PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Emekli eşlerin vefatı halinde birbirlerinin maaşlarnı almaları.


serodero
28-11-2007, 11:41:46
Eşlerden kadın emekliyse ve bu arada eşi vefat ederse onun maaşının %50 sini alabiliyor.Aynı şey erkek içinde geçerlimi erkekde alabiliyormu.

Erdoğan Kırcalı
28-11-2007, 11:59:12
Eşlerden kadın emekliyse ve bu arada eşi vefat ederse onun maaşının %50 sini alabiliyor.Aynı şey erkek içinde geçerlimi erkekde alabiliyormu.
Evet.

ckepenek
28-11-2007, 12:01:03
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun "Dul ve Yetim Aylıkları" başlıklı 68. maddesi aşağıdaki gibi olup, kadın ve erkek arasında ayrım yapılmamıştır.

Dul ve yetim aylıkları:
Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarının;
a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i,
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır. Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır.
Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir.

(Değişik: 14/3/1985-3166/1 md.) Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe % 50 oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.
Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarından mütenasiben indirilir.
Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı koca aylığa müstehak değilse, bunların payı çocuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi ise % 50'sini, 2 kişi ise % 80'ini, 3 kişi ise % 100'ünü geçemez.
Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesini gerektiren durumların doğması, sonradan veya yeniden aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmekte olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hükümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeniden hesaplanır.

Erdoğan Kırcalı
28-11-2007, 12:07:45
İlave olarak;
SSK kanununa göre hak kazanma şartları arasında ölen sigortalının eşine aylık bağlanma şartları arasında bir başka kurumdan veya ssk dan aylık almayanlar diye bir tanımlama yoktur.
SSK emeklisi eşlerden yaşayan,diğerinin aylığını (belirtilen oranda)almaya hak kazanır.
506 sayılı SSK Kanunundan:

Madde 68- (Değişik: 21/06/1973-1753/2 md)

Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır.

I- Ölen sigortalının 67 inci madde gereğince tespit edilecek aylığının;

A) (Değişik: 20/03/1985-3168/2 md.) Dul eşine %50'si , aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i
...
Oranında aylık bağlanır.

V) (Değişik: 20/03/1985-3168/2 md.) Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Aktuer
12-02-2008, 13:49:06
Madde 68 - (Değişik : 15/6/1978 - 2149/1 Md.)

Dul ve yetim aylıkları:a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, (1)(2)

Dul karı veya koca çalışıyorsa yetimi bulunmuyorsa da %50 deniyor. yani %75 olamaz deniyor.

Dul karı veya koca ancak emekli olursa %75 olur deniyor.

Taylan Matkap
Aktüer

oguzu33
02-06-2009, 21:07:12
Karı koca SSK'dan emekli maaşı alıyorlarsa,birinin vefatı halinde sağ kalan kendi maaşını aldıktan başka,eşinden de emekli maaşı alabilir mi?

dursunsir
02-06-2009, 23:50:00
Karı koca SSK'dan emekli maaşı alıyorlarsa,birinin vefatı halinde sağ kalan kendi maaşını aldıktan başka,eşinden de emekli maaşı alabilir mi?

Elbette, Emekli aylığı almakta olan eşlerden birinin ölümü halinde diğer eşe ölüm aylığ kapsamında dul aylığı bağlanır. Aylığı hak eden eşin kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık almasından dolayı %50 oranında aylık bağlanır...

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre düzenleme;
Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması
MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre
hesaplanacak aylığının;
a)(Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış
çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir
ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir
veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı
bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle
gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek
öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında
yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan
boşanan veya dul kalan kızlarının,
her birine % 25’i,
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve
babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında
evlilikbağıbulunmayanveyasigortalınınölümütarihind eevlilikbağıbulunmakla
beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan
hak sahibi bulunmayanların her birine % 50’si,
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan
hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin
asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması
şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde
olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %
25’i,
oranında aylık bağlanır.
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan
çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.
Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın
tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin
aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

yusufdemir55
05-05-2014, 19:49:31
[QUOTE=Erdoğan Kırcalı;

A) (Değişik: 20/03/1985-3168/2 md.) Dul eşine %50'si , aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i
Oranında aylık bağlanır.

[/QUOTE]

ssk emeklisinin vefatı halinde aylık bağlanacak dul eş, sigortalı olarak bir işte çalışıyorsa, bu oranlar etkilenirmi?

yusufdemir55
08-05-2014, 23:33:15
emeklilikhesaplamalari sitesi ve sgk rehberi sitelerinde oranları aşağıdaki gibi belirtmişler.

Sadece Eş = % 75,

Çalışan ya da Emekli aylığı alan eş = % 50,

Eş, bir yetim = % 60 - % 30,

Eş, iki yetim = % 50 - % 25, % 25

Sadece Tek yetim = % 50

İki yetim = % 40, % 40

sgkistakip
19-05-2014, 14:12:12
eşlerin aylığı her şekilde diğer eşe intikal eder. sadece eşin kurumdan aylık alıp almamasına göre ya da çalışıp çalışmamasına göre aylık bağlama oranı değişir. hem yetim hem dul aylığı alma konusunda ise yargıtay hukuk genel kurulunun kararıyla birlikte hak sahiplerinin önü açılmış durumda. kendi çalışmanızdan ötürü aylık almıyorsanız fakat ölmüş eşiniz ve babanızdan ötürü her iki aylığı da birlikte alma talebiniz varsa bu konuda sgk talebinizi reddeder. fakat uzman desteği alarak bu konuda sonuç alabilirsiniz.

AngelMaskeli
17-05-2016, 14:26:37
merhabalar,
bişey soracaktım..babam yeni vefat etti.. babamın emekli maaşı sanırım annem ve bana paylaştırılacakmış.. babam 1800 aylık alıyordu.. biz maaşı çekerken bu maaştan kesinti yaparlar mı? yüzde 30 unu düşürürler diyorlar doğru mu?

deni454
22-08-2016, 23:41:44
(DAYIMIN) ÉŞİ MEVAT ETTI ESI EMEKLI HEMSIREYDI DAYIMDA EMEKLI MAAS I VAR) DAYIM EŞINI öldükden SONRA EVLILIK YAPTI VE SUAN EVLENDIGINE PIŞMAN OLDU VE BOŞANDI .. 50 YILLIK EŞININ EMEKLI MAAŞINI TEKRAR GERI ALABILIRMI (Dayim)....??? Cvp lutfen

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations made by vBET 4.9.2