PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hasta dosyası saklama süresi


meltem1
16-04-2005, 19:52:15
Merhaba
Daha öncede aynı soruyu sordum amayanıt alamadım. çok zor bir sorumu sordum?
Hastanelerde hasta dosyalarının saklama süresi nedir? İmha edilmesi doğrumudur? Hasta dosyasının kaybı halinde ne yapılmalıdır?
Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Meltem

yyln
16-04-2005, 20:14:37
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİResmi Gazete
Tarihi: 27.3.2002; Sayı:24708


Belgeler

Tıbbi Kayıt
Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.
Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.
Hasta dosyası içerisinde, asgari olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:
a) Hasta kabul kağıdı,
b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı,
c) Hasta tabelası,
d) Derece kağıdı,
e) Rontgen istek kağıdı ve tetkik raporları,
f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları,
g) Ameliyat kağıdı,
h) Hastanın muayene istek formu,
ı) Çıkış özeti.
i) (Değ/R.G:13.4.2003/25078) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.

Tıbbi Arşiv ve Bakanlığa Yapılacak Bildirimler
Madde 49- Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur.
İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır.
Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir.
Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Kayıtların Bilgisayar Ortamında Tutulması
Madde 50- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutulabilir. Bu amaçla bilgisayar çıktılarının önceden boş olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.
Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmi taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.
Bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz.

Özel Hastanelerde Hasta Dosyası saklanması ile ilgili yönetmelik bu şekildedir. Ancak, üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere bazı hastanelerde hasta dosyaları hastanın eline verilebiliyor. Arşivde kalansa, içi boş bir dosya.
Kaybı halinde ise, idari veya adli şikayet edilebilir. Şartlar uygunsa tazminat konusu yapılabilir.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Integration with Google translations by vBET Translator 4.9.1