• Kişiler Hukukunda Süreler

  KİŞİLER HUKUKU'NDA SÜRELER

  Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler :

  Adın değiştirilmesinden zarar gören kimsenin adın değiştirilmesi kararına karşı dava açma süresi adın değiştirildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren BİR YIL
  Gaiplik kararı istenebilmesi için gereken süre ölüm tehlikesinin üzerinden en az BİR YIL
  son haber tarihinin üzerinden en az BEŞ YIL
  Gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin bilgi vermeleri için belirlenecek süre ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az ALTI AY
  Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün en büyük mülki amir tarafından ve dosya üzerinden inceleneceği süre ALTMIŞ GÜN
  Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanmasının kuruculardan isteneceği süre DERHAL
  Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında tespit edilen kanuna aykırılık ve/veya noksanlıkların giderilmesi gereken süre istemin tebliğinden başlayarak OTUZ GÜN
  İlk genel kurul toplantısının yapılmak ve zorunlu organların oluşturulmak zorunda olduğu süre Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığının ya da varolanların giderildiğinin derneğe bildirildiği tarihten başlayarak ALTI AY
  Üyelik başvurusunun dernek yönetim kurulunca karara bağlanması gereken süre başvuru tarihinden itibaren en çok OTUZ GÜN
  Olağan genel kurul toplantılarının yapılmasının zorunlu olduğu süre en geç ÜÇ YILDA BİR
  77 Genel kurulun yönetim kurulunca toplantıya çağrılma süresi toplantı tarihinden en az ONBEŞ GÜN ÖNCE
  Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan üyelerin kararın iptalini isteyebileceği süre karar tarihinden başlayarak BİR AY
  Toplantıda hazır bulunmayan üyelerin genel kurul kararlarının iptalini isteyebilecekleri süre kararı öğrenmesinden başlayarak BİR AY
  her halde karar tarihinden itibaren ÜÇ AY
  Yönetim kurulu üye sayısının üye tamsayısının yarısının altına düşmesi halinde genel kurulun toplantıya çağrılması gereken süre BİR AY
  Vakfın kuruluşuna ilişkin mahkeme kararlarının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren BİR AY
  İçişleri Bakanlığının vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyması halinde mahkemeye başvurması gereken süre DERHALHukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.