydari Para Cezasy Karar Tutana?y" olarak düzenlenecek.

Bu kapsamda trafik cezalaryna itiraz süresi arttyrylyyor. Trafik cezasy uygulanan sürücünün yetkili mahkemeye itiraz etme süresi 7 günden 15 güne çykaryldy.

Trafik cezasy uygulanan sürücünün para cezasyny pe?in ödemesi durumunda yüzde 25 oranynda indirim yapylacak. Cezayy uygulayan zabyta, tutana?yn üst kysmyna ceza miktarynyn tamamyny yazacak, sürücünün cezayy pe?in ödemesi durumunda, 1/4 oranynda indirim kutusu i?aretlenecek ve yüzde 25'lik indirimin tekabül etti?i oran toplam hanesine kaydedilecek.

Plakaya yazylan cezalar, sürücüye tebli? edilmesinden sonra geçen 15 gün içerisinde pe?in ödenirse yüzde 25'lik indirim hükmünden faydalanylacak.

Genelgeye göre, Kabahatler Kanunu'nda belirtilen ödeme ?ekli olan idari para cezasynyn taksitlendirilmesi vergi dairelerinden talep edilebilecek. Trafik cezasyny taksitle ödemek isteyen, ekonomik durumu uygun olmayan ki?iler, ilk taksiti pe?in olmak üzere cezayy 4 taksitte ödeyebilecek. Taksitlerin zamanynda ve tam olarak ödenmemesi halinde, para cezasynyn kalan kysmynyn tamamy vergi dairesince tahsil edilecek.

Yazan : hukuki.net
Kaynak : haber3.com
 

 

Anasayfa | Haber Anasayfa | Haber Yönetici Girişi | Forum | Linkler | Makale | Programlar
.
Güncel Hukuk Haberlerini Yayınlayanlar;
Hukuki NET & Dünya Hukuk Haberleri & Hukuk Arama Motoru & Medya hukuk haberleri & av.tr & PHB & A Law Directory & Hukuk haberleri


MEDYA HUKUK VE ADLIYE HABERLERI

ADALET BAKANLIĞI DUYURURU, ILAN ve YENILIK HABERLERI