Warning!

The downloads directory is not writable!

Dilekçe & Sözleşme & Program: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru dilekçesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru dilekçesi

Rate this File
Yükleyen: admin - 16-06-2010
Yazar Yazar Av.Ufuk Cengiz
Dosya Boyutu Dosya Boyutu 7,4 KB
Dilekçeler  Sözleşmeler Dilekçeler Sözleşmeler 172
+ Tam Sürümü İndir -
Dilekçe içeriği : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru dilekçesi örneği. (Formu Tam sürümü indir linkine tıklayarak tekst formatında indirebilirsiniz).

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU
Voir Note explicative
See Explanatory Note
Açıklayıcı Not’a bakınız

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİConseil de l’Europe - Council of Europe - Avrupa Konseyi
Strasbourg, FranceREQUÊTE
APPLICATION
BAŞVURU

présentée en application de l’article 34 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

underArticle 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 34. ve Mahkeme İç Tüzüğü’nün
45 ve 47. maddeleri uyarınca sunulmuştur.


IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Bu başvuru hukuki bir belgedir ve hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilir.

Bireysel Başvuru Koşulları Nelerdir?

• Sözleşmede güvenceye alınan hakların ihlali sebebiyle doğrudan yada dolaylı olarak mağdur olma.
• Başvurucunun kimliği belli olmalıdır. Mahkeme ancak kimliği açıkça belli olan başvuruları kabul eder. Ancak AİHM içtüzüğünün 47/3. md. göre “ Daire başkanı, istisnai ve gerçekten haklı görülebilir durumlarda kimliğin saklı tutulmasına izin verebilir.
• Daha önceden Mahkeme tarafından incelenmiş bir konu ile esas itibariyle aynı olan ve yeni bilgi içermeyen başvurular dikkate alınmaz. Ayrıca daha önce başka uluslar arası soruşturma ya da çözüm yerine sunulmuş bir konu, yeni bir bilgi içermeyecek şekilde Mahkemeye başvuru konusu yapılamaz.
• Yapılacak başvurunun AİHS’de yer alan hükümlerle bağdaşması gerekir. Başvurular sözleşme kapsamında ve Mahkemenin yetki alanı içinde olmalıdır.

Devletler Arası Başvuru Nasıl Gerçekleşir?

Devletler arası başvuru, AİHS’ye taraf olan bir devletin Sözleşmede güvence altına alınan hakların ve özgürlüklerin Sözleşmeye taraf olan bir başka devlet tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Mahkemeye şikayette bulunmasıdır. Sözleşmeyi onaylayan her devlet zorunlu olarak devletler arası başvuru yolunu da tanımaktadır.
Sözleşmeyi onaylayan her devlet, Sözleşme tarafından güvenceye alınan hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi amacı güder ve böylece ortaklaşa bir yükümlülüğü üstlenir.Mahkemeye Başvuru

*Başvuru dilekçe ile yapılır.
*Dilekçe matbu olup şunları içerir:
*Başvuranın kimlik bilgilerini
*İlgili olgu ve ulusal sürecin özeti (Devlet makamlarınca bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulunan kararların listesi, her kararın tarihi, kararı veren makam ile kararın kısa özeti)
*İhlal edilen sözleşme maddeleri
*Başvuru imzalı olmalıdır.
*Başvurunun bir avukat aracılığıyla yapılmasına gerek yoktur.
*Bir mahkeme masrafı söz konusu değildir.
*İlk dilekçe faks ile de gönderilebilir.
*İlk dilekçedeki tarih şikayetin bildirim tarihidir.

AİHM Başvuru dilekçesi tam sürüm için "tam sürümü indir" linkine tıklayınız.

Resim Dosyaları

Resim dosyası içermiyor.
Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.