PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 32 gün önce evlendim, Eşimin Epilepsi ve Akut Şizofreni Hastası Olduğunu 4 Saat Önce öğrendim , Şoktayım!


egitimist
16-07-2010, 21:42:11
32 gün önce evlendim. Eşimin Sara ve Akut Şizofreni Hastası Olduğunu 4 saat önce öğrendim. Şoktayım! Evlilikten önce bu hastalıklar benden gizlendi. Tesadüfen çantasını karıştırırken kullandığı ilaçları internetten sorgulatarak öğrendim. Şoktayım, ne yapmalıyım. Lütfen fikir verin.

denizblk
16-07-2010, 22:37:14
Burası Medeni Kanun hakkında soruları olanların cevap istediği bir forum. Siz nasıl bir fikir istiyorsunuz?

egitimist
16-07-2010, 22:40:46
Boşanmayı düşünüyorum. Akıl hastalıkları boşanma nedeni midir? Nafaka öder miyim? Bu konularda yardımcı olur musunuz?

denizblk
16-07-2010, 22:55:29
Boşanmayı düşünüyorum. Akıl hastalıkları boşanma nedeni midir? Nafaka öder miyim? Bu konularda yardımcı olur musunuz?

V. Akıl hastalığı
Madde 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Eşiniz çalışmıyorsa boşanma davası başladıktan sonra hakim eşinize TEDBİR NAFAKASI bağlayabilir. Hakim boşanma kararını verdikten sonra da eşinize yoksulluk nafakası ödeyip ödemeyeceğinize dava süreci sonunda kusur durumununa göre karar verecektir hakim.

Boşanma davalarında en önemli şey iddiaları ispat etmektir.

Ayrıca eşinizin bu rahatsızlığını gizlemesi de güven sarsıcı bir durum olarak değerlendirilebilir.

Ama bizler hakim değiliz. Açacağınız davaya sunacağınız delilleri,şahitleri,şahitlerin neler söyleyeceklerini şimdiden bilemeyeceğimiz için kararın ne olacağını da bilemeyiz.

Eğer boşanma davası açmak istiyorsanız öncelikle bir avukatla bu konunuzu ayrıntıları ile konuşmalı ve delillerinizi,şahitlerinizi değerlendirmelisiniz.

egitimist
16-07-2010, 23:11:50
Eşim bir şirkette asgari ücretle çalışıyor. (Şizofreni raporunu göstererek engelli kadrosunda çalıştığını yeni öğrendim.) Ayrıca geçen hafta yine şizofreni raporu ile engelli vatandaşlarımız için açılan kpss sınavına girdiğini öğrendim. Bir de kullandığı epilepsi ilaçlarının sağlıklı gebeliği engellediği için benden habersiz doğum kontrol hapı kullanığını öğrendim. Bunlar delil olamaz mı?

denizblk
16-07-2010, 23:24:57
Eşim bir şirkette asgari ücretle çalışıyor. (Şizofreni raporunu göstererek engelli kadrosunda çalıştığını yeni öğrendim.) Ayrıca geçen hafta yine şizofreni raporu ile engelli vatandaşlarımız için açılan kpss sınavına girdiğini öğrendim. Bir de kullandığı epilepsi ilaçlarının sağlıklı gebeliği engellediği için benden habersiz doğum kontrol hapı kullanığını öğrendim. Bunlar delil olamaz mı?

Bu durumda sizin çocuk sahibi olmanıza da mani olmuş oluyor eşiniz yani.

Hepsi delil olur tabiki.

Ama dediğim gibi öncelikle bu durumu avukatla görüşmelisiniz.

egitimist
16-07-2010, 23:28:39
Teşekkürler, ilk işim bir avukata danışmak olacak. İstanbul Avrupa yakasında tavsiye edebileceğiniz bir avukat var mı?

denizblk
16-07-2010, 23:34:15
Medeni Kanun Yasal düzenleme :
MADDE 133.- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2007/6730
Karar No: 2008/4453
Tarih: 31/03/2008

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Eşlerden biri akıl hastası olup da, bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla, bu eş boşanma davası açabilir ( TMK m. 165 ). Mahkemece bu konuda rapor alınmadığı gibi, mahkemenin kararında belirttiği İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 01.12.2006 tarihli yazısı, davalının hastanede tedavi gördüğü 13.09.2004-12.10.2004 dönemine ait verilere dayanmaktadır. Bu yazı hüküm kurmaya yeterli değildir. Mahkemece yapılacak iş, davalıda bulunan akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın geçmesine olanak bulunup bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporuyla tespit etmek, delilleri hep birlikte değerlendirip sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Akıl hastalığı
Madde 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.


Kırmızı ile işaretlediğim kısım özellikle önemli. Sadece eşinizin rahatsızlığı değil. Bu rahatsızlığından dolayı evliliğinizin çekilmez bir durum taşıyor olması gerekli.

Av.İlknur Sezgin Temel
16-07-2010, 23:36:06
Boşanma davası değil de ilk etapta evliliğin iptalini düşünebilirsiniz.

denizblk
16-07-2010, 23:36:24
Teşekkürler, ilk işim bir avukata danışmak olacak. İstanbul Avrupa yakasında tavsiye edebileceğiniz bir avukat var mı?

Burası sadece hukuki soruların yanıtlandığı bir forumdur. Avukat tavsiyesi yapılmıyor.

denizblk
16-07-2010, 23:37:33
Boşanma davası değil de ilk etapta evliliğin iptalini düşünebilirsiniz.

Bunun için ne yapması gerekli üyenin?

egitimist
16-07-2010, 23:41:03
Eşimin tavır ve davranışlarında evliliği çekilmez hale getirecek hiç bir belirti yok. Bu konuda şikayetçi değilim. Kendisini seviyorum lakin sağlıklı çocuk sahibi olmak istiyorum. Eşimin rahatsızlıkları genetik olmakla beraber kullandığı ilaçlar sağlıklı çocuk sahibi olmama engel teşkil ediyor. Sağlıklı çocuk sahip olamama riski (doğacak çocuğun sara hastası ve şizofreni hastası olma riski var.) boşanma sebebi olamaz mı?

Av.İlknur Sezgin Temel
16-07-2010, 23:48:14
B. Nisbi butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk
MADDE 148.- Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
2. Yanılma
MADDE 149.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.
3. Aldatma
MADDE 150.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.
4. Korkutma
MADDE 151.- Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
5. Hak düşürücü süre
MADDE 152.- İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
II. Yasal temsilcinin dava hakkı
MADDE 153.- Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.
Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

egitimist
16-07-2010, 23:56:53
Değerli fikirleriniz için teşekkür ederim.

akcurali
17-07-2010, 09:07:23
Öncelikle geçmiş olsun, zor bir durum. Ancak eşinizle konuştunuz mu?
Çünkü şöyle bir durum var, epilepsi ilaçlarını kullanmak sağlıklı bir gebeliğe engel değil.
Epilepsisi olan (hafif ya da ağır) bir çok kadın sağlıklı çocuk sahibi olabiliyor.
Şizofreni için ise, şizofreninin türünü önemli. Bazı türlerinde ilaç kullanmadan geçireceği bir dokuz ay,
hastalığında bir sorun çıkarmıyor.
Öncelikle eşinizle konuşun, sadece çocuk için diyorsanız, çocuğunuz sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilir.

egitimist
17-07-2010, 18:52:02
Merhaba @akcurali, Eşimle saatlerce konuşum. Konuşmaya da devam ediyorum. Eşimin rahatsızlıkları bilseydim kesinlikle evlenmezdim. Şimdi hem onun için hem de benim için yıkım oldu. Eşimin benden gizlediği durumu nedeniyle hem eşime hem de ailesine karşı son derece öfkeliyim. Kandırılmış biri olmak çok zor.

Son 20 saat içinde yaptığım araştırma ve hekim görüşmeleri sonucunda en uygun tedavinin uygulanması halinde bile anormali doğum riskinin normal doğumdaki anormali riskinden 4 kat daha fazla olduğunu öğrendim. Ana babasında epilepsi rahatsızlığı olan çocuklarda epilepsi görülme riskinin %5, ana babasında şizofreni rahatsızlığı olan çocuklarda şizofreni görülme riskinin de %5 olduğunu öğrendim. Bu durumu değerlendirdiğimde Engelli çocuk sahibi olmak istemiyorum. Çocuğun geleceği açısından da düşünürsek iş, eş bulamayan, geçimini sağlayamayan, sosyal hayata adapte olamayan, bakım muhtaç bir bireyin babası olmak beni kahreder. Tüm olaylardan kendimi sorumlu tutarım. Bile bile lades demek anlamsız geliyor. Cevap yazan tüm hukukseverlere teşekkür ederim.

carsambalıfaruk
17-07-2010, 22:00:06
Evlilik öncesi çoğu şey konuşulur.Arkadaşın yaşadıklarında sorumlu sadeşe eşmi olur.? Doğruları söylememede Eşin anne babasının sorumluluğu nedir.?Hukuki yaptırımı yokmudur.?

Kağan Kısacık
18-07-2010, 11:47:32
B. Nisbi butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk
MADDE 148.- Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
2. Yanılma
MADDE 149.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.
3. Aldatma
MADDE 150.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.
4. Korkutma
MADDE 151.- Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
5. Hak düşürücü süre
MADDE 152.- İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
II. Yasal temsilcinin dava hakkı
MADDE 153.- Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.
Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

Olayı okurken tam da diycektim ki boşanma davasından önce iptalinin istenmesi daha mantıklı değil mi diye ki bu noktaya değinmişsiniz :) Sanırım çok önemli bir hastalığın eşten gizlenmesi;dolayısıyla evliliğin niteliğinde yanılma iddiasıyla nisbi butlan davası açılabilir,yanılıyor muyum?

akcurali
19-07-2010, 12:05:34
Merhaba @akcurali, Eşimle saatlerce konuşum. Konuşmaya da devam ediyorum. Eşimin rahatsızlıkları bilseydim kesinlikle evlenmezdim. Şimdi hem onun için hem de benim için yıkım oldu. Eşimin benden gizlediği durumu nedeniyle hem eşime hem de ailesine karşı son derece öfkeliyim. Kandırılmış biri olmak çok zor.

Son 20 saat içinde yaptığım araştırma ve hekim görüşmeleri sonucunda en uygun tedavinin uygulanması halinde bile anormali doğum riskinin normal doğumdaki anormali riskinden 4 kat daha fazla olduğunu öğrendim. Ana babasında epilepsi rahatsızlığı olan çocuklarda epilepsi görülme riskinin %5, ana babasında şizofreni rahatsızlığı olan çocuklarda şizofreni görülme riskinin de %5 olduğunu öğrendim. Bu durumu değerlendirdiğimde Engelli çocuk sahibi olmak istemiyorum. Çocuğun geleceği açısından da düşünürsek iş, eş bulamayan, geçimini sağlayamayan, sosyal hayata adapte olamayan, bakım muhtaç bir bireyin babası olmak beni kahreder. Tüm olaylardan kendimi sorumlu tutarım. Bile bile lades demek anlamsız geliyor. Cevap yazan tüm hukukseverlere teşekkür ederim.
Şizofreni ilaçlarıyla ilgili olarak net birşey söylemek zor. Ancak epilepsi hastası olan kadınlar sağlıklı çocuk doğurabiliyor, buna inanın. Bir anne olarak söyleyeyim; siz çok sağlıklısınız; eşiniz de çocuğunuz bir çok hastalıkla doğabilir; bilemezsiniz. Ancak eğer bilinen bir hastalık varsa; bunu öngörüp engellemek, ya da olabilecek en iyi şekilde gelişmesini sağlamak mümkün. Şu anda yedi aylık hamile kuzenim; epilepsi hastası günde iki kez ilaç alıyor, doktoru çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyor, herhangi bir sorun yok.
Sizin sorununuz güven sorunu, elbette bundan dolayı boşanabilirsiniz bu ağır birşey; ama çocuk sağlıksız olacak, olabilir diyerek boşanmaya bahane bulmayın kendinize de kötülük etmiş olursunuz, eşinize de. Düşünsenize eşinizle boşanıyorsunuz ve eşinize şu söyleniyor" bir kadın olarak sağlıklı çocuk doğuramazsın, bu yüzden evlenemezsin de" Bu ne kadar insaflı? Ne kadar adil?
Ayrıca unutmayın yüzde yüz sağlıklı hiçbir insan yoktur. Bu bakış açısıyla; anne tarafında da baba tarafında da kanser hastalığı yüzünden ölen çok insan olan bir çiftin evlenmemesi,evlense bile çocuk yapmaması gerekir. Ancak böyle birşey yok.
Size geçmiş olsun; ama yazdıklarımı bir düşünün. Mutsuzsanız, eşinize karşı güveninizi kaybetmişseniz, evliliğin yürümeyeceğini düşünüyorsunuz bu farklı birşey tabii boşanma talebiniz olabilir, ama sadece çocuk sağlıksız olur,olabilir mantığıyla boşanmak bunu karşıya söylemek bence insafsızca. Kimse geleceği bilemez.

carsambalıfaruk
19-07-2010, 14:06:29
Şizofreni ilaçlarıyla ilgili olarak net birşey söylemek zor. Ancak epilepsi hastası olan kadınlar sağlıklı çocuk doğurabiliyor, buna inanın. Bir anne olarak söyleyeyim; siz çok sağlıklısınız; eşiniz de çocuğunuz bir çok hastalıkla doğabilir; bilemezsiniz. Ancak eğer bilinen bir hastalık varsa; bunu öngörüp engellemek, ya da olabilecek en iyi şekilde gelişmesini sağlamak mümkün. Şu anda yedi aylık hamile kuzenim; epilepsi hastası günde iki kez ilaç alıyor, doktoru çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyor, herhangi bir sorun yok.
Sizin sorununuz güven sorunu, elbette bundan dolayı boşanabilirsiniz bu ağır birşey; ama çocuk sağlıksız olacak, olabilir diyerek boşanmaya bahane bulmayın kendinize de kötülük etmiş olursunuz, eşinize de. Düşünsenize eşinizle boşanıyorsunuz ve eşinize şu söyleniyor" bir kadın olarak sağlıklı çocuk doğuramazsın, bu yüzden evlenemezsin de" Bu ne kadar insaflı? Ne kadar adil?
Ayrıca unutmayın yüzde yüz sağlıklı hiçbir insan yoktur. Bu bakış açısıyla; anne tarafında da baba tarafında da kanser hastalığı yüzünden ölen çok insan olan bir çiftin evlenmemesi,evlense bile çocuk yapmaması gerekir. Ancak böyle birşey yok.
Size geçmiş olsun; ama yazdıklarımı bir düşünün. Mutsuzsanız, eşinize karşı güveninizi kaybetmişseniz, evliliğin yürümeyeceğini düşünüyorsunuz bu farklı birşey tabii boşanma talebiniz olabilir, ama sadece çocuk sağlıksız olur,olabilir mantığıyla boşanmak bunu karşıya söylemek bence insafsızca. Kimse geleceği bilemez. Hastalık evlendikten sonra olmamış ki.Düğüne kadar geçen süreçte hastalık her halükarda söylenmeliydi.Üyenin bütün aile fertleri diken üstündedir.Kara kara düşünürler şimdi torunumuz olsa sakat mı doğacak diye.Belkide üye kendi ailesine daha konuyu açmadı bile.Bizim kiracımız vardı.Bu sebepten hamilelik sakıncalı idi.İlaçlarını bırakmıştı dengesizleşmişti iyice,ilaçlara tekrar başlamıştı.Doktordan hastalığın derecesi ve hamilelik sürecinin ne şekilde olabileceği konularında detaylı bilgi alırsanız kararınızı ona göre alırsınız.

egitimist
19-07-2010, 21:41:07
Merhaba, bugün eşimi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüm. Hem nöroloji hem de psikiyatri uzmanına göründü. Nöroloji uzmanı ilaçları bırakarak gebe kalabileceğini engelli ve ölü doğum riskinin olduğunu, genetik olarak sara hastalığının çocuğa geçme riski olduğunu, psikiyatri uzmanı hekim ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 6 ay önce alınmış %48 engellidir raporunu görünce ilaçlarını kullanmayı bırakamayacağını, ilaçları kullanırken de gebeliğin tehlikeli olduğunu söyledi. Anne babada ve ailede şizofreni hastası olan bir bireyin bu hastalığı çocuğuna miras bırakama riski olduğunu söyledi. Şizofreninin 20 yaştan sonra ortaya çıktığını da ilave etti. Kadın doğum uzmanının odasına girip ona da danıştım. Dedim ki; kontrollü bir gebelik planlıyoruz. Eşim hem epilepsi hemde akut şizofreni hastası. Ailesinde de şizofreni hastaları olduğunu öğrendim. Bana şu cevabı verdi. Çapa Tıp Fakültesindeki genetik araştırma merkezinde anne karnındaki fetüsten örnek alınarak yapılacak genetik incelemede bir sorun tespit edilirse kürtaj yoluyla doğum önlenebilir. Ama yasal süre 10 haftadır. 10. hafta sonrasında oluşacak sorunlar ilaçla tedavi edilmeye çalışılır. Doğumdan sonra cerrahi müdahale ile giderilebilecek sorunlar olabilir. Doğum mutlaktır. Şayet engelli bir çocuk dünyaya gelirse ona anne babalık etmek zorundasınız."

Ben eşimin benden gizlediği durum neticesinde eşime olan güvenimi yitirdim. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Bugün nöroloji uzmanının yanında 4 yaşındayken geçirdiği ameliyatın "Sara" hastalığı nedeniyle olduğunu öğrendim. Oysa ki bana menenjit nedeniyle ameliyat olduğunu söylemişti. Eşime artık saygı duymuyorum. Riske girerek bir çocuk sahibi olmak da istemiyorum. Bana değer verseydi tüm bunları baştan söylerdi. Ben de ona göre evlenip evlenmeyeceğime karar verirdim. Aldatıldım. Eşimin annesi bana "anlasaydın" dedi. Nasıl anlayayım ben hekim miyim? Hekimler bile testler, tektikler yaparak anlayamıyorlar dedim.

carsambalıfaruk
19-07-2010, 21:51:17
Önceki iletimde yazmıştım.Düğüne kadar geçen süreçte hastalıklar söylenseydi evlanmek yada evlenmemek tercihini kullanma hakkınız olurdu.Haklısınız ve pişkinlik yapan kaynananız ve kayınpederinizin süreçteki sorumluluğu nedir.? Şimdi bunlar suçsuz mu.? Bana insanlık suçu gibi geliyor.

egitimist
19-07-2010, 22:13:52
Bugün hastaneden sonra bir avukatla görüştüm. Durumu anlattım. Nisbi butlan davası açılabileceğini ancak hakimin adli tıp raporu isteyeceğini, bu durumda adli tıptan atılan imzanın geçerlilik düzeyinin tespit edilmesini ve sonucu yorumlayacağını söyledi. Eğer adli tıptan imza geçerlidir raporu çıkarsa boşanma davası açılabileceğini söyledi.

Gerçeklerin gizlemesi ve 8 uzman tarafından imza edilmiş %48 engelli raporu yeterli olmaz mı? Adli tıp hastanın geçmişini bilmez ki. O andaki durumuna göre karar verir. Bu haksızlık değil mi? Ayrıca bugün iki uzman hekim eşime şizofreni ve epilepsi teşhisiyle reçete imzaladı. Hakim bunları yeterli görmez mi?

akcurali
20-07-2010, 11:22:01
Hastalık evlendikten sonra olmamış ki.Düğüne kadar geçen süreçte hastalık her halükarda söylenmeliydi.Üyenin bütün aile fertleri diken üstündedir.Kara kara düşünürler şimdi torunumuz olsa sakat mı doğacak diye.Belkide üye kendi ailesine daha konuyu açmadı bile.Bizim kiracımız vardı.Bu sebepten hamilelik sakıncalı idi.İlaçlarını bırakmıştı dengesizleşmişti iyice,ilaçlara tekrar başlamıştı.Doktordan hastalığın derecesi ve hamilelik sürecinin ne şekilde olabileceği konularında detaylı bilgi alırsanız kararınızı ona göre alırsınız.

Sanırım anlatamadım ya da yanlış anladınız :) Ben şunu söylüyorum " bu durumda boşanmak sizin hakkınız; çünkü eşinize güvenmiyorsunuz haklı olarak." Ama bunu mahkemede nasıl sunacaksınız; söyleceğiniz tek şey , kendisi bana yalan söyledi, gerçekleri gizledi, evliliğimin yürümesine imkan yok, hastalığını, sorunlarını benden gizledi.
Ancak şunu söylerse mahkeme ne der " hastalığını bilmiyordum,hastalığını bilsem evlenmezdim, çocuğum olmayacak bu durumda, olsa sorunlu olacak evli kalmak istemiyorum" bu şekilde hakim boşar mı? Evlenmeden önce eşinin yumurtalık kanseri olduğunu,geçirdiğini bilmeyen birini tanıyorum, kendisi evlendiğinde 37 eşi 30 yaşındaydı, sonra çocuğu olmayacağını öğrendiği için mahkemeye başvurdu, hastalık kendisinden saklandığı halde, eşi bunu beyan etti,kabul etti yani, ancak hakim boşamadı.
Ancak üye güven sorunu yüzünden boşanabilir elbette, çok normal.

akcurali
20-07-2010, 11:25:38
Bugün hastaneden sonra bir avukatla görüştüm. Durumu anlattım. Nisbi butlan davası açılabileceğini ancak hakimin adli tıp raporu isteyeceğini, bu durumda adli tıptan atılan imzanın geçerlilik düzeyinin tespit edilmesini ve sonucu yorumlayacağını söyledi. Eğer adli tıptan imza geçerlidir raporu çıkarsa boşanma davası açılabileceğini söyledi.

Gerçeklerin gizlemesi ve 8 uzman tarafından imza edilmiş %48 engelli raporu yeterli olmaz mı? Adli tıp hastanın geçmişini bilmez ki. O andaki durumuna göre karar verir. Bu haksızlık değil mi? Ayrıca bugün iki uzman hekim eşime şizofreni ve epilepsi teşhisiyle reçete imzaladı. Hakim bunları yeterli görmez mi?

Gerçeklerin gizlendiğini kanıtlamanız gerekir mahkemede. Ancak Adli Tıp olayı biraz karışık, siz eşinizden bu yüzden şikayetçi olacaksınız aile mahkemesinde, eşiniz bir haftayla üç hafta arası Adli Tıp'ta isteği dışında tutulacak, katiller ve bir çok hükümlü ya da türlü suçtan sanık olan kadınla beraber. Orada psikiyatrik gözlem altında kalacak; oradan çıkan sonuç geçerlidir mahkemede ancak; akıl sağlığı yerindendir, ya da şu derece yerindedir diye, normal bir hastaneden alınmış rapor bu durumda işe yaramaz.

denizblk
20-07-2010, 13:07:19
Ama doktorların söylediği normal bir çocuk sahibi olmasının çok zor olduğunu, genetik olarak doğuştan engelli çocuk sahibi olma riskinin çok fazla olduğunu da unutmamak lazım.

Sonuçta evlilikler AİLE olmak amacı ile kuruluyorlar. Hiç kimse engelli bir çocuğu olacağını bile bile ne evlilik yapmak ister ne de engelli olursa olsun hiç önemli değil der. Herkes normal bir çocuğu olsun ister. Buna da hakkı olduğunu düşünüyorum.

Bu üye bence de bu gerçek kendisinden gizlenerek kandırılmıştır.

Bu üyeye gereken hukuki bu forumda verildi. Avukatla da görüşmüş. Bundan sonraki karar kendisine ait.

egitimist
20-07-2010, 20:16:43
Bugün bir başka avukatla telefon görüşmesi yaptım. Adli Tıp raporu eşimin hastalığını inkar durumunda verilir dedi. Ancak sağlıklı çocuk sahibi olamama riski nedeniyle nispi butlan isteminin hakim tarafından iptal edileceğini söyledi. Gerçeklerin gizlenmesi ve gizlice doğum kontrol ilacı kullanmasını gerekçe göstermemi önerdi. Eşim hastalığını inkar etmiyor. Dünkü tartışmamızdan sonra ayrılmaktan bahsetti. Eşimin de ayrılmaya istekli olması tek celse de butlan kararı getirir diye düşünüyorum.

carsambalıfaruk
21-07-2010, 00:02:23
Yorum yapmayacaktım ama aklıma takılan bir konuyu paylaşmak istiyorum.Siz boşandığınız zaman nafaka olayı hakkında bilgi alsanız daha faydalı olmaz mı.? Eşşiniz bir daha evlenmeyi düşünme olasılığı olana kadar nafaka devam edecek mi.?Sitede nafakadan dertli bayağı üye var.Nafaka maddi olarak sırtını sağlama alma gibi bir şey.Boşanma davası denince ya velayet ya nafaka ön plana çıkıyor.Öncelik mutluluğunuzda muhakkak ama sonuçta boşanma gerçekleşirse tekrar evlilik hazırlıklarına girişirsiniz büyük olasılıkla.

akcurali
21-07-2010, 21:41:12
Ama doktorların söylediği normal bir çocuk sahibi olmasının çok zor olduğunu, genetik olarak doğuştan engelli çocuk sahibi olma riskinin çok fazla olduğunu da unutmamak lazım.

Sonuçta evlilikler AİLE olmak amacı ile kuruluyorlar. Hiç kimse engelli bir çocuğu olacağını bile bile ne evlilik yapmak ister ne de engelli olursa olsun hiç önemli değil der. Herkes normal bir çocuğu olsun ister. Buna da hakkı olduğunu düşünüyorum.

Bu üye bence de bu gerçek kendisinden gizlenerek kandırılmıştır.

Bu üyeye gereken hukuki bu forumda verildi. Avukatla da görüşmüş. Bundan sonraki karar kendisine ait.

Sanırım yanlış anladınız Deniz Hanım;

Ben aralarındaki sorunun güven sorunu olduğunu, bu nedenle bir evliliğin gayet kolayca mahvolacağını,boşanmanın doğal olduğunu söyledim.
Ancak burada çocuklar engelli olur diye boşanma kararı almayı doğru bulmuyorum, daha önce yazdığım gibi şizofreni ile ilgili değil ama çok ağır epilepsi hastası tanıdıklarım var, biri de şu an hamile bebek çok sağlıklı, daha önce doğuran da var arkadaşım ilaç almasına rağmen çok sağlıklı çocukları var.
Bir de buna nörolog değil jinekolog karar veriyor, ona danışsanız daha iyi olur sayın üye.
Ancak eşiniz de ayrılmak istiyorsa boşanın. Ne gerek var Adli Tıp vs, uğraşmadan ayrılırsınız.

egitimist
21-07-2010, 23:31:36
@carsambalıfaruk; Merhaba, avukatımla nafaka konusunda görüştüm. Evliğin iptali halinde nafaka olmayacağını söyledi.

akcurali
22-07-2010, 10:04:01
@carsambalıfaruk; Merhaba, avukatımla nafaka konusunda görüştüm. Evliğin iptali halinde nafaka olmayacağını söyledi.

Peki evliliğin iptali için eşiniz sizden hastalıklarını sakladığını kabul edecek öyle mi?
Yoksa siz mi ispatlayacaksınız sakladığını?

egitimist
22-07-2010, 20:36:10
@akcurali, Şu durumda reddetmeyecek ama mahkeme aşamsında avukatının yönlendirmesiyle nasıl bir şekil alır bilmem. Ben şahitlerimi ayarlamaya çalışıyorum. Bugün başka bir avukatla yüz yüze görüştüm. Şahitlerle ispat edemezsen boşanırsın ama nafaka ödesin dedi. Sizce nasıl kanıtlar toplamalıyım? İlgilenen tüm hukuk severlere teşekkürlerimi sunarım.

akcurali
22-07-2010, 22:17:51
@akcurali, Şu durumda reddetmeyecek ama mahkeme aşamsında avukatının yönlendirmesiyle nasıl bir şekil alır bilmem. Ben şahitlerimi ayarlamaya çalışıyorum. Bugün başka bir avukatla yüz yüze görüştüm. Şahitlerle ispat edemezsen boşanırsın ama nafaka ödesin dedi. Sizce nasıl kanıtlar toplamalıyım? İlgilenen tüm hukuk severlere teşekkürlerimi sunarım.

Eşinizle mutlaka anlaşın; anlaşmadığınız sürece çok zorlanırsınız, bir çok kötü şey yaşanabilir. Boşanma sırası çok acı oluyor, size de eşinize de zarar verir.
Ama anlaşma yolu yoksa; eşinizin arkadaşlarından, tanıdıklarından size şahitlik yapmalarını isteyebilirsiniz,yapacak olursa.

egitimist
23-07-2010, 19:21:18
Arkadaşlar, bana nispi butlan davası dilekçe örneği lazım. Boşanma davasından önce şansımı denemek istiyorum. Avukatım boşanma davasını öneriyor. Ne tür evrak hazırlamalamalıyım?

egitimist
25-07-2010, 01:44:53
Arkadaşlar, dilekçemi yazdım. Yorumlarınıza ihtiyacım var.

Evlenmenin Nisbi Butlan ve Mutlak Butlan Nedenleri ile Feshi Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

egitimist
25-07-2010, 01:47:02
Arkadaşlar, dilekçemi yazdım. Yorumlarınıza ihtiyacım var.

Evlenmenin Nisbi Butlan ve Mutlak Butlan Nedenleri ile Feshi Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
KÜÇÜKÇEKMECE

DAVACI : Serdar ********, 614****
Adres:*****************:8 Küçükçekmece/İstanbul
DAVALI : Ayşe *********, 5508****
Adres:İ*********************** Küçükçekmece/İstanbul

DAVA KONUSU : Evlenmenin nisbi ve mutlak butlan nedenleri ile feshi

AÇIKLAMALAR:
1- 13.06.2010 tarihinde, yaklaşık 8 aylık nişanlılık döneminden sonra, Ayşe ******** ile görücü usulü evlendim. Eşimin 15.07.2010 tarihinde gizlice doğum kontrol ilaçları kullandığını farkettim. Bunun üzerine eşimin çantasındaki diğer ilaçların prospektüs bilgilerini internetten sorguladım. 1 adet epilepsi ve 3 adet şizofreni ilacı kullandığını öğrendiğimde şaşkına döndüm. Oysa evlenmeden evvel ailesi eşimin çocukluk döneminde menenjit geçirdiğini, ameliyat olduğu ve ilaç kullandığını söylemişti. Aile dostu hekimimize danışıp menenjit hastalığının mutlu bir evliliğe engel olmadığını öğrenince bu durumu kabullenip evlilik kararı almıştım.

2-Bu hastalıkları öğrendikten sonra eşimi muayene için götürdüğüm İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji muayenesi esnasında eşim çocukluğunda menenjitten değil de sara hastalığı nedeniyle ameliyat olduğunu itiraf etti. Oysa eşim ve ailesi sara ve şizofreni hastalıklarını evlilik öncesinde benden gizledi. Farketmeseydim gizlemeye devam edeceklerdi. Eşimle ve ailesiyle bu hastalıkları benden niçin gizledikleri konusunda konuştuğumda bana “anlasaydın” cevabını verdiler.

3- Eşimin benimle nişanlı olduğu dönemde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden aldığı %45 şizofreni ve %5 epilepsi toplam %48 “engellidir” şeklinde “Heyet Roporu” aldığını 17.07.2010 tarihinde öğrendim. Eşimin ve ailesinin hastalıklarını benden gizlemesi, benim eşime karşı saygımı, sevgimi ve güvenimi kaybetmeme neden oldu. Eşimin %5 epilepsi ve %48 şizofreni hastası olduğunu bilseydim kesinlikle evlenmezdim.

4-Genç, başarılı bir devlet memuruyum. Annem ev hanımı, babam ise emekli memurdur. Mutlu bir yuva kurmak gayesi ile türlü sıkıntılarla biriktirdiğimiz maddi değerin heba olduğunu görmek üzüntü verici. Nişan, nikah, ev kirası, igdaş, iski, bedaş abonelikleri, ev düzme işleri için yaklaşık 5 bin TL giderim bulunmaktadır. Gerçeklerin söylenmesi durumunda girişmeyeceğim bir evlilik için maddi ve manevi olarak zarara uğradım. Eşim bir Holding bünyesinde muhasebe departmanında çalışmaktadır. Eşimin ailesi, İstanbul hatlarında çalışan Halk otobüsü, şehir içinde ve dışında apartman daireleri, ticari kamyonet gibi mal varlığına sahiptir. Eşimden, maddi olarak 5000,00TL (beşbinTL), manevi olarak 1000,00TL(binTL) nin tarafıma tazminat olarak ödemesini istiyorum.

DELİLLER : Her tür delil, şahitler ve dilekçe ekleri

HUKUKİNEDENLER:Türk Medeni Kanunu. Madde 145, 150 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle açılan davanın kabulü ile nisbi ve mutlak butlan nedeni ile evlenmenin feshine ve nüfusa tesciline, yargılama giderleri ve ücretin davalı taraf üzerine yüklenmesine, Eşimden, maddi olarak 5000,00TL (beşbinTL), manevi olarak 1000,00TL(binTL) nin tarafıma tazminat olarak ödemesine, karar verilmesini arz ve talep ederim. 26/07/2010

Adres: ********************** K.çekmece/İstanbul
Cep Tel: 505 *******
İş Tel : 212 5********* Serdar ********

Ekler; 1-Sağlık Kurulu Engelli Raporu(1 Adet), 2-Reçete (2 Adet), 3-Evlilik Cüzdanı Örneği (3 Sayfa), 4-Adet SGK Prim Belgesi (1 Adet),5-Kira Kontratı Örneği (1 Adet),6-Kredi Kartı Ekstresi
(3 Adet),7-Maaş Bordrosu,8-Fatura (… Adet),9-Teşekkür Belgesi (1 Adet)

akcurali
26-07-2010, 10:22:38
Arkadaşlar, dilekçemi yazdım. Yorumlarınıza ihtiyacım var.

Evlenmenin Nisbi Butlan ve Mutlak Butlan Nedenleri ile Feshi Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
KÜÇÜKÇEKMECE

DAVACI : Serdar ********, 614****
Adres:*****************:8 Küçükçekmece/İstanbul
DAVALI : Ayşe *********, 5508****
Adres:İ*********************** Küçükçekmece/İstanbul

DAVA KONUSU : Evlenmenin nisbi ve mutlak butlan nedenleri ile feshi

AÇIKLAMALAR:
1- 13.06.2010 tarihinde, yaklaşık 8 aylık nişanlılık döneminden sonra, Ayşe ******** ile görücü usulü evlendim. Eşimin 15.07.2010 tarihinde gizlice doğum kontrol ilaçları kullandığını farkettim. Bunun üzerine eşimin çantasındaki diğer ilaçların prospektüs bilgilerini internetten sorguladım. 1 adet epilepsi ve 3 adet şizofreni ilacı kullandığını öğrendiğimde şaşkına döndüm. Oysa evlenmeden evvel ailesi eşimin çocukluk döneminde menenjit geçirdiğini, ameliyat olduğu ve ilaç kullandığını söylemişti. Aile dostu hekimimize danışıp menenjit hastalığının mutlu bir evliliğe engel olmadığını öğrenince bu durumu kabullenip evlilik kararı almıştım.

2-Bu hastalıkları öğrendikten sonra eşimi muayene için götürdüğüm İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji muayenesi esnasında eşim çocukluğunda menenjitten değil de sara hastalığı nedeniyle ameliyat olduğunu itiraf etti. Oysa eşim ve ailesi sara ve şizofreni hastalıklarını evlilik öncesinde benden gizledi. Farketmeseydim gizlemeye devam edeceklerdi. Eşimle ve ailesiyle bu hastalıkları benden niçin gizledikleri konusunda konuştuğumda bana “anlasaydın” cevabını verdiler.

3- Eşimin benimle nişanlı olduğu dönemde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden aldığı %45 şizofreni ve %5 epilepsi toplam %48 “engellidir” şeklinde “Heyet Roporu” aldığını 17.07.2010 tarihinde öğrendim. Eşimin ve ailesinin hastalıklarını benden gizlemesi, benim eşime karşı saygımı, sevgimi ve güvenimi kaybetmeme neden oldu. Eşimin %5 epilepsi ve %48 şizofreni hastası olduğunu bilseydim kesinlikle evlenmezdim.

4-Genç, başarılı bir devlet memuruyum. Annem ev hanımı, babam ise emekli memurdur. Mutlu bir yuva kurmak gayesi ile türlü sıkıntılarla biriktirdiğimiz maddi değerin heba olduğunu görmek üzüntü verici. Nişan, nikah, ev kirası, igdaş, iski, bedaş abonelikleri, ev düzme işleri için yaklaşık 5 bin TL giderim bulunmaktadır. Gerçeklerin söylenmesi durumunda girişmeyeceğim bir evlilik için maddi ve manevi olarak zarara uğradım. Eşim bir Holding bünyesinde muhasebe departmanında çalışmaktadır. Eşimin ailesi, İstanbul hatlarında çalışan Halk otobüsü, şehir içinde ve dışında apartman daireleri, ticari kamyonet gibi mal varlığına sahiptir. Eşimden, maddi olarak 5000,00TL (beşbinTL), manevi olarak 1000,00TL(binTL) nin tarafıma tazminat olarak ödemesini istiyorum.

DELİLLER : Her tür delil, şahitler ve dilekçe ekleri

HUKUKİNEDENLER:Türk Medeni Kanunu. Madde 145, 150 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle açılan davanın kabulü ile nisbi ve mutlak butlan nedeni ile evlenmenin feshine ve nüfusa tesciline, yargılama giderleri ve ücretin davalı taraf üzerine yüklenmesine, Eşimden, maddi olarak 5000,00TL (beşbinTL), manevi olarak 1000,00TL(binTL) nin tarafıma tazminat olarak ödemesine, karar verilmesini arz ve talep ederim. 26/07/2010

Adres: ********************** K.çekmece/İstanbul
Cep Tel: 505 *******
İş Tel : 212 5********* Serdar ********

Ekler; 1-Sağlık Kurulu Engelli Raporu(1 Adet), 2-Reçete (2 Adet), 3-Evlilik Cüzdanı Örneği (3 Sayfa), 4-Adet SGK Prim Belgesi (1 Adet),5-Kira Kontratı Örneği (1 Adet),6-Kredi Kartı Ekstresi
(3 Adet),7-Maaş Bordrosu,8-Fatura (… Adet),9-Teşekkür Belgesi (1 Adet)

Beyefendi;
Hukukçu arkadaşlar bunu değerlendirirler, ben sadece bir insan olarak şunu söyleyeyim, bu olaylarla çok ciddi ve sıkıntılı,muhtelemen kötü bir dava süreci yaşayacaksınız, aileler birbirlerine girecek falan filan.
Keşke eşinizi sadece ikna edip, sonra boşansanız. Karşılıklı olarak çok yıpranacaksınız, arkadaşlar bakalım ne diyecek.
Ancak her şey istediğimiz gibi gitmiyor mahkemelerde onu da göz önünde bulundurun.

egitimist
28-07-2010, 09:06:56
@akcurali, geçtiğimiz gün eşimin annesi ile babasına mutfak eşyaları ve beyaz eşyalarını tutanakla teslim ettim. Şu anda eşimin ailesiyle ile diyalog içinde değilim. Mahkemeye kadar da diyalog kurmak istemiyorum. 3 gün önce eşimin babasıyla telefon görüşmesi yaptım. Tüm görüşmeyi kaydettim. Görüşmede "kızımın şizofreni hastası olduğunu bilmiyordum. " ve "Emare göstermediği için kızımın epilepsi hastası olduğunu söylemeye gerek duymadım." cümleleri geçiyor. Bu ses kaydını mahkemede inkar durumunda kullanacağım. Acaba kanıt olarak geçerliliği nedir?

Av.Duygu Tekay
28-07-2010, 09:43:58
@akcurali, geçtiğimiz gün eşimin annesi ile babasına mutfak eşyaları ve beyaz eşyalarını tutanakla teslim ettim. Şu anda eşimin ailesiyle ile diyalog içinde değilim. Mahkemeye kadar da diyalog kurmak istemiyorum. 3 gün önce eşimin babasıyla telefon görüşmesi yaptım. Tüm görüşmeyi kaydettim. Görüşmede "kızımın şizofreni hastası olduğunu bilmiyordum. " ve "Emare göstermediği için kızımın epilepsi hastası olduğunu söylemeye gerek duymadım." cümleleri geçiyor. Bu ses kaydını mahkemede inkar durumunda kullanacağım. Acaba kanıt olarak geçerliliği nedir?

Ses kaydını kullanmayın. Delil niteliği yoktur. Sizin bu davada en guclu delil olan saglık raporlarına dayanacaksınız. Bu tür HUKUK DIŞI delillere başvurmayın.

Av.Ali Sinkay
28-07-2010, 10:46:01
Ses kaydını kullanmayın. Delil niteliği yoktur. Sizin bu davada en guclu delil olan saglık raporlarına dayanacaksınız. Bu tür HUKUK DIŞI delillere başvurmayın.

Prof. Dr.Pekcanıtez'e göre, kişilik haklarının, özel yaşam alanı ve sır alanının ihlali sonucu elde edilen teyp bandı, fotoğraf, çalınmış veya el konulmuş aşk mektupları delil olarak değerlendirilemez. Hukuka aykırı olarak elde edilen delilin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul Hukukunda da geçerli olan dürüstlük kuralı esas alınarak karar verilmeli ve bu konuda her somut olayda değerlendirme yapılmalıdır. Bu konuda ihlal edilen kanun hükmü ile ispatlanmak istenen menfaat arasında amaca uygunluk hususu da esas alınmalıdır. Diğer taraftan gizli şekilde ele geçirilen tüm deliller hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin, bir telefon görüşmesinde, telefondaki ses yükseltici veya ikinci bir dinleme aleti sayesinde tarafların söylediklerinin duyulması sonucu yapılan açıklamalar ve bu konudaki tanıklık geçerli olmalıdır. Kişilik hakkının ihlali sonucu elde edilen delilin kullanılmasına hakkı ihlal edilen kişi izin verirse bu delil mahkemece kullanılabilir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2002/2-617 E - 2002/648 K 25,09,2002 Tarihli kararında bazı durumlarda delillerin hukuka uygun olduğu kabul edilebilmektedir.

egitimist
29-07-2010, 23:09:59
Ben yine de inkar durumunda ses kaydından bahsedeceğim. Hakim dinlemek isterse dinletirim. Bir sorum var. Ben 26 Temmuz'da K.çekmece Adliyesine dilekçemi verdim. Acaba mahkeme tarihi olarak hangi tarih belirlenir?

denizblk
29-07-2010, 23:11:58
Bu soruyu sorduğunuza inanamıyorum. Mahkeme kalemi biz miyiz?

egitimist
30-07-2010, 11:15:33
Ben tahmin yürütürsünüz diye sordum. Hukukçu arkadaşlar bilirler. Mahkemelerin iş yükü ve adli tatili göz önünde bulundurursak eylül ayı gibi ilk celse gerçekleşir diye düşünüyorum.

egitimist
30-07-2010, 15:05:20
Merhaba bugün adliyeye gittim. Duruşma tarihi belli olmuş. 13 Aralık 2010 tarihinde saat 10:00'da dava görülecekmiş. Avukat tutmadan kendim dilekçe vermiştim. Eğer butlan kararı çıkmazsa çekişmeli boşanma davası açacağım. O zaman profesyonel destek alacağım. Şimdi ne yapmalıyım? Oturup duruşma gününü mü beklemeliyim yoksa delil toplamaya mı çalışmalıyım? Fikirleriyle katkıda bulunan tüm üyelere teşekkürler.

egitimist
10-08-2010, 07:18:35
Merhaba. Duruşma gününü erkene almak gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bunun için ne yapmalıyım. Teşekkürler...

yıldızayşe
11-08-2010, 15:26:49
Bence Eşinizin sizden böyle bir durumu saklaması son derece yanlış ama evlilik çocuk oyuncağı değildir karşılıklı yanlışlar yapılsa da önemli olan affedici ve hoşgörülü olmaktır. Ömrümün sonuna kadar yanındayım diye imza atılan bir kağıdın iptalini istemek bence yanlış. Güveninizin sarsılması çok normal ama bu sizi kaybetmemek adına olduğu için hafifletici bir sebebi var kendinizi lütfen diğer aldatılmışlarla bir tutmayın. Siz kısır olabilirdiniz ve böyle bir durum olsaydı eşiniz sizin yanınızda olur muydu öncelikle bunun kararını verin sonra boşanmayı düşünün. Eğer eşim beni bırakmazdı cevabını düşünüyorsanız ona bu yaptığı hatayı telafi ettirmek için bir şans verin derim ben. Tamamen şahsi düşüncelerim. Saygılar..

egitimist
14-08-2010, 15:28:07
Ayşe Hanım Merhaba, eşimin rahatsızlıkları önceden bilseydim kesinlikle evlenmezdim. Şayet bu rahatsızlıklar evliliğimden sonra ortaya çıksaydı attığım imzanın arkasında durur hastalıkta ve sağlıkta eşimi desteklerdim. Burada bir aldatma, kandırma, enayi yerine konma var. Kararımı çoktan verdim. Görüşünüz için teşekkürler.

kaosteorisi
14-08-2010, 15:54:14
Ayrıca TMK.150.mde sinde öngörülen bir nisbi butlan sebebi olarak aldatılma sebebine dayanarak da evliliğin iptalini isteyebilirsiniz.150.mdnin 2.fıkrasına göre eşlerden birinin evlilik sonucuna doğaca altsoyu ve diğer eşi vahim derecede etkileyecek bir hastalığın eş veya onun bilgisi altında gizlenmesi durumunda bu gizlenen durumun öğrenilmesinden itibaren 6-ay ve herhalde nisbi butlanla sakat evlenmenin üzerinden 5 yıl geçmemek şartıla evliliğin iptalini isteyebilirsiniz.Çünkü Türk medeni hukukunda boşanma davasına ilişkin yargısal karar sürecinde öncelikle eğer bir butlan sebebi varsa boşanma yerine butlan yani evliliğin iptali yoluna gidilebilir.Açılacak nisbi butlan davasında eşinizin sara hastalığının siz ve alt soyunuzu tehlikeye düşürecek nitelikte olduğunu(özellikle nöbet anlarında) ispatlayarak evliliğin iptalini gerçekleştirebilirsiniz.İyi Günler..

egitimist
15-08-2010, 00:38:14
@kaosteorisi; Ben dilekçemde hem 145. madde hem de 150. maddeyi ilgi gösterdim. Eşimin Bakırköy'den aldığı %5 epilepsi ve %48 şizofreni raporunun aslı bende. Kopyasını dilekçeme ekledim. %5 epilepsi ve %48 şizofreni raporunu iptal kanıtı olarak sunacağım. Yorumunuz için teşekkür ederim.

egitimist
25-08-2010, 17:25:28
Merhaba Arkadaşlar, davam hakkında bir kaç sorum var. Bugün mahkeme kalemine gittim. dosamı aldım. İçinde eşim tarafından Av. İhsan KARACA adlı avukata verilmiş vekaletname vardı. Bir de benim dilekçem ve ekleri vardı.

*Karşı taraf, benim dilekçeme karşı açıklamalar içeren bir dilekçe verecek mi?

Bir de benim pc'de windowsta var. Genelde Pardus kullanıyordum. Windows'a bakmamıştım. Benim msn plus eklensinde günlük kayıtları vardı. Oradan eşimin annesiyle yaptığı msn kayıtları elime geçti. Orada rahatsızlıklarını benden gizlediğini itiraf eden açıklamalar var. yazıcıdan çıktı aldım.

Babasıyla yaptığım telefon kayıtlarınıda cd ye yaktım. (cd'de hastalıkları bana söylemediğininin itirafı var.) Bunları bir dilekçe ile dosyama iliştirilmesini talep edecektim ama kalem memuru bir kez kanıt sunma hakkınız var. Hepsini toplayın ilerde sunarsınız" dedi. Dilekçeyi vermekten vaz geçtim. Mahkeme 13 Aralıkta erkene alınmaz dediler.

*Bir kez kanıt verme hakkı bana saçma geldi. Böyle bir şey var mı?

*msn ve ses kayıtları işime yarar mı?

*Dava sonucunda iptal kararı çıkmazsa eşimin avukat masraflarını da ben mi öderim?

Teşekürler...

denizblk
25-08-2010, 19:33:57
Eşiniz kendisine avukat tutmuş. Sizinde tutmanız iyi olur. Çünkü eşiniz hukuki mücadelesini yapmak için avukat tutmuş.

egitimist
07-09-2010, 12:21:43
Arkadaşlar, eşimin tuttuğu avukatla görüşmem uygun olur mu? Ne tür bir kazanım elde ederim? Teşekkürler...

akcurali
08-09-2010, 22:07:24
Arkadaşlar, eşimin tuttuğu avukatla görüşmem uygun olur mu? Ne tür bir kazanım elde ederim? Teşekkürler...

Sayın Üye;

Bir kaç ay önce sanırım bu konuyla ilgili yazışmıştık. Tekrara girecek ama; hastalıklarını bilseydim evlenmezdim sözü çok korkunç. Demek ki siz sevgi evliliği yapmamışsınız demektir.Bunun da hakim tarafından değerlendirileceğini düşünün.
Gelelim sorulara, msn kayıtlarını kanıt olarak sunamazsınız. Ses kaydını ondan habersiz çekerseniz de suç işlemiş olursunuz kanıt olarak kullanamazsınız bu noktada.
Avukat tutmanızda yarar var bu durumda.
En başta dediğim gibi eşinizle anlaşarak boşanmaya çalışırsanız çok daha kolay halledersiniz bu meseleyi yoksa kaybınız da olabilir, en azından zaman kaybı.

Kolay gelsin.

egitimist
09-09-2010, 18:54:05
@akcurali, yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Düşüncelerinize saygı duyuyorum. Tanımadığım bir kadınla görücü usulü evlendim. Bırakın evlenmeyi, ileri derece zihinsel rahatızlığı olan, hiç tanımadığım biriyle 2 saatlik yolculuğa bile çıkmazdım. Düzenli ilaç kullanması ve sürekli doktor kontrolünde yaşaması gerekiyor. Gizliden bir evlilik macerasına atılması hata oldu.

Arkadaşlar, sorularıma yanıt alabileceğimi umuyorum;

1-Eşimin tuttuğu avukatla görüşmem uygun olur mu?
2-Dava sonucunda iptal kararı çıkmazsa eşimin avukat masraflarını da ben mi öderim?

kaosteorisi
09-09-2010, 19:44:36
Yargılama sürecinde taraflar ileri sürdüğü iddialarını ispatlamakla yükümlüdürler.Aksi takdirde eğer dava açan sizseniz ve karşı taraf ile aranızdaki evlilik birliğinin sona ermesi veya iptali için öne sürdüğünüz nisbi olguların doğruluğunu kanıtlayamazsanız davanız reddedilecek ve yargılama ve karşı tarafın vekalet ücretini de siz ödemeye mecbur kalacaksınız.Ancak size şunu söylemem gerekir ki eşinizle aranızdaki ortak hayatı sona erdirme durumunda eğer boşanma yoluna veya iptale başvurduğunuzda yoksulluk nafakası veya maddi/manevi tazminat talebinde bulunamayacaksınız.Çünkü yoksulluk nafakası maddi/manevi tazminat taleplerinin ileri sürülebilmesi için karşı tarafın ağır kusur şartı sorumluluk hukukunun en temel ilkesidir.Ancak eşinize açacağınız davada hukuki dayanağınız eğer muhtelif raporlarla ispatlayabilirseniz TMK .md.165 de belirtilen ve KUSURA DAYANMayan boşanma sebebi olan akıl hastalığı olacaktır.Eğer yargılama sürecinde dediğim gibi boşanma veya iptale ilişkin hukuka uygun deliilerinizle ispatlayamazsanız eşinizin eğer avukatı varsa vekalet ücreti ve yargılama giderleini ödemeye maruz kalırsınız.

egitimist
10-09-2010, 08:23:54
@kaosteorisi, teşekkürler. 3 farklı avukatla görüştüm. Birincisi "iptal davası aç kesin iptal olur.", ikincisi: "İptal kararı çıkmayabilir o nedenle çekişmeli boşanma davası açalım.", üçüncüsü ise; "Eşiniz hastalıklarını gizleyerek ağır bir kusur işlemişler, hem evliliği iptal ettiririz hem de yüklü bir miktar tazminat alırız." diyor. Aynı belgeleri görüp de bukadar farklı yorum yapmak benim kafamı karıştırdı.

kaosteorisi
10-09-2010, 16:40:04
Size şunu söylemek isterim taraf olduğunuz evlenmede sona erdirme ye ilişkin subjektif sebebibiniz hem boşanma hemde evliliğin iptali yollarına başvurmanız açısından size bir alternatif oluşturacak derecede önemli.Kanımca eğer gerçekten duygusal birlikteliğim sona ersin de maddi bir menfaat beklemiyorum diyorsanız ve gerçekten eşinizin ve ailesinin ekonomik ve sosyal durumu bir tazminat vakasını kaldıracak durumda değilse boşanma davası açın.Çünkü boşanma davası açtığınızda dayandığınız hukuki sebep akıl hastalığı olacağı için bu kusura dayanmayan bir boşanma sebeidir ve eşinizi sorumluluk hukukuna tabi tutamayacaksınız.Ama yok ben bu durumu çok içselleştirdim ve eşiminde ailesinin maddi durumu bir tazminat talebini karşılayacak düzeyde diyorsanız iptal davası açın.Bu durumda nispi butlan sebebi olacağı için aldatmayı bilgisi dahilinde gerçekleştirenlerden manevi tazminat talep edebilirsiniz.Dediğim gibi evlilik birliğinizin sona ermesi için ortaya koyduğunuz sebep hem bir iptal hemde bir boşanma sebebi olduğu için avukat arkadaşlar siz ve kendilerinin(!) öznel çıkarları için uygun olan hukuki yola başvuracaklardır.Tabii ki tercih sizin!...

egitimist
13-09-2010, 17:32:12
@kaosteorisi, teşekkürler.

muratdemirci2
20-03-2011, 13:20:09
32 gün önce evlendim. Eşimin Sara ve Akut Şizofreni Hastası Olduğunu 4 saat önce öğrendim. Şoktayım! Evlilikten önce bu hastalıklar benden gizlendi. Tesadüfen çantasını karıştırırken kullandığı ilaçları internetten sorgulatarak öğrendim. Şoktayım, ne yapmalıyım. Lütfen fikir verin.

Prospektüs bilgilerini okuyup eşinizi akıl hastası yerine koymayın bence.Depakin ve zyprexa(olanzapin) gibi ilaçlar bile olsa başka hastalıklarıda tedavi ediyor.(Duygudurum bozuklukları falan) .Beraber psikiyatrise gidip eşinize destek olun.Evlenene kadar hastalığı farketmemişseniz nöbet geçirmedi ise bundan sonra geçirecek diye birşey yok.Sonuçta sizden bu sebeple boşanırsa ağır bir darbe yer.Eğer sizin evliliğinizi çekilmez hale sokmuyorsa sorun etmeyin.Ama hasta ve evlenmeden önce sölemedi ise o başka.

muratdemirci2
20-03-2011, 13:24:41
Eşim bir şirkette asgari ücretle çalışıyor. (Şizofreni raporunu göstererek engelli kadrosunda çalıştığını yeni öğrendim.) Ayrıca geçen hafta yine şizofreni raporu ile engelli vatandaşlarımız için açılan kpss sınavına girdiğini öğrendim. Bir de kullandığı epilepsi ilaçlarının sağlıklı gebeliği engellediği için benden habersiz doğum kontrol hapı kullanığını öğrendim. Bunlar delil olamaz mı?

Bunları okumadan cevap yazmışım.Evlenmeden önce sizi bilgilendirmeliydi.Boşanmak isterseniz boşanırsınız.

muhsint72
20-03-2011, 18:56:19
Bence de evliligin iptali daha uygun..

Av.Nazlı Yolac
20-03-2011, 19:50:49
yukarıda sayın meslekdaşımın da söylediği gibi bu durumda evliliğin iptali yoluna gidilmesi daha doğrudur. Çünkü diğer arkadaşımızın söylediği boşanma sebebi olması durumu evlendikten sonra ortaya çıkan akıl hastalıkları için düzenlenmiş bir yasa hükmüdür. Ancak evlenmeden önce var olan ve evlenmeye engel teşkil edecek düzeyde akıl hastalığı olanların evlilikleri geçersiz kabul edilmekte ve bu durumda evliliğin iptali yoluna başvurulmaktadır. Avukatınız size bu konuda doğru yolu gösterecektir.
Ayrıca evliliğin iptali durumunda nafaka veya tazminat da ödememe ihtimaliniz daha fazladır.
geçmiş olsun...

yorumu yazdıktan sonra konunun aslında eski tarihli olduğunu gördüm. dava nasıl gidiyor acaba konu sahibi arkadaştan bilgi alsak...

egitimist
18-04-2011, 12:20:15
Merhaba. Davanın ilk iki celsesi görüldü.

1. Celsede; elimdeki hastane evrakları ve sağlık kurul raporuna rağmen eski eşim hasta olmadığını idda etti. Hakim Eğer hasta değilsen bu rapor nedir kızım diye sorunca cevap veremedi. Ben Adli Tıp Muayenesi ve Vasi tayini talep ettim. Adli Tıp'a sevk ve diğer hastanelerden tedavi geçmişi belgeleri istenmesi kararı ile 6 ay sonrasına mahkeme ertelendi. 3-4 hastaneden dosyalarca evrak girdi dava dosyasına. 1,5 yaşında menenjit+havale 5 yaşında Epilepsi cerrahi müdehalesi ve yirmi yıldır en yüksek miligram tablet olarak tegretol ve seraquel tedavisi. Pek çok test tanı...

2. Celsede ise; hastaneden gelen evrakın Adli Tıpa gönderilmesine ve Adli Tıptan randevu alınmasına karar verilerek 6 ay sonrasına ertelendi. Davaya 3 ay kaldı. Bu hızla gidersek Cumhuriyetimizin 100. Yılında anca boşanma kararı çıkacak :)

denizblk
18-04-2011, 12:28:21
Ülkemizde ve özellikle İstanbul'da davalar çabuk bitmiyor. İstanbul 15 milyonluk bir nüfus ve haliyle dava yoğunluğu diğer illerden çok daha fazla. ayrıca Adli tıp ile yazışma ve muayene için randevu alınması işi de içine girince iş haliyle uzar.

Ama hakime sunduğunuz delillerle sanırım kafasında birşeyler oluşturmuşsunuz. Hakim hatalı bir karar vermemek için adli tıptan yardım alacak. O yüzden endişe etmenize gerek yok.

Hakim eşinize tedbir nafakası bağlamadı sanırım?

egitimist
18-04-2011, 21:57:06
Eski eşim butlan davasını açtığım günlerde Çorum iline engelli kadrosundan memur olarak atandı. Sanırım memur olması nedeniyle nafaka kararı çıkmadı. Evlilikten evvel gizlice bu tür işleri planladığına göre gitmeyi kafasına koymuş. Atanamadığım taktirde tercih dışı da atanmak istiyorum seçeneğini de işaretlediği farkettim. Belgelerin orjinallerini sağlık kurul raporlarını mahkemeye sundum.

egitimist
28-05-2011, 22:23:59
Merhaba, geçen gün adli tıptan gelecek yazıyı görmek için mahkeme kalemine gittim. Eski eşim adli tıp'a 14 nisanda gitmiş. adli tıp, randevunun uyap sisteminden alınmaması nedeniyle muayene yapmamaış, uyap sisteminden randevu alın, mühürlü iki fotoğrafla kişiyi gönderin demiş. Mahkeme kalemi de 8 temmuza randevu almı. Ama benim 3. duruşmam 15 haziran'daydı. Bu nedenle 15 hazirandaki duruşma rapor gelmediği için adli tatilidan sonra bir zamana ertelenecek. kasım ayı gibi gün verirler sanıyorum.

Mahkeme kalemi uyap sistemini kullanmayı bilmiyor mu? Beni ve davalımı mağdur ettiler. Durduk yere 6 ay uzayacak. Zaten mahkeme kalemi memurları ve şeflerinin hizmet kalitesinden memnun değilim. İlgilenmiyor, suratsız davranyorlar. Dosyama bakmak için kalemin yanına gitmeye çekiniyorum. Ben de memurum. vatandaşlara hiç bir zaman asık suratla hizmet vermiyor, elimden geldiğince yardımcı olup görevimi yapıyorum. Bu tür memurlar devletin kurumlarının itibarını zadeliyor.

Ne önerirsiniz?

fnish
29-05-2011, 15:31:39
Bendede hafif bir epilektik rahatsızlık var eşim rahatsızlığımdan dolayı değil sadece ailesi yüzünden anlaşamadık boşanma davası açtı tabi sonuçta delil toplamak için rahatsızlığımıda öne sürmüş mahkemeye girdim ama epilepsi yada epileptik rahatsızlık bir boşanma sebebi değildir dedi ve ve dava red edildi şuan eşimden ayrıyım ve tedbir nafakasına bağlandım

egitimist
01-06-2011, 22:45:32
@Finish, sizin davanız ne kadar sürdü? Adli tıpa gittiniz mi? Rapor ne kadar sürede çıktı? Paylaşır mısınız.

fnish
09-06-2011, 22:14:21
benim davamda tedbir nafakasını kazandım karşı tarafın beyanları yalanlandı hastalık konusunda epilesi ve ileri derecede olmayan şizofreni bir boşanma sebebi değildir dedi hakim adli tıpa gidebilirim dedim hakim gerek bile görmedi eşinin rahatsızlığını mahkemeye bildirmen emin ol eşinin değil senin aleyhine olur benim davamda hastalığımla bana beyanda bulunmasına hakim çok kızdı eşime

egitimist
04-08-2011, 02:28:12
@Finish, önelikle geçmiş olsun. Keşke bunları ne siz ne de eşiniz ne de ben yaşamasaydık. Eşlerin birbirini tanımadan evlenmesi çok mantıksız. Tabi tanımak da karşındakinin izin verdiği ölçüde göreceli bir kavram. Benim davamda hala adli tıptan sonuç bekleniyor. Karar ondan sonra çıkacak. Bir yılı aşkın bir süredir dava devam ediyor. Ben mahkeme hakimiyle herhangi bir çatışmaya düşmedim. Azarlamasına da izin vermem. Hakim nabza göre şerbet vermiş, adamına göre konuşmuş.

Adli tıp süreci hakkında bilgisi olan var mı? Rapor ne kadar sürede çıkar?

fnish
04-08-2011, 22:08:07
Adli tıptan ne zaman döner bilmem ama akli dengesinin bozuk olmadığına kanaat gelirse aleyhine olur söleyim. Ben eşime bu sebepten dolayı hakaret davası açtım. Eşinin hastane kayıtları varmıydı?

egitimist
04-08-2011, 22:45:53
Evet, iki hastaneden biri bakırköy ruh ve sinir 15 yıllık tedavi geçmişi, iki kalın dosya bir de Yüzde 48 zihinsel engellidir diye raporun aslı gibidir örneği gelmiş. Gerekirse gittiği 4 hastahane daha var ve hala kullandığı ilaçlarını yazdırdığı ilaçlar internetten kullanılabiliyor. Hasta değildir diye bir sonuç geleceğine hiç ihtimal vermiyorum.

Önemli olan adli tıptan belge gelmesi. Bu hem onun için hem de benim için iyi olur. Boşanma süreci iki tarafı da yıpratıyor.

fnish
05-08-2011, 19:21:15
Sizinki çok farklı bir durummuş gerçekten Allah yardımcınız olsun. İnşallah iki tarafta problemsiz atlatırsınız

egitimist
08-08-2011, 17:17:08
Merhaba, bugün mahkeme kalemine gidip dosyamı görmek istedim. Dosyama baktığımda Adli Tıptan cevap geldiğini gördüm. Adli Tıp "davalıyı muayene ettik, tekrar muayene etme kararı aldık.Uyap sistemiden randevu alınarak iade edilen dosyayla birlikte kurumumuza müraacaat etmesi hususunda..." şeklinde bir cevap vermiş. Aynı kurul 3 ay evvel de aynı muayeneyi yaparak bu yanıtı vermişti. Bu ikinci kez oluyor. Anlaşılan bu süreç uyacacak. Bunun üzerine iki farklı avukata danıştım;

Birinci avukat; Önümüzdeki celseye iki tarafında girmemesiyle davanın düşeceğini, daha sonra karşı tarafla anlaşmalı boşanma davası açılmak suretiyle kısa sürede boşanmanın gerçekleşeceğini söyledi.

İkinci avukat ise; "Bu dava düşürülüp yeni anlaşmalı dava açılması halinde eski doyanın hakim tarafından incelendikten sonra tekrar adli tıpa sevk edilmesinden bahsetti. Çünkü bir zihinsel problem söz konusu olduğundan davalının imzaya ehliyeti olup olmadığını bilmek isteyecektir." dedi.

Bu durumda hangi çözüm önerisi daha mantıklı. Yeni dava açılmasında eski dosya incelenir mi?

egitimist
09-08-2011, 15:16:36
Bu konuda fikri olan yok mu? Ne önerirsiz?

egitimist
16-08-2011, 17:16:37
Yeni dava açılmasında eski dosya incelenir mi?

face1tr
14-11-2015, 22:35:58
Merhaba, geçen süre zarfında süreç nasıl sonuçlandı?
Anladığım kadarıyla haklıyken bir sürü uğraş, masraf ve zaman kaybı yaşadınız.
benzer nedenlerle dava açacaklara -diliniz yanmış biri olarak- neler söylemek istersiniz? Sizce nasıl bir yol izlenmeli, siz ilk başta izlediğiniz yolu -deneyimlerinizden sonra- doğru buluyor musunuz?
teşekkür ederim.

mr_men
19-02-2017, 15:02:42
Yeni dava açılmasında eski dosya incelenir mi?

davanın sonucunu da yazsaydı iyi olurdu. insanlar bu yazıları okuyup kendilerine yol haritası belirliyor

Freelander2
20-03-2017, 00:26:38
Merhaba, bugün mahkeme kalemine gidip dosyamı görmek istedim. Dosyama baktığımda Adli Tıptan cevap geldiğini gördüm. Adli Tıp "davalıyı muayene ettik, tekrar muayene etme kararı aldık.Uyap sistemiden randevu alınarak iade edilen dosyayla birlikte kurumumuza müraacaat etmesi hususunda..." şeklinde bir cevap vermiş. Aynı kurul 3 ay evvel de aynı muayeneyi yaparak bu yanıtı vermişti. Bu ikinci kez oluyor. Anlaşılan bu süreç uyacacak. Bunun üzerine iki farklı avukata danıştım;

Birinci avukat; Önümüzdeki celseye iki tarafında girmemesiyle davanın düşeceğini, daha sonra karşı tarafla anlaşmalı boşanma davası açılmak suretiyle kısa sürede boşanmanın gerçekleşeceğini söyledi.

İkinci avukat ise; "Bu dava düşürülüp yeni anlaşmalı dava açılması halinde eski doyanın hakim tarafından incelendikten sonra tekrar adli tıpa sevk edilmesinden bahsetti. Çünkü bir zihinsel problem söz konusu olduğundan davalının imzaya ehliyeti olup olmadığını bilmek isteyecektir." dedi.

Bu durumda hangi çözüm önerisi daha mantıklı. Yeni dava açılmasında eski dosya incelenir mi?

anlaşmalı boşanma davasında eski dosyadan bahsetmezseniz sonuca ulaşırsınız diye düşünüyorum.
sadece anlaşmalı boşanma yapıp konuyu kapatırsınız.
konu açılırsa da sağlık raporu isteyerek imza ehliyetini sorgulamak mümkün olur.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Languages translations delivered by vBET 4.9.2