PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tek Kulak İşitme Kaybı


MERSA2000
27-11-2008, 02:48:08
Merhaba arkadaşlar.1980 doğumluyum. Sol kulağım tamamen işitme kaybı yaşıyor yani %100. Memur olamayacağım söylenerek çürük almamam hususunda iyice tavsiye edildi ki askeri doktora rahatsızlığımdan şikayetçi olmadığımı belirttim. O da 36. maddeye göre askerliğe elverişli olduğumu rapor etti. Şu anda memurum ve askerlik yoklama kaçağı durumundayım. Yine tecil etme imkanım var tahsilimden dolayı ama ben muayene olmak istiyorum askerliğe elverişli değil raporu almak için. kulağımın açılma şansı yok çünkü kulaktan beyne giden sinirler ölmüş. bunun yanısıra ellerimde 8 yıldır normal halde iken bile titreme var yine doktor raporuna göre kalıcı bi hastalık bu.bu halde yemek kaşığını bile bir türlü sabit tutamazken silahı nasıl tutabilirim. şimdi sizden ricam bi kaç gün müddetim var o yüzden acele cevap bekliyorum ben çürük alabilir miyim. Hukukçu veya hukuksever arkadaşlardan ricam ne yazacaklarsa askerlik mevzuatı kaynağını da gösterirlerse minnet duyarım.hepinize burdan saygılar.

erdogan guler
27-11-2008, 13:24:32
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20176.html


a: askerlige elverisli(arızalı)
c: gecici
b: barışta elverişsiz, savaşta elverişli(çürük)
d: barışta elverişsiz, savaşta elverişsiz(çürük)

geçmiş olsun.

---------------------------------------------------------------------

KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

Madde 19 - (Değişik : 7/1/2002-2002/3627 K.)

(Değişik paragraf: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/37.mad) Bu maddenin değerlendirilmesinde kullanılan ortalama işitme eşikleri, saf ses ortalamalarını (500,1000, 2000 Hz) ifade etmektedir. Odyolojik incelemede işitme kaybı seviyesi A fıkrası bentlerinden iyi olanlar sağlam kabul edilir.

A) 1. Bir kulağın sağlam olması durumunda (0-25dB arası) diğer kulağın total olmayan işitme kayıpları.

2. Her iki kulağın fısıltı sesini 2 (dahil) metreden yukarı (30-40 dB arası) mesafeden işitecek derecedeki sağırlıkları.

3. (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/37.mad) Bir veya iki kulakta 4000 (dahil) frekanstan itibaren 60 dB'in üstünde nörosensoriyel işitme kayıpları.

B) 1. Bir kulak fısıltı sesini 3 (dahil) metreden (30 dB) mesafeden işittiği halde diğer kulağın fısıltı sesini 1 metreden daha az (65 dB ve daha fazla) mesafeden işitmesi, tam sağır olması ya da tam sağıra yakın olması.

2. Her iki kulağın fısıltı sesini 1 ilâ 2 metre arası (40-65 dB arası) mesafeden işitmesi.

3. Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulakta saf ses odyogramda konuşma frekanslarında total işitme kaybı veya 90 dB ve üzerindeki işitme kayıpları (Bu maddenin değerlendirilmesinde 100 dB seviyesindeki klik stimulusla yapılan işitsel uyarılmış potansiyeller (ABR) testinde cevap elde edilememiş olması şarttır).

4. İşitme kuvvetini, bu maddenin (A) diliminin (1) veya (2) numaralı fıkralarında belirtilen miktar kadar azaltmakla birlikte her iki kulakta 4000 (dahil) frekanstan itibaren 60 dB

in üzerinde nörosensoriyel işitme kaybı.

C) 19 uncu Maddenin A, B ve D dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Her iki kulağın fısıltı sesini 1 metreden aşağı (65 dB ve daha fazla) mesafeden işitecek olan ileri derecedeki sağırlıkları.

2. Sağır ve dilsizlik.

Madde 20 - A) 1. İşitme kuvveti A/19 kadar olan dış kulak yolları darlıkları ya da hafif derecedeki sayvan şekil bozuklukları.

2. Dış kulak yolu normal olmak şartıyla bir taraflı kulak kepçesi yokluğu.

3. Dış kulak yollarının travmaya veya kronik enfeksiyonlarına bağlı darlıkları veya hastalıkları (İşitmenin A/19 kadar olması hallerinde).

B) 1. İşitme kuvvetini B/19 kadar azaltan dış kulak yollarının (bir veya iki taraflı) travmatik veya civar organların kronik enfeksiyonlarına bağlı ya da konjenital kaynaklı olan tedavisi olanaksız darlıkları, şekil bozuklukları.

2. Dış kulak yolu normal olmak şartıyla iki tarafta kulak kepçesi yokluğu.

3. (Ek : 30/1/1997 - 97/9106 K.) Hasta kulakta fısıltı sesini, 1 metrenin altında (65 dB ve daha fazla) duyacak derecede işitme kaybına neden olan tek taraflı kulak yolunun travmatik veya civar organlarının kronik enfeksiyonlarına bağlı ya da konjenital kaynaklı tedavisi olanaksız darlıkları, ileri derecedeki aurikula deformiteleri.

C) 20 nci maddenin A, B, D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. İki taraflı tedavisi olanaksız dış kulak yollarının tam kapanıklığı.

Madde 21 - A) 1. İşitme kuvvetini A/19 kadar azaltan, kataral, sikatrisiyel, adaziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, otoskleroz, labirent atrofileri, labirenter hidropslar (işitme fonksiyonu bozmayan asemptomatik küçük kalker plakları sağlam kabul edilir.)

,

2. İşitme fonksiyonu normal hudutlarda olan açık otit skatrisiyel.

3. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.) Her iki kulakta işitme fonksiyonu normal hudutlarda olan tek ya da çift taraflı stapedotomi, parsiyel ya da total stapedektomiler.

4. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.) İşitme kuvvetini A/19 kadar azaltan basit mastoidektomi, osiküloplasti, timpanotomi ve timpanoplastiler

B) 1. İşitme kuvvetini B/19 kadar azaltan kataral, sikatrisiyel, adeziv ve orta kulağın sklerotik iltihapları, otoskleroz, labirent atrofileri, labirenter hidropslar.

2. Hasta kulakta fısıltı sesini 2 (dahil) metrenin altında (40 dB ve daha fazla) duyacak derecede işitme kaybı olan, kolesteatomlu ya da kronik pürülan akıntısı bulunan bir taraflı kronik orta kulak iltihabı (Radyografide hasta taraf mastoidin sklerotik bir hal aldığının ya da hücre strüktürünün kaybolduğunun saptanması şarttır).

3. Bir kulak EVİDE olmakla beraber diğer kulağın sağlam veya fonksiyonunun A/19 kadar olması.

4. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.) İşitmeyi A/19 kadar azaltan, en az bir yıl takibi yapılmış, objektif testlerle doğrulanan ve semptom veren periferik tipte bilateral vestibüler hastalıklar.

C) 21 nci maddenin A, B, D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. İşitme kuvvetini D/19 kadar azaltan sikatrisiyel, adeziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, iki taraflı kolesteatom ya da kemik iltihabı ile birlikte cerrahatlı akıntıları (radyografik muayene şarttır) iki taraflı otoskleroz, labirent atrofileri, labirenter

hidropslar.

2. Her iki kulağın ameliyatla evide ya da otovide olması (Radyografik muayene şarttır).

3. (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/38.mad) Her iki kulakta fısıltı sesini 2 (dahil) metrenin altında (40 dB ve daha fazla) duyacak şekilde işitme kaybı olan kolesteatomlu ya da kronik pürülan akıntısı bulunan iki taraflı orta kulak iltihabı (Radyografide her iki taraf mastoidin sklerotik bir hal aldığının ya da hücre strüktürünün kaybolduğunun saptanması şarttır.).

Madde 22 - A) 1. (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/39.mad) Konka hipertrofileri, burun polipleri, nefes alma ve konuşmayı güçleştiren burun boşluklarının septum deviasyonları, septal perforasyonları (Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, paranazal sinüslerin havalı boşluklarının yarısından azını oblitere eden iyi huylu kistik lezyonları, mukozal kalınlaşma, akut enfeksiyonu sağlam kabul edilir.).

2. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen yüz, farenks ve nazofarenkste şekil bozukluğu yapmamış, tedavi ile düzelebilen, sinüs havalanmasını bozmuş burun boşluğunun nazofarenks ve paranazal sinüslerin iyi huylu tümörleri (osteom, anjiofibrom, adenom vs.).

B) 1. Konuşmaya güçlük veren, ağızdan nefes almayı gerektiren, tedavi ile giderilemeyen burun boşluklarının şekil bozuklukları.

2. Etrafındakileri rahatsız edecek derecede kokusu bulunmayan hakiki ozen.

3. Üçüncü devir sifilizin burun boşluğunda ve seste fazla bozukluk yapmamış harabiyetleri.

4. Travmatik ya da yapısal kaynaklı ileri derecede olmayan rinit atrofikler (Kokusuz).

5. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.) Konuşmayı güçleştiren, ağızdan nefes almayı gerektiren, komplikasyon yapmış (intrakranial uzanımı olan, burun ya da yüz şekil bozukluğu yapmış vs.) iyi huylu tümörleri ( anjiofibrom, adenom vs.).

C) 22 nci Maddenin A, B ve D dilimlerindeki arıza ve hastalıkların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Plastik ameliyatla düzeltilmesi olanaksız burun yokluğu ya da ileri derecedeki şekil bozuklukları.

2. Nefes almayı ileri derecede güçleştiren ve göğüste şekil bozukluğu meydana getirmiş ve ağızdan nefes almayı gerektiren burun boşluklarının tedavisi olanaksız şekil bozuklukları.

3. Burun boşluklarının ve sinüslerinin tedavisi olanaksız hastalıkları (Kötü huylu urları, lupus tüberküloz, lepra, sklerom, üçüncü devir sifilizinin seste bozukluk yapmış ya da estetiği tiksinti derecesinde bozmuş olan harabiyetleri, şekil bozuklukları, ileri derecede fena kokulu ozen).

4. Yüzde önemli derecede şekil bozukluğu yapmış burun boşluklarının tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri (Osteokondrom, fibrom, nazofaranjiorinosklerom).

5. (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/39.mad) Burun boşluklarının tedavi ile iyileşmiş olmasına rağmen bu maddenin B dilimindeki arızalar kadar şekil bozukluğu yapmış ve yüzde kalıcı deformite oluşturan iyi veya kötü huylu tümörlerinden veya iltihaplarından kalan sekeler.

Madde 23 - A) 1. Hafif ses kısıklığı (Larenksin önemli şekil bozukluğu ya da hastalıklarına bağlı olmamak şartıyla).

2. (Ek fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/40.mad) Trakeanın hiçbir komplikasyona sebep olmamış ve trakeanın devamlılığını bozmamış primer onarımları.

B) 1. Eforla nefes almaya fazla zorluk vermeyen larenks ve trakeanın darlıkları, ses kısıklıkları.

2. Eforla nefes almaya fazla zorluk vermeyen ve ses kısıklığına sebep olmamış bir taraf ses telinin intratorasik bir sebeple veya boyun ameliyatı sonucu felci veya kriko-aretenoid eklem fiksasyonu sonucu (Romatizma, travma ya da herhangi bir enfeksiyona bağlı) medyan durumda fiksasyonu (Bir süre tedavi ve hava değişiminden sonra bu madde uygulanır).

3. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K. 3. ; Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/40.mad) Solunum ve yutma fonksiyonlarını bozmayan parsiyel larenjektomiler veya trakeanın her türlü segmenter rezeksiyonları.

C) 23 ncü Maddenin A, B, D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Travmatik, cerrahi ya da herhangi bir hastalığa bağlı iki taraflı afoni derecesine varacak derecede ses kısıklığı yapmış, tedavi ile şifa bulması olanaksız iki taraflı addüktör felci. Ses kısıklığı yapmamış fakat hafif eforla dispneye sebep olan iki taraflı ses teli medyan felci (En az bir sene hava değişiminden sonra bu madde uygulanır).

2. (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/40.mad) Larenksin veya trakeanın her türlü malign tümörleri, tıbbi veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan veya ileri derecede fonksiyon bozukluğu yapmış hastalıkları (iyi huylu tümörleri, travmatik veya kronik hastalıkları), tüberküloz larenjit sekeli.

3 (Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/40.mad) . Larenks ve trakeanın nefes almaya engel olan bozuklukları (sürekli kanül taşıyanlar) veya trakeaya çeşitli nedenler ile stent yerleştirilmesi ve greft uygulamaları.

4. (Ek: 7/1/2002-2002/3627 K.;Değişik fıkra: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/40.mad) Total larenjektomiler veya trakeada sekel oluşturmuş ve solunum fonksiyon testlerini bozmuş her türlü darlıkları.

Madde 24 - A) 1. Ameliyatla giderilmesi ve düzeltilmesi mümkün farenks şekil bozuklukları.

B) 1. Tedavi ve ameliyatla giderilmesi olanaksız, gıda alma ve yutmayı güçleştiren farenks şekil bozuklukları.

2. (Ek : 30/1/1997 - 97/9106 K.) Remisyonda nazofarenks kanseri.

C) 24 ncü maddesinin A, B ve D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Yutmayı önemli derecede bozan, ameliyatla düzeltilmesi olanaksız farenkste şekil bozukluğu yapmış hastalıklar, tümörler.

2. (Ek : 4/5/1993 - 93/4398 K.) Paranazal sinüslerin, burun boşluklarının, ağız boşluğunun, nazofarenks ve hipofarenksin malign tümörleri.

MERSA2000
29-11-2008, 01:13:30
Erdoğan bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. ama işin içinden çıkamadım net bi ifade yok çünkü. siz bana bunlardan hangi maddeye girdiğimi de söylerseniz minnet duyacam. tekrar teşekkürler.

tengizdeniz
22-03-2009, 12:46:18
ben de bi konuda bilgi almak istiyorum...2008 sonunda askerliğe başvurdum sağ kulağım hiç duymuyo kulaktaki sinirler ölmüş tamamen ve beni izmir hatay askeri hastanede muayene ettiler odyogram cihazına girdim kulağım sağır çıktı ordaki muayene eden asker çürük dedi ve istanbula yolladılar gataya,orda beyin dalgalrıyla ilgili bi test yapıldı ve 100 db e cevap alındı yazıldı... o raporla tekrar izmire döndüm ve burda askerliğe elverişlidir komando olamaz belgesi verdiler...30 gün içinde itiraz hakkım varmış itiraz ettiğim taktirde çürük alırmıyım???? lütfen bilen biri bişiler yazsın...

cgulseren
23-03-2009, 09:50:19
ben de bi konuda bilgi almak istiyorum...2008 sonunda askerliğe başvurdum sağ kulağım hiç duymuyo kulaktaki sinirler ölmüş tamamen ve beni izmir hatay askeri hastanede muayene ettiler odyogram cihazına girdim kulağım sağır çıktı ordaki muayene eden asker çürük dedi ve istanbula yolladılar gataya,orda beyin dalgalrıyla ilgili bi test yapıldı ve 100 db e cevap alındı yazıldı... o raporla tekrar izmire döndüm ve burda askerliğe elverişlidir komando olamaz belgesi verdiler...30 gün içinde itiraz hakkım varmış itiraz ettiğim taktirde çürük alırmıyım???? lütfen bilen biri bişiler yazsın...

kulağı hiç duymayan kişiye çürük raporu veriyorlar sana nasıl vermediler hayret

Tangör Evren
23-03-2009, 10:34:09
Tek kulağın tam işitme kaybında olması (sağırlık) TSK sağlık yönetmeliği Madde 19 B fıkrası 1. bendine göre barış döneminde askerliğe elverişli değildir (çürük) hükmünü içermektedir. Yani tek kulak tam işitme kaybı çürük nedenidir (barışta)

tengizdeniz
25-03-2009, 11:32:55
itirazımı yapıcam zaten. 19.madde B bendine göre ben %100 haklıyım bakalım sonuç ne olucak uğrastırcaklar biraz işte.. askerliğe elverişli raporu veren doktorun bu yönetmelikten haberi yok heralde,eh biz de haberdar ederiz napalım...

tengizdeniz
09-04-2009, 00:14:48
tangör bey beni aydınlattığınız için teşekkür ederim ancak bi sorum daha olucak...madde 19 B bendi 1.fıkrasına göre benm durumum elverişsiz fakat 3. bendine göre bi tezatlık yok mu sizce? ve ben itiraz hakkımı değerlendiricem. sizce itiraz hakkımın olumlu sonuçlanması şansım ne kadar? askerliğe elverişlidir komando olamaz raporuna itiraz prosüdürü nasıl işliyo bu konuda bilginiz ya da yaşanılan örnekleriniz var mı? yönetici olarak size çok teşekkür ederim..saygılarımla...

muezi
10-04-2009, 15:29:08
valla benim bi tanıdıgım abi vardı tek kulagı ıyı duymuyordu askere gitti hiçbişey olmamıs gıbı sonra acemiligi yaptı askeriye geri gondermişti 1 ay geçmedi muaf olduydu

engin_
13-04-2009, 15:56:24
Tek kulağın tam işitme kaybında olması (sağırlık) TSK sağlık yönetmeliği Madde 19 B fıkrası 1. bendine göre barış döneminde askerliğe elverişli değildir (çürük) hükmünü içermektedir. Yani tek kulak tam işitme kaybı çürük nedenidir (barışta)

Öncelikle iyi günler diliyorum.benim sağlık sorunum sağ kulağımdan.sağ kulağımdan üniversite hastanesinde kulak zarı ameliyatı geçirdim.geçirdiğim ameliyatın adı kronik otits media.kulağımda ileri derecede mikst tip (Hem iç kulaktan hem de dış ve orta kulaktan oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir değimle aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır)kulak rahatsızlığı vardı.ameliyattan sonra yapılan testte duyma sağ kulağımda hava 75db kemik 22db.yani kulağım %75 duymuyor.sol kulağımı kapattığım zaman sağ kulağıma çok az ses geliyor fakat anlaşılmıyor..birde kulak kemiklerinde kireçlenme var.Bu rahatsızlığım askerlik yapmama mani olurmu.Cevaplarsanız teşekkür ederim.

tengizdeniz
09-05-2009, 17:33:39
kardeşim tek kulak işitme kayıplarında kulağın tam sağır ya da tam sağıra yakın olması diye bi ibare geçiyo,yani ben duyan kulağımı kapattığım zaman hiçbişey duymuyorum tamamen sağır denicek vaziyette ama işim hala muallakta yani çürük raporu vermediler.sonuçtan seni haberdar ederim inşallah istediğin gibi olur.

engin_
14-05-2009, 08:48:06
kardeşim tek kulak işitme kayıplarında kulağın tam sağır ya da tam sağıra yakın olması diye bi ibare geçiyo,yani ben duyan kulağımı kapattığım zaman hiçbişey duymuyorum tamamen sağır denicek vaziyette ama işim hala muallakta yani çürük raporu vermediler.sonuçtan seni haberdar ederim inşallah istediğin gibi olur.

sana raporu vermeyen askerlik şubesimi?aslında senin elverişsiz raporu alman lazım.durumu senin gibi olanlar genelde raporu alıyorlar.bende sağda %75 duyma sorunu var.mikst tip yani hem iletim hemde sinirsel duyma sorunu var.herşeyin istediğin gibi olması dileğiyle.

golliad
14-05-2009, 16:14:42
hocam ben 2 aylık askerken hava değişimine ayrıldım bu 2 aylık süreçte acemi birliğimdede usta birliğimdede işitme sorunu olan çok arkadaş gördüm
acemilikte hiçbir şekilde şans vermiyorlar ama ustalıkta çoğunun çürük aldığını biliyorum
yani gidersen en az acemiliği gözden çıkarmalısın
bence gitmeden önce bu işi halletmenin yolunu bul mutlaka
saygılar...

MERSA2000
08-09-2009, 01:21:27
Arkadaşlar bu konu muallakta kaldı sanırım... Erdoğan bey yazmış ama net bir ifade yok... tekrar ifade edeyim sol kulağımın duyma oranı sıfır..... şimdi bana tek kelime lazım çürük alabilir miyim... acil cevap bekliyorum... saygılarla

gokalponur
02-11-2009, 22:31:14
bende gecen ay yanı eylul ayında sol kulak ısıtme kaybından dolayı etimesgut ve gatada yapılan testlerın sonucunda askerlıge elverıssız raporu aldım.kabakulakdan dolayı sol kulak sınırlerım ölü bıgı almak ısteyen arkadaslara bılgı verbılırım

GargameLşirin
06-11-2009, 18:35:25
benim hem sağ hemde sol kulakda küçüklükden beri iltihab var. askeri hastane doktoru "bileteral kronik otitis media skatrisyel" teşhisini yazdı rapora çürük vermediler 1 yıl erteleme verip gönderdiler.askeriyedeki doktor ameliyat ol gel 1 yıl sonra dedi. ama benim sağ kulak çok az duyuyor ve sol kulagımı kapattıgımda sagdan gelen seslerde hiç bişey anlaşılmıyor. elimde tomografi var sağ kulak kemikcikleri erimiş ve büyük boşluk var. grip nezle olduğum zaman hep kulağım iltihablanıyor. sosyal hayat 0.

askere gidecem tekrar çürük almaya gitmeyecem. acaba askeriyede sorun olurmu? ameliyat ederlermi sigortam yok ben kendim tedavi olamıyorum.

benkarali
05-12-2009, 09:46:42
Mrb arkadaşlar.Ben de geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu sol kulağımda total işitme kaybı oluştu.Askerlik muayenesine gittiğimde Ankara Mevki Hastanesine sevk ettiler.Orada odyometri testine girdim total işitme kaybı olduğu yinelendi, fakat çürük raporu verebilmeleri için tekrardan teste tabi tuttular (uyuttular) ve sol kulaktan beyne giden frekanslara baktılar ve sonuç yine olumsuzdu.Yani çürük raporu aldım.Raporda şöyle bir ibare mevcut "barışta elverişsiz savaşta elverişli" ...Şuan özel sektörde çalışıyorum ve akademisyen olmak istiyorum...Akademisyen olmamda yani memur olmamda bir sakınca var mı acaba? Kimisine göre olurum kimisine göre olamıyorum...Bana garip geldi doğrusu...Bilgisi olan arkadaşalr yanıt verirlerse sevinirim...

skipper99
08-12-2009, 12:07:16
benkarali, devlet hastanesinden "memur olur" şeklinde rapor alırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Her ne kadar bunun aksini iddia eden birçok insan olsa da askerlik ile memurluk oldukça farklı statüler.

benkarali
08-12-2009, 14:10:09
Teşekkür ederim skipper99 bilgilendirdiğiniz için...Umarım bir sorunla karşılaşmam...

engin_
18-12-2009, 16:46:01
bende gecen ay yanı eylul ayında sol kulak ısıtme kaybından dolayı etimesgut ve gatada yapılan testlerın sonucunda askerlıge elverıssız raporu aldım.kabakulakdan dolayı sol kulak sınırlerım ölü bıgı almak ısteyen arkadaslara bılgı verbılırım

Öncelikle iyi günler diliyorum.benim sağlık sorunum sağ kulağımdan.sağ kulağımdan üniversite hastanesinde kulak zarı ameliyatı geçirdim.geçirdiğim ameliyatın adı kronik otits media.kulağımda ileri derecede mikst tip (Hem iç kulaktan hem de dış ve orta kulaktan oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir değimle aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır)kulak rahatsızlığı vardı.ameliyattan sonra yapılan testte duyma sağ kulağımda hava 75db kemik 22db.yani kulağım %75 duymuyor.sol kulağımı kapattığım zaman sağ kulağıma çok az ses geliyor fakat anlaşılmıyor..birde kulak kemiklerinde kireçlenme var.Bu rahatsızlığım askerlik yapmama mani olurmu.Cevaplarsanız teşekkür ederim.

MERSA2000
24-11-2010, 08:58:48
Arkadaşlar ben Çürük raporu aldım.. burda fikirlerini beyan eden ve yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum..

Osman6161
14-08-2016, 17:58:20
100% sag kulak isitme kaybi barista askerlige elverisli degildir seferde gorev yapar diye daha askerlik uniformasi giymeden curuk raporu aldim 2007 de yasim 29 ve eczanede calisiyordum... Ses tonum isitme kaybindan dolayi biraz yuksek ses ekosunu dengeleyememden kaynaklaniyormus. Simdi iskur a bas vurdum is bulana kadar maas almak icin. Iskur askerlimi sordu curuk raporu aldigimi soyledim. Bunun icin isterseniz sizin hastaneye sevkinizi sagliyalim dendi benim malulen emeklilikten umudum olmadigi icin ugrasmadim... Sizce malulen emekli ayligi alabilmem icin yeterli ozurluluge sahipmiyim... Ayrica askerden curuk raporu alinca curuk oldugumuzdan dolayi her hangi bir yardim soz konusumu devletten?

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Languages translations supported by vBET 4.9.2