PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İş yeri açmak için gerekli belgeler


gloria87
05-10-2008, 19:21:49
herkeze iyi günler ben içinde alkol satmayan kısmen yemekli bi cafe açmak istiyorum yapmam gereken işlem basamakları nelerdir nereye başvurucam hangı belgeler gereklı? yardımlarınızı beklıyorum gercekten cok acıl:/

av.ferda
05-10-2008, 19:54:44
herkeze iyi günler ben içinde alkol satmayan kısmen yemekli bi cafe açmak istiyorum yapmam gereken işlem basamakları nelerdir nereye başvurucam hangı belgeler gereklı? yardımlarınızı beklıyorum gercekten cok acıl:/


Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

"İşe başlamayı bildirme

Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar vergisi mükellefleri;

4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

5. Ticaret Sicili Memurları" dır.Gerçek Usul ( Şahıs )

Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

a) Gerçek kişilerde mükellef tarafından imzalanır.

b) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Noter onaylı imza sirküleri

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.)

3- İkametgah ilmühaberi,

4- Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği, (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir.)

5- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler vergi dairesine verilir.

Tüzel Kişiler (Şirketler)

Tüzel kişilerin mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin düzenlenmesi gerekmektedir.
Vergi dairelerinden alınan bu form;

a) Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlarda bunları temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır.

b-) "İşe Başlama / Bırakma Bildirimi"nin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe / mühür basılmak suretiyle imzalanır.

İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belge,

2- Ortakların nüfus cüzdanı sureti,

3- Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,

4- Ortakların ikametgah ilmühaberi,

5- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,

6- Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine (Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,

7- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği

8- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

9- Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu şirketler için)

10- Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)

11- Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için) istenir.

Ayrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.

Kooperatifler

Yukarıda tüzel kişilerde istenilen belgelere ilave olarak kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduğuna dair yazı istenir.

Soruya genel olarak cevap verdim.

Erdoğan Serhat ÇALIŞKAN
05-10-2008, 21:45:32
herkeze iyi günler ben içinde alkol satmayan kısmen yemekli bi cafe açmak istiyorum yapmam gereken işlem basamakları nelerdir nereye başvurucam hangı belgeler gereklı? yardımlarınızı beklıyorum gercekten cok acıl:/

Bulunduğunuz ilçenin Vergi dairesi müdürlüğüne başvurmanız lazım.
Gerekli evraklar bir önceki yanıtta belirtilmiş. Tekrar edeyim:)

1- İşe başlama tutanağı
2-Nufüs cüzdan sureti (Noter/Muhtarlık)
3-İkametgah ilmuhaberi
4-İmza beyannamesi
5-Dilekçe
6-Kira kontratosu(Kiralık ise)/ Tapu(Mal sahibiyseniz)
7- Ve mutlaka bir SM yada SMMM ile anlaşmanız lazım. Zira, artık mükellefler Mali işlerde meslek mensuplarıyla çalışmak zorunda.
Ayrıca, cafe tarzı bir yer(ve de yemekli) için, belediyeden izin almanız lazım. (Lafın gelişi izin, karışık bir prosedür değil.)
İşlem basamaklarıda şöyledir:
1- Yukarıdaki evraklar ile, VD' ye gidersiniz.
2- "Evrak kayıt" servisinden, evrakları kayıt ettirip, "Sicil" servisine teslim edersiniz.
3- Yaklaşık 2(iki) gün içinde, beyan ettiğiniz işyeri adresine gelen kontrolör, işe başlama tespit yoklamasını yapar, ertesi gün de gidip, vergi levhanızı yine aynı VD' den onaylatırsınız.
Ayrıca;
Cafe/lokanta tarzı bir yer olduğundan, yazarkasa almanızda gerekmektedir.

Saygılarımla.

gloria87
08-10-2008, 15:43:22
gercekten tesekkurler :)yardımlarınız ıcın

serdar4111
31-01-2009, 13:59:43
slm bir sorum olacak aydınlatırsanız çok sevinirim..

Bilgisayar teknik servis ile ilgili iş yeri açtım bunun için ne gibi işlem yapmam gerek vergi levhası ve sertifika hakkında bilgi istiyorum maliyeti ne kadardır acaba?

çok teşekkür ederim saygılarımla..

selcukgulten
04-02-2009, 06:30:18
herkeze iyi günler ben içinde alkol satmayan kısmen yemekli bi cafe açmak istiyorum yapmam gereken işlem basamakları nelerdir nereye başvurucam hangı belgeler gereklı? yardımlarınızı beklıyorum gercekten cok acıl:/

BİR İŞYERİ NASIL AÇILIR?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da küçük bir kırtasiyeci açmak istemekte olan ve askerden yeni gelmiş bulunan Bay A’ nın yapması gerekenleri size kısaca sıralayalım:

a) Önce muhtara giderek dört adet resimli ikametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti alması gerekmektedir.

b) Muhtardan çıkan Bay A notere giderek hem adresi açacağı kırtasiyenin adresi olacak dört adet imza beyanı çıkaracak hem de işletme defterini noter yaklaşık 30.YTL’ye tasdik ettirecektir.

c) Daha sonra vergi dairesinden aldığı işe başlama formunu dolduracak (kanunda bir gün önce bildirecek hükmü yer almasa da uygulama öyle olduğu için) bu forma işe başlama tarihinin yarın olduğunu işaretleyecektir. Mali müşaviri de bu formu imzalayacaktır. Formun ekinde;
d)
İŞE BAŞLAMA FORMU
1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi (Damga pulu olacak)
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı aslı (Vergi dairesi muhtarların usulsüz tasdik yapabileceğini o yüzden bir daha istediğini söylüyor!)

d) Ertesi gün vergi dairesinden gelecek olan yoklama memuru ile görüşerek kira başlangıcını ne iş yapacağını, Mali müşavirinin kim olduğunu bildirerek “yoklama tutanağı” tutturacaktır.(Bu tutanağın tutulmasının temel nedeni paravan veya naylon şirketleri önlemektir!)

e) Yoklama tutanağı ile bir dilekçe yazarak vergi dairesine gidecek ve vergi levhasının tasdik ettirilmesini isteyecektir.

f) Vergi Dairesi aşamasını tamamlayan Bay A kaydolmak üzere Kırtasiyeciler Odasına Başvuracaktır. Kırtasiyeciler odasına 330.YTL harç yatırarak aşağıdaki evrakları teslim edecektir.

1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Vergi Levhası Fotokopisi
7-) İki adet resim

g) Kırtasiyeciler odasından oda kayıt belgesini alan Bay A bu sefer de kaydolmak üzere esnaf ve sanatkarlara başvuracak ve 350.YTL karşılığı;

1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi (Damga pulu olacak)
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Vergi Levhası Fotokopisi
7-) Kırtasiyeciler odasına kayıt belgesi
yukarıdaki evrakları verecektir.

ğ) Odaya kaydolma aşamasını tamamlayan mükellef artık kayıt olmak üzere Maltepe Cami’sinin karşısında yer alan parkın içerisindeki Çankaya Belediyesi çevre temizlik bölümüne başvuracak 30.YTL para yatırarak bir form doldurmak zorundadır. Bu formun ekinde mutlaka vergi levhası fotokopisi ile kira kontratı fotokopisi verecektir. Çevre Temizlik vergisi bölümünden Küşat işleri müdürlüğüne hitaben bir çevre temizlik vergisi borcu yoktur kağıdı alacaktır.

ı) Daha sonra üst katta bulunan ilan ve reklam vergisi bölümüne başvuracak, vezneden belediye vergi levhasını 9.YTL karşılığında alacaktır. Daha sonra eğer levhası yarım metre karenin altında ise vergiye tabi levhası olmadığına dair beyan verecektir. Ancak örneğimizde kırtasiye açtığımızdan levhanın yarım metrekareyi geçeceğini düşünmek mantıklıdır. İlan ve reklam vergisine 25.YTL yatıran Bay A buradan da borcunun olmadığını gösterir bir kağıt alarak Kızılay’da SSK İşhanı’ nın yanındaki Çankaya Belediyesi Başkanlığı’na başvurarak (5 Kat ) İşyeri Açma İzin Belgesi almak isteyecektir.

i) İşyeri Açma İzin Belgesi almak için gerekli olan evraklar şunlardır :

1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi (Damga pulu olacak)
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Vergi Levhası Fotokopisi
7-) İşyerinin basit bir kağıda çizilmiş krokisi
8-) Çevre Temizlik Vergisine Borcu olmadığını gösterir yazı
9-) İlan ve Reklam Vergisine Borcu olmadığını gösterir yazı
10-)Damga Pulu
11-)İşyerinin bulunduğu apartmandaki kat maliklerinden orada kırtasiye açılmasına muvafakat yazısı (Bu ilginç bir şart. 20 daireli bir apartmanda 19 nolu dairenin sahibi kırtasiyeye karşı olduğu için imza vermediğinden bu işyeri açılamaz. Bir diğer sorunda kat maliklerinin yurt dışında olmaları veya kendilerinin kayıp veya kaçak olması durumudur. Bu durumda bu işyeri açılamaz.)
12-)Kırtasiyeci ustalık belgesi (Ustalık belgesini almak için 3 yıl çıraklık 3 yıl kalfalık 2 yılda kalfalık okuma ve en az 1080 saat ders almak zorunludur. Kareli defter isteyen birisine bu defteri satabilmek için bir mali müşavirden daha çok tahsil yapması gerekiyor. Ustalık belgeniz yok ise bunu kiralamak zorundasınız. Kira bedeli piyasada yaklaşık 600.YTL’dir.) (Ustalık belgesi avizeci, emlakçı açmak içinde ustalık belgesi şarttır.)
13-) İşyeri Açma İzin Belgesi almak için metrekareye göre değişmekle beraber 120.YTL civarı harç yatırmak gerekir.
14-) Akköprü’ de bulunan itfaiye genel müdürlüğüne giderek yine metrekareye göre yaklaşık 100.YTL harç yatırmak gerekir. İtfaiye kontrole gelerek işyerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını araştırır. Ayrıca yangın merdiveni var mı? Yangın söndürme tüpleri mevcut ve yeterli mi onları da inceler.

j) Bağ Kur’a kaydolmak için bağ kurdan alınan bağ kur giriş formunun önce kırtasiyeciler odasına sonra esnaf ve sanatkarlara en sonunda da vergi dairesine onaylatılması gerekir. 01/10/2008 snrasında artık kayıt için bildirim zorunluluğu kaldırıldı.

k) SSK’lı işçi çalıştırmak isteyen Bay A, Ulucanlar’da bulunan Çankaya SSK İl Müdürlüğüne gidecek SSK İşyeri bildirgesi ile beraber;

1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi (Damga pulu olacak)
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Vergi Levhası Fotokopisi
7-) Kırtasiyeciler Odası Oda Kayıt Belgesi
evraklarını teslim edecektir.

l) Daha sonra bölge çalışma müdürlüğüne kaydolmak üzere Milli Kütüphane’nin yanında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gidecektir. Orada da bir form doldurarak ekinde aşağıda yazılı evrakları verecektir:

1-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-) Nüfus Cüzdanı İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
3-) İkametgah İlmühaberi (Son altı ay içerisinde alınmış olacak)
4-) Kira Kontratı Fotokopisi (Damga pulu olacak)
5-) İmza Beyanı (adres işyeri olacak)
6-) Vergi Levhası Fotokopisi
7-) Kırtasiyeciler Odası Oda Kayıt Belgesi

Dünya’nın hiçbir yerinde bir işyeri açmak isteyen birisinin bu derece formalite ile uğraştığı gözükmemiştir. Çeşitli kamu kuruluşlarına sürekli aynı evrakların verilmesinde gerekçeyi anlamak da pek mümkün değildir. İşyeri açan kimse çeşitli ekonomik risklerle karşı karşıya iken piyasa da tutunma mücadelesi vermesi gerekirken emek ve parasının büyük kısmını en önemlisi de zamanını bürokrasiye ayırmaktadır. Burada tek bir formun doldurularak bu evrakların bir sefer verilmesi ve de tek bir kamu kurumu ile muhatap olunması gerçekten yerinde bir uygulama olacaktır.

Bu yazım gazetede de köşe yazısı olarak yayınlanmıştı.
S.M.Mali Müşavir
Selçuk Gülten

Kdz.Ereğlili
04-02-2009, 13:59:27
Burada garip bir uygulama var. Yukarıda anlatılanlara ek olarak bir kişi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye olmak istiyor diyelim. Ek olarak başka odalarada kayıtlı olmadığına dair belge istiyorlar. Esnaf ve Sanatkarlar Odası kişiyi başka 2-3 odaya daha gönderiyor. O odalarda 20-30 TL karşılığında odamız üyesi değildir diye belge veriyor. Sonrasında Esnaf ve Sanatkarlara üye kabul ediliyor. Ha diğer odalar mı!? O odalara kayıt olmak isteyende başka odalara(Esnaf ve Sanatkarlar odasına mesela) gidip üyesi olmadığına dair bir kağıt almak zorunda. Hepsi bir nevi aralarında anlaşmışlar, mükellefi birbirlerinin kucağına atıyorlar. Binbir zorlukla işyeri açmak isteyen kişiyi söğüşlemenin yeni bir yolu adeta. :kızgın: Fakat yasal mıdır değil midir bu durum, açıkçası işin o boyutunu bilmiyorum.

Aynur H.
17-05-2010, 15:48:44
Selam,
ben Almanyadan yaziyorum ve su sorum olacakti...su an ingiliz ltd. international aciyorum ve Türkiyede gecerli olmasi icin ne yapmam gerek...yada su da olabilir Türkliyede Bilisim Programlama, Reklam ve Web Tasarim sirketi kurmak istesem ne gerekli ve Serbest Meslek ne manaya geliyor, ama ikametgahim Almanyada devamli?
Simdiden Tesekkür ederim!

A.H.

selcukgulten
17-05-2010, 18:01:53
Burada temsilcilik acabilirsiniz. Biraz formalitesi fazladir. Burada bir sirket kurabilir ve iki sirket arasinda sozlezme imzalayarak islerinizi yonetebilirsiniz. Burada da bir ikametgah adresi bulmaniz gerekir. Zaten burda temsilcilikte acsaniz sirketde kursaniz bir adrese ihtiyaciniz olacaktir.

yusufbuROCK
05-09-2010, 00:00:43
Selam arkadaslar.. bende şirket açacam fakat ustalık belgesi istiyorlar. yazılımla ustalıgın alakası ney onu anlamadım. ustalık belgesı olmadan sırketımı acamayacak mıyım. sırket yazılım uzerıne olacak. yanıtlarsanız sevınırım ıyı gunler

Byhell
06-09-2010, 03:29:22
Sayın Yusufburock,
Öncelikle İşletmenizin tipi nasıl olacak yazınızdan anlamadığım için iki şekildede cevap vermeye çalışacağım.
1- İşletmeniz şahıs işletmesi olacak ise Esnaf odası kaydınız olması gerekmektedir bununla beraber Belediyeden alacağınız işyeri açma ve çalıştırma belgesi için ustalık belgesi istemektedirler. Bunun İçin işlermenizi şahsınız üzerine açacaksanız, Şayet ustalık belgeniz yok ise çıraklık eğitim merkezine başvurarak alabilirsiniz fakat bu işlem mezuniyet durumunuza göre 1,5 yıl ile 3 yıl arasında sürecektir. Bu süre zarfında Ustalık belgesi olan birisiyle noterden sözleşme yapmak kayıyla yanınızda çalıtırarak işyerinizi açabilirsiniz.

2- İşletmeniz şirket şeklinde olacak ise ; normal şahıs işletmesine göre prosedürü ve açılış masrafları biraz yüksek olmakla birlikte Şirketler Ticaret Sicili ve ticaret odasına kayıt olmak zorundadırlar, şayet şirket kurup ticaret odasına kayıt olduğunuz taktirde bahsetmiş olduğunuz ustalık belgesini isteyemezler. Çünkü belediye tarafından ticaret odasına kayıtlı mükellflerden bu belge istenemez.

unzerstörbar
10-01-2011, 16:03:23
Benimde ogrendigim cok iyi oldu bunu.

serus
11-01-2011, 15:21:50
merhaba;

bir turizm beldesinde kısmen içki satışı olan sezonluk bir cafe açmak için gerekli belgeler, prosedür hakkında bilgi rica edebilir miyim?

Lorisevi
08-05-2014, 10:01:06
bir danışman şirketi açmak istıyorum...işlemler farklı mıdır?

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations delivered by vBET 4.9.2