PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tapusu henüz çıkmamış ev nasıl alınır


ruzname
22-02-2008, 15:44:49
Bir tane ev var uygun bir fiyata biz bunu almak istiyoruz;ancak evin inşaatı yeni tamamlandığı için tapusu henüz çıkmamış.Şimdi biz bu evi ilerde sorun çıkartmayacak şekilde nasıl alabiliriz?Sahibiyle birlikte inşaat firmasında sözleşme imzalamak veya noterde sözleşme imzalamak olur mu?

skla
22-02-2008, 21:43:35
Sevgili kardeşim; yapacağın anlaşmalarla bahsettiğin yerin sahibi olamazsın...Noterden yapacağın anlaşma her ne kadar satış sözleşmesi gibi olsa da hukuken satış vaadi hükmündedir. Tapuyu almaktan başka bir çaren yok...

taydin66
23-02-2008, 11:39:06
sevgili kardeşim; yapacağın anlaşmalarla bahsettiğin yerin sahibi olamazsın...noterden yapacağın anlaşma her ne kadar satış sözleşmesi gibi olsa da hukuken satış vaadi hükmündedir. tapuyu almaktan başka bir çaren yok...

Aynı problem eminim bir çok kişide var, benim sorum ise şu

Her Türk vatandaşı gibi zar zor biriktirdiğim parayla bir ev almaya karar verdim. Nihayetinde bir ev bulduk. Kooperatif bir inşaat firmasına evleri yaptırmış ve yapılan evlerin bir kısmına da inşaat firmasına mütaahitlik hizmeti karşılığı olarak vermiş. Bu inşaat firması da binanın izolasyon işlerini yapan firmaya kendine ait dairelerden birini ödeme karşılığı olarak vermiş. İşte bende bu daireye talip oldum. Dolayısyla;
1) bu evin kooperatifle alakası var mı ? yok mu?
2) Kooperatiften ilişik kesme belgesi falan gibi bir belge almanın faydası olur mu? Yoksa anlamsız mı?
3) Aldığım firma evlerin tapusu olmadığı için noter satışı ile bana devredecekmiş. Bu durumda evi başka birine daha satarsa ne olur? Bu riske karşı nasıl önlem alınır?
4) Kooperatif bana daha sonra borç çıkarabilir mi?
5) Kooperatif başkanı ile görüştüm benim o kişiye ait üyeliği devir alacağımı ve kendilerinin bir yazı vereceğini söyledi. Ayrıcada 500 YTL bağış istedi.
Velhasıl kafamız karıştı gitti.
Yardımlarınızı rica ederim.
Taner Aydın

kaktüs-çiçeği
23-02-2008, 17:11:21
slm bir tane ev var uygun bir fiyata biz bunu almak istiyoruz;ancak evin inşaatı yeni tamamlandığı için tapusu henüz çıkmamış.şimdi biz bu evi ilerde sorun çıkartmayacak şekilde nasıl alabiliriz.sahibiyle birlikte inşaat firmasında sözleşme imzalamak veya noterde sözleşme imzalamak olur mu?

AKİTLİ İŞLEMLER // KAT İRTİFAKI

a) Tanım ve Açıklama

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (Kat İrtifakı) denir (KMK. 1/2, 2/c, 3/3).

Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur.
Kat irtifakı, resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar (KMK. 10/1).
Bu resmî senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir (KMK. 13/1). Kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmî senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir.
Kat irtifakı,binanın projesi tasdik edilip inşaat ruhsatı alındıktan hemen sonra ve inşaat başlamadan dahi kurulabilir. (K.M.K. m:49)

Sayın ruzname
-Öncelikle ; yükleniciden kat irtifakının kurulu olup olmadığını sorun.(İlgili tapu dairesinden de öğrenebilirsiniz.)
-Yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınmış mı?(sonradan alınması mali külfet getirir.)

İskan ruhsatı alınmamış olsa dahi; aşağıdaki soruların yanıtları olumlu ise kat irtifakı kurulmuş bir binayı almakta sakınca yoktur.
- İlgili belediyeye müracaat ile binanın inşaatında ve projesine uyumlulukta herhangi bir sorun olmadığı ve iskan ruhsatı alınabilirliği ? sorgulanmalı
- S.S.K ile ilişiğinin kesildiği ilgili Sosyal Sigortalar Müdürlüğünden sorgulanmalı
- Elektrik ve su aboneliği tesis edilmiş mi ?

Eğer Kat İrtifakı kurulmamışsa :

Arsa hissesi üzerinden hisseli mülkiyet şeklinde satış yapılan gayrimenkulleri alırken aşağıdaki sakıncaları göz önüne almak gerekir:
Bu tür binalarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu değildir,arsa hissesi üzerinden hisse satışı şeklinde devirleri yapılmaktadır,bu tür emlaklar her tür hukuki sorunlara açıktır.Şufa davası (ön alım),izale-i şuyu davası (ortaklığın giderilmesi) gibi.
Not:Tapu alınmadan ödeme yapılacak ve noterde ' satış vaadi sözleşmesi ' imzalanacaksa ; imzalanan bu sözleşme tapu kayıtlarına 'şerh' edilmelidir.(Sıklıkla duyduğumuz , bir dairenin birkaç kişiye satılması riskini önler)

Kat irtifakı kurulu bulunan bir gayrimenkulün inşaatının tamamlanmasını takiben KMK.daki Md.12 ve 13 hükümlerine uygun olarak kat mülkiyetine geçilir.

KAT MÜLKİYETİ : 634 sayılı kanuna göre kat mülkiyeti;tamamlanmış bir yapının kat,daire,iş bürosu, dükkan,mağaza,mahsen,depo gibi bölümlerinden ,ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan özel bir mülkiyet şeklidir.Buna göre;kat mülkiyeti kütüğünde tescil edilen her bağımsız bölüm,ayrı ayrı birer gayrimenkul olup,maliki tarafından müstakilen devredilebilir,rehin edilebilir,bir hakla kayıtlanabileceği gibi varislerine de aynen intikal eder.(K.M.K. m: 1/1,13/4)

kaktüs-çiçeği
23-02-2008, 18:25:12
taydin:Aynı problem eminim bir çok kişide var, benim sorum ise şu

..... Kooperatif bir inşaat firmasına evleri yaptırmış ve yapılan evlerin bir kısmına da inşaat firmasına mütaahitlik hizmeti karşılığı olarak vermiş. Bu inşaat firması da binanın izolasyon işlerini yapan firmaya kendine ait dairelerden birini ödeme karşılığı olarak vermiş. İşte bende bu daireye talip oldum. Dolayısyla;
1) bu evin kooperatifle alakası var mı ? yok mu?
2) Kooperatiften ilişik kesme belgesi falan gibi bir belge almanın faydası olur mu? Yoksa anlamsız mı?
3) Aldığım firma evlerin tapusu olmadığı için noter satışı ile bana devredecekmiş. Bu durumda evi başka birine daha satarsa ne olur? Bu riske karşı nasıl önlem alınır?
4) Kooperatif bana daha sonra borç çıkarabilir mi?
5) Kooperatif başkanı ile görüştüm benim o kişiye ait üyeliği devir alacağımı ve kendilerinin bir yazı vereceğini söyledi. Ayrıcada 500 YTL bağış istedi.
Velhasıl kafamız karıştı gitti.
Yardımlarınızı rica ederim.
Taner Aydın[/QUOTE]

Sayın Aydın

Kafanız karışmasın.

1-Kooperatif tasfiye edilmedikçe,bütün bağımsız bölümlerin kooperatifle ilgisi vardır.İfadenizden anlaşılan izolasyon firmasının payını devir alarak kooperatife üye olacaksınız.

2- Eğer hisse devir alacaksınız hissesini devir alacağınız kişinin kooperatife borcu var mı ?Bunu mutlaka kooperatif yönetiminden öğrenin.(Ayrıca üye olacağınız kooperatifin bilançosunu ,iş yaptırdığı veya mal aldığı firmalara v.b gibi borcunun olup olmadığını ve bu borcun makul düzeyde olup-olmadığını araştırın.Çünkü borca ortak olacaksınız.)
Şerefiye bedelleri ödenmemişse ne kadar şerefiye bedeli ödeyeceğinizi öğrenin.
Yasal konularda bir engel varmı?(Projeye aykırılık,deprem yönetmeliğine uygunluk,SİT alanı v.b gibi)

3- Aracı firmayla muhatap olduğunuz anlaşılıyor.Satış işlemi esnasında üyenin kendisi veya bu işlemde kendisini temsil yetkisi olan vekilinin gerektiğini unutmayın.kooperatifin yapımı devam ettiği için hisse devrini
noterde ' Hisse devri senedi' düzenlemek suretiyle yapmanız gerekiyor.Devir eden ve alan bu senedi imzalıyınca siz kooperatife üye olarak kaydediliyorsunuz.Eski üyenin ismi siliniyor.Usul bu şekilde.

4- Eğer kooperatifin firmalara veya kurumlara borcu varsa ve bu borcu topladığı aidatlarla ödemiyorsa ,ortak olduktan sonra bu borçlar için para toplanırsa siz de size düşen payı ödemek zorundasınız.

5-Bağışı nerede kullanacakları önemli ve yorumu size kalmış.(!)

Bunların dışında kooperatifin kaç yıllık olduğu, planlanan zamanlarda hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiği, onaylı projede ve genel kurul kararları ile alınmış yapılması zorunlu işlerden ne kadarını hayata geçirebildiği,yapmak zorunda bulunduğu işler için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu , gelirlerinin giderlerini karşılayabilir durumda olup olmadığını ,önümüzdeki dönemlerde (aidatlar dışında ) üyelerden ne kadar para toplamayı planladıkları ,v.b gibi detayları ,kooperatif yönetim kurulu ile yapabileceğiniz öngörüşmelerde sohbet havası içinde sorgulayabilirsiniz.
Eğer karar verirseniz sağlık ve mutluluk içinde oturunuz.
Saygılarımla.

taydin66
25-02-2008, 09:10:48
Sn. Kaktüs Çiçeği
Bu güzel ve faydalı anlatımınız için çok teşekkür ederim.
Saygılarımla

karamimar
01-03-2008, 12:11:47
merhabalar... en yeni üye olarak ben biraz daha farklı bir soru soracaktım...?
toki'nin yapmış olduğu dairelerden biri kura sonucu bir arkadaşıma ev çıktı.kendisi almaktan vazgeçti ve ben devralmak istiyorum.ancak toki'nin sözleşmesi gereği tapu çıktıktan 1 sene sonra devir işlemi gerçekleşebiliyormuş.şimdi bu durumda ben bu arkadaşımla ilerde bir sorun yaşamamak için nasıl bir sözleşme yapmalıyım...?bana yardımcı olurmusunuz.başvuruların bitmesine az kaldı. çabuk karar vermeliyim.

kaktüs-çiçeği
05-03-2008, 10:11:01
merhabalar... en yeni üye olarak ben biraz daha farklı bir soru soracaktım...?
toki'nin yapmış olduğu dairelerden biri kura sonucu bir arkadaşıma ev çıktı.kendisi almaktan vazgeçti ve ben devralmak istiyorum.ancak toki'nin sözleşmesi gereği tapu çıktıktan 1 sene sonra devir işlemi gerçekleşebiliyormuş.şimdi bu durumda ben bu arkadaşımla ilerde bir sorun yaşamamak için nasıl bir sözleşme yapmalıyım...?bana yardımcı olurmusunuz.başvuruların bitmesine az kaldı. çabuk karar vermeliyim.


Siz ,noterde "hisse senedi devir senedi" düzenlemek süretiyle ,kooparatiften bir üyenin hissesini devir almak mı istiyorsunuz ? Yoksa herşeyi tamamlanmış bir binayı tapuda 'satın' mı alacaksınız? Bu konuda ifadeniz açık değil.

"halo"
11-04-2008, 17:10:35
merhabalar... en yeni üye olarak ben biraz daha farklı bir soru soracaktım...?
toki'nin yapmış olduğu dairelerden biri kura sonucu bir arkadaşıma ev çıktı.kendisi almaktan vazgeçti ve ben devralmak istiyorum.ancak toki'nin sözleşmesi gereği tapu çıktıktan 1 sene sonra devir işlemi gerçekleşebiliyormuş.şimdi bu durumda ben bu arkadaşımla ilerde bir sorun yaşamamak için nasıl bir sözleşme yapmalıyım...?bana yardımcı olurmusunuz.
Alıntı
Aynı olay benim içinde geçerli
(Ev inşaat halide bir kaç ay içinde teslim edilecekmiş. arkadaşım 2 000 ytl bir ücret vermiş)
bu evler ancak belli dönemlerde devredilebiliyormuş.Benim duyduğum kadarıyla bir sene geçtikten sonra bu evlerin devri mümkün. Sizlere sormak istediğim toki evlerinin devrinin ayrı bir hukuki prosedürü var mı?Devir için bütün borcun ödenmesi mi gerekli yoksa 1 sene geçmesi yeterli mi ?Nasıl bir yol izlemem gerektiği yönünde yol gösterirseniz sevirim. İyi Çalışmalar

matrak
30-09-2015, 11:09:24
merhabalar
ortağı olduğum kooperatif yönetimi tarafından tum borç olarak belirtilen miktarı yatırarak mesken vs borcu dahil borcunu kapattım.kat irtifakı tapusu aldım. verdikleri tutanak seklındekı yonetım kurulu tarafından imzalanan belgede kat mülkiyeti çıkınca herhangi bir borcu olmaksızın tapunun verileceği belirtildi. fakat yönetim değişince tekrar iskan için para istediler. bu hukuki midir? Bana tekrar borç çıkarırlarsa nasıl bir yol izlemeliyim tesekkurler.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations made by vBET 4.9.2