PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İşverenin iflası ve ödenmeyen ücretler


lvlurat
12-12-2008, 15:50:36
Durumu kısaca özetlemek gerekir ise ;

01.06.2007 tarihinde X firmasında işe başladım. Şu anki ekonomik durumlar neticesinde firmanın son durumu bizlere göre iflasta fakat yöneticiler henüz iflas başvurusunda bulunmamış ve bulunmaya da niyetli değil durumundalar. Piyasada dolaşan çeklerin ödenmemesinden dolayı gelen icralar yüzünden depoda mal stoku da kalmamış durumda. Son 2 ay süresince maaşlarımızı ve hakedilen ücretli izin veya ücretli izin karşılığı parasal tutarı ödememekteler ...


Bu özete binaen,

1-) Maaşlarımızı buradan alamazsak yapabileceğimiz tek dayatma çalışma bakanlığına dilekçe vermekmidir ? ) 2 ay gibi bir sürede cevaplanabilen bu dilekçemize cevap gelene kadar büyük ihtimalle depolarda herhangi bir mal kalmayacaktır. )

2-) Firma iflas verdiği takdirde neler olacak ? Bizler maaşımızı , tazminatımızı vs. alabilecekmiyiz ? İşsizlik sigortasından yararlanabilecekmiyiz ?

Kısacası, durumu iflasa gelmiş bir firma çalışanları olarak şu durumda yapabileceğimiz dayatmalar, sırtımızı dayayabileceğimiz kanun hükümleri hakkında bilgilendirir iseniz minnettar kalacağım.

Saygılarımla ...

Erdoğan Kırcalı
12-12-2008, 16:38:41
İflas durumunda işçi alacakları öncelikli alacaklardandır.
Bölge çalışma müdürlüğüne vereceğiniz şikayet dilekçesi neticesinde maaşlarınızın ödenmesi önerilir işverene,idari para cezası uygulanır,işveren ödemeye devam etmezse maaş alacaklarınız için iş mahkemesinde dava açabilirsiniz,izin ücreti sözleşme sona erdiğinde ödenir.Bu nedenle ücretlerinizin zamanında ödenmemesi sebebiyle noter kanalıyla sözleşmenizi sona erdirip kıdem tazminatı ve diğer ücretleriniz için dava açabilirsiniz.
Dava süreci uzun olabilir!
Dava sona erdiğinde karar verilen alacaklarınız için iflas masasına kayıt yaptırarak alacaklarınızı alabilirsiniz.

lvlurat
12-12-2008, 16:59:15
İflas durumunda işçi alacakları öncelikli alacaklardandır.Bölge çalışma müdürlüğüne vereceğiniz şikayet dilekçesi neticesinde maaşlarınızın ödenmesi önerilir işverene,idari para cezası uygulanır,işveren ödemeye devam etmezse maaş alacaklarınız için iş mahkemesinde dava açabilirsiniz,izin ücreti sözleşme sona erdiğinde ödenir.Bu nedenle ücretlerinizin zamanında ödenmemesi sebebiyle noter kanalıyla sözleşmenizi sona erdirip kıdem tazminatı ve diğer ücretleriniz için dava açabilirsiniz.
Dava süreci uzun olabilir!
Dava sona erdiğinde karar verilen alacaklarınız için iflas masasına kayıt yaptırarak alacaklarınızı alabilirsiniz.

Sn. Erdoğan KIRCALI ,

Anladığım kadarı ile biz burdan 5 kuruş alamadan öyle arkamıza baka baka gideriz. :( Çünkü Noterden çektim ihbarı ve iş akdini bitirdim diyelim. Maaşdı, tazminattı vs. için açtık davayıda diyelim :(:(:( en az 1 sene . 1 sene süre zarfında burda 1 iğne kalmaz ki iflas masasına ne kaydı yaptıracaz. elimde 1,250 ytl maaş ı gösterir 1 belge, hala ödenen ssk (ödenen derken tahakkuk edipte ödenmediği halde firmanın borcu olan ), imzalamadığım son 2 maaş bordrosundan başka birşey yok.

Peki iflas vermemek gibi bir lüxleri varmıdır ? Şu anki durum işler olacağına bırakılmış. İcra ile gelen malzemelerden tuttuğunu alıp götürüyor. Ortada malzemede kalmayınca bizler ne yapacağız ?

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 17:10:02
Erdoğan Bey'in söylediklerine ek olarak, işveren aleyhine başlatacağınız takip neticesinde alacağınız borç ödemeden aciz belgesi ile Ücret Garanti Fonu'ndan ödenmemiş son 3 aylık ücretinizi alabilirsiniz.

Erdoğan Kırcalı
12-12-2008, 17:17:31
Tercih sizin,
ya nasılsa alamayacağım diyerek bekleyeceksiniz,ya da haklarınız için mücadele edeceksiniz.

lvlurat
12-12-2008, 17:48:17
Erdoğan Bey'in söylediklerine ek olarak, işveren aleyhine başlatacağınız takip neticesinde alacağınız borç ödemeden aciz belgesi ile Ücret Garanti Fonu'ndan ödenmemiş son 3 aylık ücretinizi alabilirsiniz.

Sn. Ulaş DEĞİRMENCİ,

Biraz olsun içimizi rahatlatan bir açıklama. Fakat bu Aciz Belgesi için ne yapmamız gerekli ? İlk mesajdaki gibi dava açıp mı alınıyor ? yada belli bir prosedürü varmıdır ? Ve biz ücretlerimiz ödenmediği için noter kanalı ile iş akdimizi sonlandırdığımız ve davayı açtığımız zaman bizler işsizlik ödeneğinden yararlanabilecekmiyiz ?

Değerli yorumlarınıza ayrıca teşekkürler

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 17:53:38
Prim ödeme ve kesintisiz çalışma koşullarını sağlıyorsanız işsizlik ödeneğinden yararlanırsınız..Aciz belgesi alabilmek için dava açmanıza gerek yok, şirket aleyhine icra takibine başlatmalısınız, alacağınızı tahsil edemediğinize ve borçlunun da haczedilebilecek malının bulunmadığına dair belgeye borç ödemeden aciz belgesi denir. Bu belge ile ücret garanti fonundan ödeme alabilirsiniz..

Saygılarımla.

lvlurat
12-12-2008, 18:14:06
Prim ödeme ve kesintisiz çalışma koşullarını sağlıyorsanız işsizlik ödeneğinden yararlanırsınız..Aciz belgesi alabilmek için dava açmanıza gerek yok, şirket aleyhine icra takibine başlatmalısınız, alacağınızı tahsil edemediğinize ve borçlunun da haczedilebilecek malının bulunmadığına dair belgeye borç ödemeden aciz belgesi denir. Bu belge ile ücret garanti fonundan ödeme alabilirsiniz..

Saygılarımla.


Sn. Ulaş DEĞİRMENCİ

Hacze Kabil Malın Bulunmadığını Tespit Eden Haciz Zaptının Aciz Vesikası Hükmündedir.Haciz tutanağında borçlunun hacze kabil malı yoktur ibaresi tutanağı aciz belgesi haline getirir.

Diye bir ibareye ulaştık. şimdi işçiler olarak biz icra işlemleri yapmadan, hacze gelen başka bir çek sahibi burada mal bulamadı ve hacze kabil malı yok yazısı aldı ise biz bu yazının fotokopisi ile de aynı belgeyi alabilirmiyiz ?

Yani son saniyelere kadar hem tedbirli hem de göze batmamak taraftarıyız, böyle bir durum söz konusu olabilir mi ?

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 18:38:47
Öncelikle belirteyim ki Ücret Garanti Fonu tarafından sadece ücret alacaklarınız karşılanacaktır, bu nitelikte olmayan ihbar ve kıdem tazminatınız için bu fondan yararlanamazsınız..Bu nedenle icra takibi başlatıp hacze imtiyazlı olarak iştirak etmenizde yarar var diye düşünüyorum..

Sizin de belirttiğiniz gibi işverenin haczedilebilir malının bulunmadığına dair belge de aciz belgesi hükmündedir, kanımca bu belge ile de ücret garanti fonundan yararlanmak mümkün olmalıdır. Zira bu konuyu düzenleyen 4447 sayılı kanunun "İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi" başlıklı Ek 1. maddesinde işveren için aciz vesikası alınması, işverenin ödeme güçlüğüne düşmüş kabul edilebilmesi için yeterli görülmektedir. Kanımca bu belgenin başka bir alacaklı tarafından alınmış olması işverenin ödeme aczine düştüğünü göstermede yeterli olup, ayrıca sizin takibe geçerek böyle bir belge almanıza gerek yoktur.

lvlurat
12-12-2008, 19:03:04
Çok değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz.

Zaten asıl öncelikli olan ücretlerimizi kurtarmaktı. Kıdem vb. alacaklarımızın süresi önemsiz onlar için beklenebilir. Peki sanırım son bir sorum daha olacak.

İflas verildiği zaman, hemen mi iflas masasına başvurulur yoksa belli bir süresi varmıdır ?

İflas süreci nasıl işler ? İşçi alacakları önceliklidir ibareleri görüyoruz. Sanırım bu öncelikte bizim tazminatlarımız da vardır diye düşünüyorum. Düşüncem yanlışmıdır.

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 19:15:49
Öncelikli alacaklar arasında kıdem tazminatı ve işçi alacakları da vardır. İflasın açılmasını müteakip verilecek ilanla alacaklı olanların bu alacaklarını bildirmesi istenir,bu durumda alacağınızı iflas masasına yazdırmanız gerekiyor. Gerçi şirketten alacaklı olduğunuz şirket kayıtlarından da anlaşılacaktır ama her halde başvuru yapmanız da yarar ver..

Şirketin iflası istenmez ve şirket de iflasını istemez ise şirket aleyhine icra takibinde bulunup kıdem ve ihbar tazminatınızı talep etmeniz gerekiyor. Bu durumda daha önce başka alacaklılar tarafından haczedilip muhafaza altına alınan malların satış bedelinden alacaklarınızı öncelikli olarak talep edebilirsiniz..

Benim size önerim İş Kanunu'nun 36. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen korumadan yararlanmanız. Şirketinizde bulunan tesisat,hammadde ve benzeri mallar haczedilmiş ancak bu haciz o işyerinde çalışan işçilerin icra kararı alındıkran önce ödenmeyen 3 aylık ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra hüküm ifade edecektir. Yani haczedilen malların satış giderinden öncelikle sizin 3 aylık ücretiniz ödenmelidir. Bu konuda paraların paylaştırılması aşamasından evvel harekete geçmenizi ve avukatınızdan yardım almanızı öneririm..

Saygılarımla.

cigdem_kaya
12-12-2008, 22:16:13
sayın ulaş değirmenci, benimde başlığı açan arkadaş gibi sorunum var.özel bir şirket maddi sıkıntı içinde ama iflas etmedi sadece bir ofis büro yok.eşyaları, dosyaları evinin deposunda tutuyor.bende uzun zamandır maaşımı doğru dürüst alamadım.çalışma müdürlüğüne başvursam kesin bir sonuç alabilirmiyim? yoksa direk iş mahkemesinde davamı açmalıyım? ücret garanti fonu'nu ilk kez buradan duydum.dava açtıktan sonra bu fona başvururken elimde bir belge olması gerek sanırım ama bende bir belge yok daha doğrusu vardıda yok oldu :) dava açılınca böyle bir belgeye neden gerek var? iş verenin böyle bir yükümlülüğü yani iş verenin ispat etme zorunluluğu var diye biliyorum.açıkçası şu an nerden başlamam gerektiğini bilmiyorum bana yol gösterirmisiniz? şuan resmi bir şey başlatmam gerek sanıyorum çünkü iflas durumunda benimde hakkım olduğuna dair bi belgem olacak.beklemek sanırım sadece bana zarar.iyi çalışmalar dilerim..

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 22:27:08
Ödenmeyen ücretiniz için Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz ancak müdürlüğün icrai bir işlemde bulunma yetkisi yoktur. Müdürlüğün sizi haklı görmesi halinde işvereniniz halen ödemede bulunmaz ise alacağınız için genel haciz yoluyla takip yapabileceğiniz gibi İş Mahkemesi'nde dava da açabilirsiniz..
Genel haciz yolunu seçerseniz işveren size borcu olmadığından bahisle gönderilen ödeme emrine itiraz ederse takip durur.Bu durumda dava açmaktan başka çareniz kalmayacaktır.

Ücret garanti fonu ise yapılan icra takibi neticesinde dahi ücret alacağının tahsil edilememesi durumunda gidilebilecek bir yoldur. Sizin fona başvurmadan önce yukarıda anlattığım adımları izlemeniz gerekiyor..

Saygılarımla.

cigdem_kaya
12-12-2008, 23:00:03
Ben en iyisi direk iş mahkemesine gidip dava açim :) teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için.biraz stres içindeyim bu ilk adımı atınca olacaklar süresince sizi biraz bunaltabilirim sakıncası yoksa :) hoşçakalın.. iyi çalışmalar...

Av.Ulaş Değirmenci
12-12-2008, 23:15:33
Dava sürecinde avukatınızın profosyonel yardımından yararlanmayı ihmal etmeyin.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations by vBET translator 4.9.1