PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Adli sicil ile ilgili konular bu başlık altında toplanacaktır


Sayfalar : 1 2 3 4 5 [6] 7

ada001
26-12-2008, 20:04:16
iyi akşamlar bir sorum olacaktı benim 2003 te yüz kızartıcı cezam vardı ama ertelenmişti.şimdi cezayı arşive aldırdım arşivden sildirebilirmiyim?2005 ten önceki cezalar silinebiliyormuş cezam da erteli ceza olduğu için sordum.ii akşamlar...

ada001
26-12-2008, 20:07:00
[QUOTE=ada001;242185]iyi akşamlar bir sorum olacaktı benim 2003 te yüz kızartıcı cezam vardı ama ertelenmişti.şimdi cezayı arşive aldırdım arşivden sildirebilirmiyim?2005 ten önceki cezalar silinebiliyormuş cezam da erteli ceza olduğu için sordum.ii akşamlar... memnu haklarının iadesini geri alabilirmiyim?geri alırsam öğretmen olarak atanabilirmiyim?lütfen arkadaşlar yardımcı olun...

peace2408
22-01-2009, 00:59:11
Allah rızası için bu sorumu lütfen yanıtlayınız çok rica ediyorum.kız arkadasım 2003 yılında emniyet-i suistimal suçundan yargılanmış ve bu sonuç ortaya çıkmıstır

hüküm:
1)her ne kadar sanık ayşe güzel hakkında Emniyeti suistimal suçundan cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıs ıse de atılı suçun takibinin şikayete tabi bulunduğu,müştekinin sanık hakkında şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldıgından atılı suçtan sanık hakkında açılan kamu davasının TCk nın 99. maddesi geregince dusurulmesıne

2)her ne kadar sanıklar hatice kur ve mehmet bora haklarında cürüm eşyasını satın almak ve saklamak suçu nedeniyle bu suçu işlediklerine dair iddaa dışında cezalandırılmalarına yeterli ve inandırıcı delil bulunmadıgı anlasıldıgından atılı suçlardan sanıkların ayrı ayrı beraatlerıne

yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına ilişkin,

sanık ayşe güzel ve hatice kurun yoklugunda sanık ayşe güzelin vekil ile sanık mehmet boranın yüzüne karşı C.savcısı huzuruyla talebe uygun ve yasa yolu açık olmak üzere
verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 08,04,2004
şu an kendisi universite 4.sınıfta okuyor.ilerde devlet memurluğu için bir engel teşkil eder mi onun için.lütfen bu soruyu acil yanıtlarsanız sevinirim diger avukatlar birşey olmaz diyor ama bir de size sormak istiyorum.Allah rızası için yanıtlayınız.

peace2408
22-01-2009, 00:59:42
Allah rızası için bu sorumu lütfen yanıtlayınız çok rica ediyorum.kız arkadasım 2003 yılında emniyet-i suistimal suçundan yargılanmış ve bu sonuç ortaya çıkmıstır

hüküm:
1)her ne kadar sanık ayşe güzel hakkında Emniyeti suistimal suçundan cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıs ıse de atılı suçun takibinin şikayete tabi bulunduğu,müştekinin sanık hakkında şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldıgından atılı suçtan sanık hakkında açılan kamu davasının TCk nın 99. maddesi geregince dusurulmesıne

2)her ne kadar sanıklar hatice kur ve mehmet bora haklarında cürüm eşyasını satın almak ve saklamak suçu nedeniyle bu suçu işlediklerine dair iddaa dışında cezalandırılmalarına yeterli ve inandırıcı delil bulunmadıgı anlasıldıgından atılı suçlardan sanıkların ayrı ayrı beraatlerıne

yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına ilişkin,

sanık ayşe güzel ve hatice kurun yoklugunda sanık ayşe güzelin vekil ile sanık mehmet boranın yüzüne karşı C.savcısı huzuruyla talebe uygun ve yasa yolu açık olmak üzere
verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 08,04,2004
şu an kendisi universite 4.sınıfta okuyor.ilerde devlet memurluğu için bir engel teşkil eder mi onun için.lütfen bu soruyu acil yanıtlarsanız sevinirim diger avukatlar birşey olmaz diyor ama bir de size sormak istiyorum.Allah rızası için yanıtlayınız.

peace2408
22-01-2009, 01:00:29
cevaplarınızı bekliyorum.şimdiden çok teşekkürler.

peace2408
22-01-2009, 13:45:20
cevap verecek kimse yok mu acaba?

gitare
01-02-2009, 12:54:13
Forumun saygıdeğer hukukçularına iyi pazarlar diyerek meramımı anlatayım..

Ben 1982 yılında 765 sayılı TCK'nın 209/1 fıkrasınca 4 yıl 2 ay ağır hapse mahkum oldum..Cezamı yattım.Normal bir hayat sürdürerek esnaflık yaptım ve emekli oldum.O yıldan bu yana emniyet ve Adliye ile hiçbir işim olmadı..

Son yıllarda çıkan yeni TCK ve İnfaz kanunları gereğince mahkumiyetimin Adli Sicil kayıtlarından silinerek ARŞİV KAYDI'na alındığını sanıyordum..
Ama öyle değilmiş..Hala sabıka kaydımda bunlar gözüküyor..
Yani silinerek arşiv kaydına alınmamış.
Ve sabıka kaydında MÜEB.MEM. diye ceza da devam ediyor gözüküyor..

Gerek HUKUKİ.NET forumlarında gerekse internette edindiğim bilgiler doğrultusunda benim sorularım şunlar:

1-Benim durumuma uyan ama mülga olan aşağıdaki kanun'dan hala yararlanma olanağım varmıdır?Yani,benim suç tarihimden sonra yapılan yasa değişikliklerinden mülga dahi olsa ''lehe olan kanun uygulanır'' prensibi uygulanırmı?
Forum sayfalarında sayın Av.Bahattin Yıldız'ın 2005 yılında yazdığı bir iletide ''BU YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN (1.6.2005) ÖNCEKİ SUÇLAR İÇİN ESKİ ADLİ SİCİL YASASININ UYGULANACAĞIYLA İLGİLİ HÜKÜM'den bahsediliyor ama bu kural MÜLGA kanunlar için de geçerli midir,anlayamadım:
http://www.hukuki.net/topic.asp?TOPIC_ID=8025

TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE
EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN


Kanun No. 5106
Kabul Tarihi : 4.3.2004


MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1.- 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartlı salıverilenlerin Türk Ceza Kanununun 122 ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan koşullar aranmaksızın;(Yani, Müsted'inin mahküm olduğu cezanın infaz edildiğini veya kanuni sebeplerden dolayı düştüğünü ve tarihlerini ve mahkeme masraflariyle hükmolunmuş ise şahsi hakların ödendiğini müsbit evrak ve Mahküm olduğu cürümden pişman olduğunu ihsas edecek surette hüsnü hali görüldüğüne dair vesikalar.)
talep halinde mahkemelerce memnu haklarının iadesine karar verilir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.hukuki.net/kanun/5106.15.text.asp2-Yine bir kanun daha çıkmış 2003 yılında..Forum sayfalarında edindiğim izlenime göre yüzkızartıcı suçlar kapsamına giren suçların da silinmesini öngörüyor bu yasa..Yalnız bu 4778 sayılı yasa sanırım mülga değil..

Kanun No. 4778
Kabul Tarihi : 2.1.2003


MADDE 31. — Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.

http://www.ivdb.gov.tr/duyurulan/yenimevzuat/4778.htm3-Bu bilgiler doğrultusunda benim lehime olan geçmişteki bu yasalardan bahsederek başvuru olanağım varmıdır?Çünkü bu yasalar benim durumumla ilgili olarak çok açık ve anlaşılır ve yararıma hükümler içeriyor..Kanunun MÜLGA olup olmaması yararlanmamı engelleyen bir unsurmudur?

4-1982 yılında işlenen ve çekilen bu mahkumiyet kaydının son Adli Sicil Kanunu gereğince kurum tarafından otomatikman taranıp silinerek arşiv kaydına alınması gerekirmiydi?
Ben bu tür bir başvuruyu direkt Ad.Sicil Genel Müdürlüğüne yapabilirmiyim?

5-Adli sicil kaydım silinerek arşive alındıktan sonra güvenlik tedbiri olan MÜEB.MEM. kaydı da arşive alınırmı?
MÜEB.MEM. teriminin karşılığı ''müebbeten memuriyetten men'' midir?

Kısaca..
Ne yaparsam yapayım,memuriyet hakkı elde edemiyeceğimi biliyorum..Suçun arşiv kaydından silinemiyeceğini de biliyorum.
Ama en azından olası bir ceza kovuşturmasında bu bilgilerin direkt SABIKA KAYDI olarak gözükmemesini istiyorum.(Bu arada, sabıka kaydının silinip, ARŞİV'de gözüken kayıtlar için uygulamadaki ceza davalarında hakimlerin takdir hakkının ne yönde olduğu konusunda da somut bir mahkeme kararı varsa açıklamasını arzu ediyorum,ki;bu konu da, çok merak edilen ve pek bilinmeyen bir husustur)

Günlerce bu konuda değişik internet ortamlarında araştırma yaptım..
Ama hala nereye nasıl başvurulacağına karar veremedim.
Adli Sici Gen.Müdürlüğüne'mi,ikamet ettiğim yerin Ağır Ceza Mahkemesine mi,Asliye ceza Hakimliğine mi?
Başvurumu hem SABIKA KAYDI'nın silinmesi hemde Memnu hakların iadesi olarak aynı dilekçede belirtmelimiyim?

Vereceğiniz yanıtlarınız için şimdiden teşekkürlerimi arzediyorum.
25 yıldan beri Adliye kapısına işim düşmedi,Allah ta düşürmesin..
Bu durumumun halli için gittiğimde de yanlış birşey yapmak istemiyorum.
Hepinize saygılarımla.

vildan_75
03-02-2009, 01:57:11
Merhaba ben ücretsiz avukat istiyorum bunun icin ne yapmam gerek geri donerseniz sevinirim
SAYGILARIMLA

mesaog
03-02-2009, 13:05:08
http://www.istanbulbarosu.org.tr/Document.asp?DocumentIndex=adliyardim/adliyardim_banner.htmÜstteki link e bakarsanız gerekli bilgi mevcuttur.

crazyboy05
22-02-2009, 00:09:42
ben ceza aldım karar su sekilde:basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte kasten yaralama eylemine uyan 5237 sayılı tck.nun 86\2 maddesi geregince sucun işleniş biçimi meydana gelen zarar ve tehlikeni agırlıgı ile sanıgın guttugu amac ve saike gore takdıren sanıgın 5 tam gün para cezası ile cezalandırılmasına 5237 sayılı tck.nun 62. maddesi geregince sanıgın gecmısı ıle yargılama surecındekı davranısı lehıne takdırı ındırım nedenı sayılmakla verlen cezasında taktıren1\6 oranında ındırım yapılarak sanıgın 4 tam gun adlı para cezası ıle cezalandırılmasına sanıgın 4 tam gun adlı para cezasının 5237 sayılı tck.nun 52\2 maddesi geregince karsılıgı taktıren 20 ytl olmak uzere 80 ytl adlı para cezası ıle cezalandırılmasına karar verılmıstır.ben astsubaylık kursuna bvaslıycam mart ın 20 sınde ve bu ceza benım sıcılıme yenı gectı okulun haberı yok henuz guvenlık sorusturmasında bana engel olur mu okulun sartı soyle:Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman
aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ
veya ertelenmiþ, hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý
adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile, bir suçtan
hükümlü veya soruþturma altýnda olmamak, bu sart benı engellıyor mu

av.nurefsan
23-02-2009, 23:32:49
iyi günler arkadaşlar ben de şöyle bir soru sormak istiyorum müvekkilimin belediye başkanlığına adaylığı il seçim kurulu kararınca adli sicilinden dolayı düşürüldü, bu hususta verilen karar kesin, daha sonra memnu hakların iadesi yönünde bir karar aldık, şimdi bu karar ile birlikte tekrar il seçim kuruluna itiraz edebilir miyiz? bu hususta emsal karar varsa paylaşırsanız çok sevinirim.

sayko_
25-02-2009, 05:06:52
slm yardımcı olursanız cok sevınırım
BENİM YASADISI BAHIS OYNATMAKTAN OLAN SABIKA KAYDIM VARDI 99 YILINDA ASLIYE CEZADA ONANMIS OLAN BU PARA CEZASINA CEVRILDI VE BEN BUNU YATIRDIM VE 2005 TE SICIL KAYDIMDAN SILDIRDIM AMA ARSIV KAYDIMDA KALDI BU VE GOZUKUYOR
SORUM ISE BU ARSIV KAYDIMDA GOZUKEN SABIKAM MEMURLUKLARA BASVURMAM DA ENGELMIDIR ACABA ENGELSE ARSIV KAYDIMI SILDIREBILIRMIYIM

onuratasoy
08-06-2009, 18:24:28
Merhabalar bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim, uzman jandarma sınavınıda kazandım ve mülakatlara gireceğim. Benım ve ailemın de adli sicil kaydı istendi. babamın 1997 senesinde trafik kazasından dolayı mahkemesi olmuştu ve o mahkeme sonucunda para cezası almıstık sonra o para cezası teccil ( af ) oldu ve para ödemedik. ama bu 1998 yılında sonuclanan mahkeme babamın adli sicil kaydında gözüküyor. bu benım askeriyeye girmeme engel olurmu acaba yardımcı olursanız çok sevinirim...

nadirem
09-06-2009, 10:22:39
merhabalar...ben 6 yıl önce yaz tatili için gittiğim yerde hırsızlık iftirasına maruz kaldım.o kişi hakkımda dava açmış.6 yıl önce mahkemeye çıktım ve suçsuz olduğum kanıtlandı.şimdi zabıt katipliği için başvurmak istiyorum ama bu olay benim kamuda çalışmama engel olurmu?sabıka kaydım varmıdır?sicilime işlenmişmidir?ACİL CEVAP lütfen...............

Av.Başak Şahin
09-06-2009, 11:17:50
merhabalar...ben 6 yıl önce yaz tatili için gittiğim yerde hırsızlık iftirasına maruz kaldım.o kişi hakkımda dava açmış.6 yıl önce mahkemeye çıktım ve suçsuz olduğum kanıtlandı.şimdi zabıt katipliği için başvurmak istiyorum ama bu olay benim kamuda çalışmama engel olurmu?sabıka kaydım varmıdır?sicilime işlenmişmidir?ACİL CEVAP lütfen...............

Eğer beraatinize karar verildiyse bu olay sabıka kaydınıza işlenmemiştir. İşiniz için bir engel olmayacaktır.

onuratasoy
09-06-2009, 17:36:29
Merhabalar bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim, uzman jandarma sınavınıda kazandım ve mülakatlara gireceğim. Benım ve ailemın de adli sicil kaydı istendi. babamın 1997 senesinde trafik kazasından dolayı mahkemesi olmuştu ve o mahkeme sonucunda para cezası almıstık sonra o para cezası teccil ( af ) oldu ve para ödemedik. ama bu 1998 yılında sonuclanan mahkeme babamın adli sicil kaydında gözüküyor. bu benım askeriyeye girmeme engel olurmu acaba yardımcı olursanız çok sevinirim...

bu konu hakkında bilgili yardımcı olabilecek birisi yokmu ?

gunesizmir
11-06-2009, 18:14:32
bu konu hakkında bilgili yardımcı olabilecek birisi yokmu ?

Sizin askeriyeye girmeniz de hiç bir hukuki sıkıntı yok.Zira babanız taksirli bir suçtan ceza almış ve paraya çevrilmiş.Ceza yargılamasında asıl ceza en son verilen cezadır örneğin 1 kişi 3 ay hapis cezası alır bu para ya çevrilir.neticesi başka olur böylece.Ayrıca babanız yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış.Gönlünüz rahat olsun.Babanızın ceza aldığı mahkemeye müracaatı halinde adli sicili ve arşiv kaydı silinir.içiniz rahat olsun.

onuratasoy
12-06-2009, 11:24:05
Sizin askeriyeye girmeniz de hiç bir hukuki sıkıntı yok.Zira babanız taksirli bir suçtan ceza almış ve paraya çevrilmiş.Ceza yargılamasında asıl ceza en son verilen cezadır örneğin 1 kişi 3 ay hapis cezası alır bu para ya çevrilir.neticesi başka olur böylece.Ayrıca babanız yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış.Gönlünüz rahat olsun.Babanızın ceza aldığı mahkemeye müracaatı halinde adli sicili ve arşiv kaydı silinir.içiniz rahat olsun.

Hmm evet anladım yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

Cezayir
17-06-2009, 08:55:55
Sayın Hukuk Severler,

2009 yılında kesinleşmiş bir mahkeme kararı gereği 86/2 kasten adam yaralamak suçundan 5 gün hapis cezası aldım. Hapis cezası, günü 20 TL den, 100 TL' ye çevrildi. Bu adli para cezası sicil kaydım da gözükecek diye öğrendim.

5352 no' lu adli sicil kanunun 9.maddesinin (a) bendinde yazıldığı üzere "Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması," ibaresinden; anlaşıldığı üzere:

para cezası verilip infaz edildiği takdirde, bu kaydın silinmesi için başvurabilir miyim?

Kanunun, bakanlık tarafından belirlenen yönetmeliğini de okudum ancak orada da kanunun işleyişi ile ilgili farklı bir tarif yoktu.

Bütün bunlara ek olarak; 2005' te çıkan 5253 sayılı adli sicil kanunudan önce suç işleyenler için kanunun geçici 2. maddesi 3682 sayılı 1990 da yürürlüğe girmiş adli sicil kanunun 8. maddesi uygulanmaktadır. Bu yüzden yaptığım araştırmalarda sürekli 5 yıl beklemem gerektiği söylenmekte. Ancak 2006 yılında suç işlendi...

5253 sayılı Adli Sicil Kanunu (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1484.html)
25929 sayılı resmi gazetedeki Adli Sicil Yönetmeliği (http://www.adli-sicil.gov.tr/yonetmel.htm)

Hukuk alemine yabancı olduğum için kanunlar ve yönetmeliklerin, adli sicil silme işlemindeki işleyişi anlayabilmek için yeterli olacağını düşündüm, ama yanılıyorum galiba...

Herkes kolay gelsin, iyi çalışmalar..

ecemasu
29-06-2009, 13:47:31
merhabalar bende katiplik sınavını kazandım ancak benimde korkularım var yardımcı olur musunuz lütfen..öncelikle arkadaşımın yüüznden ben bir hırsızlığa eksik teşebbüs davasına karıştım ancak biz kesinlikle kabul etmedik zaten gerçektende ortada bi yanlış anlaşılma vardı neyse kesinlikle fişlenmedik ve fotomuz da çekilmedi ancak mahkeme 4 yıl sürdü 2005 yılında sulh cezadan asliye cezaya görevsizlik kararıyla geçildi asliye cezada bizi beraat ettirdi sbaıkam temiz bir ceza almadık ama gbtde çıkar mı fişlenmemiş parmak izi alınmamış bir insan bu suçtan dolayı memur olamaz mı

mehmet19
08-09-2009, 13:57:17
Merhaba,

09/09/2008 tarihinde esrar maddesi bulundurmaktan dolayı 1 yıl süreli 'Denetimli Serbestik' cezası aldım. Ceza almamdan sonra denetimli serbestik bürosuna her ay düzenli olarak gittim.Son görüşmem 14/10/2009 tarihinde. Suçum adliyeden aldığım adli sicil kaydında şu anda çıkıyor. Adli sicil kaydında cezamın verildiği tarih olan 09/09/2008 'in sağ tarafında 10/10/2008 tarihi yazmakta. Sanırım bu tarih cezamın kesinleşme tarihi. Ben sicil kaydımı sildirmek için 'Adli Sicil Genel Müdürlüğüne' hangi tarihten sonra başvurabilirim ? 09/09/2009 mı yoksa 10/10/2009 tarihinden mi sonra ?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

mehmet19
11-09-2009, 11:05:13
Merhaba,

Sorumu sorduktan sonra 200 kadar kişi konuyu okumuştur. Yalnız halen hiçbir cevap gelmedi. Böle bir hukuk ortamında cevap gelmemesi gerçekten beni üzdü.

siliterin2
11-09-2009, 14:50:26
Bildiğim kadarıyla karardan sonra başlıyor

mehmet19
15-09-2009, 13:40:58
Merhaba ,

Kadıköy 4. Sulh Ceze mahkemesinin kaleminden aldığım bilgiye göre , Denetimli Serbestlik bürosu denetim süresi bittikten sonra dosyayı mahkemeye gönderiyormuş. Mahkemenin yerine getirme fişi düzenlemesi için dosyanın mahkemeye ulaşması gerekiyor. Acaba dosya mahkemeye ne kadar sürede ulaşır ?

net200920092009
07-10-2009, 22:06:41
2009 nisan 1'inde almış olduğum 3 ay 10 gün hapis cezası "tekrar suç işlemeyeceğine hükmün"den ; 1 yıl süreyle suç işlemezsem , cezamı çekmiş sayılacağım. Ancak ; savcılıktan aldığım belgede "adli sicil kaydı vardır" yazıyor. Hapis cezası yatmadım. Ne zaman silinir bu adli sicil kaydım ???

GÜLSEREN KARABULUT
13-10-2009, 11:39:06
Adliyeden Aldığımız Sicil Kaydı Resmi Kuruma Verileceği Için Ayrıntı Veriyor.

GÜLSEREN KARABULUT
13-10-2009, 11:42:17
2009 nisan 1'inde almış olduğum 3 ay 10 gün hapis cezası "tekrar suç işlemeyeceğine hükmün"den ; 1 yıl süreyle suç işlemezsem , cezamı çekmiş sayılacağım. Ancak ; savcılıktan aldığım belgede "adli sicil kaydı vardır" yazıyor. Hapis cezası yatmadım. Ne zaman silinir bu adli sicil kaydım ???

slm üzgünüm ama son yasaya göre arşivden hiçbir zaman silinmiyor.
resmi kurumlara verceğiniz sicilde gözükür , özel kurumlara vereceğiniz zaman gözükmez demişlerdi bana sanırım aynı durum sizin için de geçerli
iyi günler...

gunesizmir
13-10-2009, 14:24:09
Merhaba,

09/09/2008 tarihinde esrar maddesi bulundurmaktan dolayı 1 yıl süreli 'Denetimli Serbestik' cezası aldım. Ceza almamdan sonra denetimli serbestik bürosuna her ay düzenli olarak gittim.Son görüşmem 14/10/2009 tarihinde. Suçum adliyeden aldığım adli sicil kaydında şu anda çıkıyor. Adli sicil kaydında cezamın verildiği tarih olan 09/09/2008 'in sağ tarafında 10/10/2008 tarihi yazmakta. Sanırım bu tarih cezamın kesinleşme tarihi. Ben sicil kaydımı sildirmek için 'Adli Sicil Genel Müdürlüğüne' hangi tarihten sonra başvurabilirim ? 09/09/2009 mı yoksa 10/10/2009 tarihinden mi sonra ?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Adli sicil arşiv kaydından anayasanın 76 cı maddesinde sayılı suçlar dışında olan suçlar siliniyor.Adli sicil kanununu çok iyi inceler iseniz göreceksiniz kanunun en sonuna doğru bu husus belirtilir .Saygılarımla.

net200920092009
13-10-2009, 15:46:16
slm üzgünüm ama son yasaya göre arşivden hiçbir zaman silinmiyor.
resmi kurumlara verceğiniz sicilde gözükür , özel kurumlara vereceğiniz zaman gözükmez demişlerdi bana sanırım aynı durum sizin için de geçerli
iyi günler...

özel iş / işçi için aldığımı söyledim. ancak adli sicil kaydı gözüküyor.

gunesizmir
13-10-2009, 16:02:28
özel iş / işçi için aldığımı söyledim. ancak adli sicil kaydı gözüküyor.

ADLİ SİCİL KANUNU

Kanun Numarası : 5352

Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005

Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005

Resmi Gazete Sayısı : 25832

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 19 - (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

net200920092009
13-10-2009, 16:44:44
ADLİ SİCİL KANUNU

Kanun Numarası : 5352

Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005

Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005

Resmi Gazete Sayısı : 25832

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı Maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 19 - (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
kusuruma bakmayın kafam karıştı. sürem dolmadığı için ( 1 yıl ertelemden bahsediyorum ) , cumhuriyet başsavcılığına başvursam da "kaydım silinsin" diye ; silinir mi kaydım ? kısaca ; cumhuriyet başsavcılığına başvurmam mı gerekiyor ?

net200920092009
13-10-2009, 16:50:07
"En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler."
Bu Anyasamız'ın 76ncı maddesi . Benim "suç"um "cinsel taciz" olarak geçiyor. Başvurursam Cumhuriyet Başsavcılığı'na silinir mi kaydım ?

gunesizmir
13-10-2009, 16:59:27
"En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler."
Bu Anyasamız'ın 76ncı maddesi . Benim "suç"um "cinsel taciz" olarak geçiyor. Başvurursam Cumhuriyet Başsavcılığı'na silinir mi kaydım ?

Erteleme 1 yıl olmaz ceza ertelenmiş ise 5 yıl deneme ve bekleme süresi vardır bu 5 yılın sonunda başkaca bir suç işlemediğiniz taktirde hiç ceza almamış olursunuz.denetimli serbestlik hakkıdan yararlanıp hakim size verdiği cezayı denetimli serbestliğe cevirmiş ve ceza süresi kadar(kararda belirtilen süreyi)iyi halle ve belirtilen şartlara uymuşsanız cezanızın çekildiği kabul edilir ve adli sicile işlenir.5 yıllık ertelemeniz sözkonusu ise sildirmenize gerek yok başkaca suç işlemeden bu süreyi gecirmiş iseniz ancak denetimli serbestlikteki hususlar gerçekleşmiş ise kararı veren mahkemeye müracaat edip adli sicilinizin ve arşiv kaydınızın silinmesini kararı veren mahkemeden yada size en yakın ağır ceza mahkemesinden talep edebilirsiniz.Saygılarımla.

net200920092009
13-10-2009, 16:59:48
adli-sicil.gov.tr'de bunu buldum:


ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ


Sabıka kayıtlarının silinmesine ilişkin hükümler, 3682 sayılı Adli SicilKanunu'nun 8 ve 9 uncu, Adli Sicil Yönetmeliği'nin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde yer almaktadır.
3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine göre; adli sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
1- Cezanın çekildiği,
2- Cezanın ortadan kalktığı,
3- Cezanın düştüğü
tarihten itibaren;
kabahat türünden mahkumiyetlerde, bir yıl içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden, Cürüm türünden mahkumiyetlerde, beş yıl içerisinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya, mahkum olunmadığında; sabıka kaydı adli sicil kayıtlarından çıkarılır.
Ancak;
Zimmet, ihtilas, (Basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak.)
İrtikap
Rüşvet
Hırsızlık
Dolandırıcılık
Sahtecilik
İnancı Kötüye Kullanmak
Dolanlı iflas
gibi yüzkızartıcı cürümler ile; beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezalarının, esas olarak silinememeleri kural ise de, istasnai olarak silinebilmeleri daha ağır koşullara tabidir.
Yukarıda sayılan ve silinmesi mümkün olmayan cürümlere ve hürriyeti bağlayıcı cezalara ait mahkumiyetlerin;
a- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu' nun 12 nci maddesine göre 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde beş yıl içerisinde,
b- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 55/3 maddesine göre 15 yaşını doldurupta 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde on yıl içerisinde,
c- 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi uyarınca cezanın ertelendiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 95/2 maddesine göre mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde beş yıl içerisinde, evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde, adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmeleri mümkün olmaktadır.
Silinmesi mümkün olmayan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve yukarıda belirtilen nitelikteki hürriyeti bağlayıcı cezalara Kanunun tanıdığı bu ayrıcalık, doğal olarak silinmesi mümkün olan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve hürriyeti bağlayıcı cezalara da uygulanmaktadır. Sabıka kaydının silinmesine imkan bulunan bu durumlarda;
a- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununun 12.maddesine göre 15 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilen mahkumiyetlere ilişkin sabıka kayıtları iki yıl içerisinde,
b- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 55/3 maddesine 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış küçükler için verilen mahkumiyetleri ilişkin sabıka kayıtları 3 yıl içerisinde,
evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmaması sabıkanın adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmesi olanaklıdır.
3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesine göre Mahkemelerce verilen silme kararlarının, Genel Müdürlüğümüzün 0.312.435 09 29 nolu faksına veya Tuna Cad.No:10 06100 Yenişehir/ANKARA adresine posta ile gönderilmesi veya kişinin kararla bizzat başvurusunun Tetkik Hakimlerinden oluşan, Adli Sicil Komisyonunca incelenmesi sonucu Silme İşlemi yapılır.Ayrıca ilgilisine bilgi verilir.
Adli Sicil taşra teşkilatını teşkil eden Bölge ve Ağır Ceza Bilgi İşlem merkezlerinde Silme İşlemi yapılmaz.

Kısaca : cezanın verildiği 1 nisan 2009'u mu , yoksa "suç"un başlangıcı olan 12 aralık 2008'i mi esas alacağım ?

net200920092009
13-10-2009, 17:09:37
"3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine göre; adli sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
1- Cezanın çekildiği"....
"kabahat türünden mahkumiyetlerde, bir yıl içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden, "

diyor. bu da demek ki ; 1 yıl içerisinde silinir.

gunesizmir
13-10-2009, 17:13:13
"3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine göre; adli sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
1- Cezanın çekildiği"....
"kabahat türünden mahkumiyetlerde, bir yıl içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden, "

diyor. bu da demek ki ; 1 yıl içerisinde silinir.

Sizin suçunuz kabat türünden değil tck da yazılı cürümlerden biri.Saygılarımla.

gecce
08-11-2009, 02:05:18
Bir konuda yardıma ihtiyacım var cevap verebilirseniz sevinirim

1994 yılında 18 yaşından küçük iken hırsızlık olayına karıştım kısa süreli ceza aldım ve paraya çevrildi cezamı ödedim. adliyeden temiz kağıdı aldığımda sicil yok-arşiv yok olarak karşıma çıkıyor.

Soruma gelince Yukarıda bahsettiğim durum
1-Özel güvenlik görevlisi olabilmem için yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nasıl çıkar ?
2-Özel Güvenlik olamazmıyım?
3-Bu tür olaylarda 18 yaşından küçük olunması ve zaman aşımı durumlarının etkisi varmıdır

Cevaplarınız için Teşekkürler...

ahlen
16-11-2009, 01:45:12
2006 yılının aralık ayında TCK 244/2 den 6 ay hapis cezası aldım,mahkeme cezamı erteleyerek 1 yıl denetim süresi belirledi,denetim süresince her hangi bir suça karışmadım,1 yıl sonunda adli sicil istatistik gen müdürlüğüne gönderdiğim dilekçeme gelen cevap cezayı veren mahkemenin yerine getirme fişi düzenlemesinden sonra silineceği oldu.bunun üzerine ilgili mahkemeye başvurdum ve yerine getirme fişi düzenlenip adli sicil istatistik gen müdürlüğüne temmuz 2008 tarihinde gönderildi.en son aldığım adli sicil kaydında hem aldığım ceza hemde yerine getirme kararının yazılı olduğunu gördüm.bunların silinebilmesi için ne yapmam gerekiyor ?

shamel
04-01-2010, 17:58:22
Merhabalar
2002 yılında uyuşturucu madde satmaktan hüküm aldım. bu tarihin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra adli sicil kaydımdan silinmiştir. Fakat resmi işlemlerde Arşiv kaydım olarak görülmektedir.

Arşiv kaydımı sildirebilirmiyim? silinebiliyorsa bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim. bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
şimdiden teşekkürler

Bayzet
09-02-2010, 16:33:17
selam.ben Azerbeycan vatandaşıyım.1999 Türkeyede suç işledim(adam yaralama)10 il hapis cezasi aldim.Şartla olarak tahliyeyle 2003 çıktım.tahliye 6 il infazım kaldı.Şuan çok problem yaşıyorum,pasaport almakta zorluk çekiyorum.
benim adli sicilim Türkeyede ne zaman silinicey?belkede silindi.bizimkilerin haberi yok.bilsem silindi burdan muraciat edicem adli sicilim silindi diye.

Rüşvet vermek istemiyorum.aslında bizim kanunlara göre ben pasaport ala bilirim.ama bu şerefsiz meymurlara anlatmak olmuyor.:'(

Yazımda yaptığım yalnışlıklara göre üzür dilerim.
Yabanciyım inşallah çok kusur görmessiniz.
Cevabınızı çok bekliyorum,şimdiden teşekkür ediyorum.

oxuzhan
11-02-2010, 13:14:33
İyi günler.2000 yılında yasa dışı madde içmekten ötürü 10 ay karşılığı olan 960tl.para cezası aldım ve 10 taksitte ödedim.2003 yılında ise aynı suçtan yani içicilikten ise erteleme kararı aldım.2003 yılından beri hayatımı düzene soktum ve benim için çok geride kalmış konular oldular.Başka herhangi bir olayım bulunmuyor.Fakat tahmin edersiniz ki adli sicil arşiv kaydında çıkıyor.Sabıka kaydında daha evvel verdiğim dilekçeden ötürü gözükmüyor.Ancak iş için başvurduğum yer memur statüsünde aldığı için adli sicil arşiv kaydını da istiyor.Bu sorunumu nasıl halledebilirim.Suç oluştuğunda 18 yaşından büyüktüm.Adli sicil arşiv kaydımı silebilirmiyim.Bu benim için çok önem arz eden bir husus.İlgilendiğiniz için şimdiden teşekkürler.

blush
20-02-2010, 00:46:03
Merhabalar,

2004 Nisan ayında madde bulundurmak suçundan dolayı yakalandım ve 2004 Ekim ayında çıktığım mahkemede 10 ay ceza aldım ve sicilim temiz olduğu için bu ceza 5 yıl süre ile ertelendi.

Dilekçe ile adli sicil kaydımın silinmesi için başvuruda bulundum ve adli sicil kaydım silindi-diye düşünüyordum ki-, özel bir şirkete vermek üzere temiz kağıdı aldığımda, kağıtta "adli sicil kaydı yoktur" ve "adli sicil arşiv kaydı vardır (suça ve karara ilişkin detaylarla beraber)" şeklinde iki ibareyle karşılaştım.

1. arşiv kaydının silinmesi mümkün mü ?
2. özel sektöre verilecek evrakta arşiv kaydının görünmemesi ihtimali var mıdır ?
3. evrağın üzerinde "resmi kuruma verilmek üzere" ibaresi yer alıyor, şayet orada "özel sektöre verilmek üzere" yazmış olsaydı arşiv kaydı detaylarının yazmaması söz konusu olur muydu ?

NOT :her ne kadar kaydım görünmese de arşiv kaydının görünüyor olması özel sektör açısından irite edici olabilir ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmam söz konusu olabilir.

sevgi05
22-02-2010, 16:18:37
Merhaba;ben 2003'te bir kavgaya karıştım. daha doğrusu hakkımda hakaretten dava açıldı. sadece ifade verdim. ceza verilmedi. ama bu benim sicil kaydıma geçmiş. memurluk şartlarına baktığımda herhangi bir engel oluşturmadığını görüyorum. ama tereddütlerim var. şu anda kpssye hazırlanıyorum. bu benim memur olmama engel olur mu? teşekkürler

mustafaturkmen
18-03-2010, 15:55:24
merhaba arkadaşlar adliyeden aldığım sabıka kaydında şu ibare var
C: 007202008C0015338 (07201918 – 08) 28.04.2002 765 SA 492/2 522 523 59/2; 647 SA 4 6. KAHRAMANMARAŞ;
4.ASLCM 798,00 P. 23/10/2007 2007/539-2007/675 10/03/2008

bu durumda adli sicilimin silinmesi için hangi tarihte başvuruda bulunmalıyım acaba.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

karayaka
22-03-2010, 09:11:44
Merhabalar;
Ben Devlet memuru iken 01.01.1996 tarihinde açığa alındım ve hakkımda TCK 339 dan dava açıldı.2002 yılında verilen karara göre 35 ay cezaya çarptırıldım.Aynı yıl kendim teslim olarak cezamı infaz ettim ve 2003 yılında tahliye oldum.Bu güne kadarda herhangi bir suç işlemedim.Şu anda zaten emekliyim.Sormak istediğim şu:
Sivil toplum kuruluşlarında,mesela bir dernekte idareci olmak üzere seçime katılsam ve kazansam,bu adli sicilimin yasal yönden bir engeli varmıdır?
Bu konu hakkında kesin bilgisi olan arkadaşların çok acil bilgi göndermesini arzu etmekteyim.
Bütün Hukuki.net üyelerine saygılarımı sunarım

nbaholu
01-04-2010, 10:38:05
11.03.2008 Tarihinde Mahkemem sona erdi ve 5237 sayılı kanunun TCK86/2 ve TCK 52.Maddesi uyarınca 25 gün karşılığında adli para cezasına çarptırıldım 500.00 Tl ödedim şimdi sormak istediğim benim adli sicile kaydım işlenmişmidir nerelere hangi yollara başvurmam lazım ki adli sicildeb bu sabıkamı sildereyim.

sevgi05
01-04-2010, 15:49:44
adli sicil kaydınızı sildirmek için bulunduğunuz yerdeki adli sicil müdürlüğüne gidiyorsunuz. oradan alacağınız sabıka kaydı ile Ankara'ya adli sicil müdürlüğüne sicil kaydı sildirmek için dilekçe verin. Benimki 3 hafta kadar sürdü sanırım. Hemen siliyorlar.

sevgi05
01-04-2010, 15:52:01
bu arada unutmadan söylyeyim sabıka silinince arşiv kaydına geçiyor. Bu da memurluğa engel olabiliyor. Sizin durum nasıl bilmiyorum ama sabıkayı sildirdikten sonra arşiv kaydının silinmesi için mahkemem kararı alırsanız arşiv kaydı da siliniyormuş.

nbaholu
02-04-2010, 08:34:55
Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum ancak arşiv kaydımın silinmesi için mahkeme kararı dediniz dava açmam mı gerekiyor arşiv kaydımın silinmesi için

sevgi05
05-04-2010, 23:45:44
sanırım dava açmanıza gerek yok. cezayı aldıgıız mahkemeye gidip sildirme kararı almalısınız. ben de henüz gtimedim ama bu hafta gidip ne yapmam gerektiğini öğrenince sizi haberdar ederim

punkush12
12-04-2010, 14:49:12
Merhaba 27.09.2007 tarihinde 6 sene 11 ay 10 gün cezamı tamamladım.suç tarihi 02.01.2001 önce tahliye oldum daha sonra askere gitim askerken tekrar cezaevine girip sölediğim tarihte cezamı tamamladım.suçum kız kaçırmak evlenmek maksadıyla ama olmadı neyse.benim öğrenmek istediğim sabıkan silinmişmidir? 3 yıl oldu cezaevinden çıktığım suç tarihimde 9 yıl oldu şimdi işe başlıcam sabıka kaydı istiyolar sabıkam var evet ama silinebiliceğini duydum belli bir süre geçince bu konu hakkında beni aydınlatırsanız inanın çok yardımcı olmuş olursunuz avukata gittim bu bilgiyi vermek için 1500 lira istedi.ama böyle bir param yok.allah sizden razı olsun.

sevgi05
19-04-2010, 16:30:52
Bence adli sicil müdürlüğüne dilekçe yaz. aşağıda dilekçe örneği var. aslında sabıka silinmesi için 5 yıl geçmeli diyorlar ama denemekten zarar çıkmaz bence. umarım silerler. bol şans. adresi:tuna cad.no 10 06100 yenişehir Ankara
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL İSTATİSTİK VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMAK ÜZERE
ADLİ SİCİL BİLGİ İŞLEM MERKEZİNE
( BULUNULAN İL/İLÇE )TALEP EDEN
SANIK : ( İsim-soyad-kısa kimlik-adres bilgileri )

KONU : ADLİ SİCİL SABIKA KAYDI SİLİNMESİ

TALEP : Ekli kayıtlarda mevcut dosyalar üzerinden gerekli yasal süre geçtiğinden adli sicil sabıka kaydımın silinmesi talebimdir.


İZAHAT : Ekte sunduğum sabıka sicil kaydındaki bilgiler dâhilinde anılan dosyalara istinaden, cezalarımı aldım ve tamamladım.
Bu cezalarımı infaz etmiş olmamın üzerinden gerekli yasal süre geçmiş olmasına rağmen verilen ceza Sabıka kaydımda görülmektedir. Bir takım resmi işlemler ve başvurularda bulunacağımdan dolayı halen sabıka kaydımda söz konusu kaydın silinmemiş olmasından dolayı sıkıntı yaşamaktayım ve mağdur olmaktayım. Bu durumdan dolayı, gerek resmi açıdan ve toplumsal açıdan ileriye dönük telafisi mümkün olmayan haklarımın kayıp olmaması açısından Adli Sicil kaydında görülen sabıka kaydımın silinmesini talep ediyorum.

SONUÇ : Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı Adil Sicil Kaydımda görülen kayıtların, görülecek nedenlerle ve işlemlerimin aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim ..../.../200..


EKİ:
1- ............Başsavcılığı Sabıka kaydı,
TALEP EDEN
SANIK
( İsim ve İMza )

Kaderebak
20-04-2010, 00:11:56
5352 sayılı Adli Sicil Yasası'nda takılıyorum.

Bu yasa bildiğim kadarı ile AB den alındı ve bizde 2005 de yürürlüğe girdi. Yaptığım araştırmalar neticesinde AB' de böyle bir yasa söz konusu değil.

Uyum yasası derken, ben mi bu yasanın bizdeki uygulama biçimini yanlış anlıyorum?

Benim bildiğim uyum demek, mevcut bir hale (uygulamaya) uyulmasıdır, onu tatbik etmektir. Ama AB de böyle bir uygulama yok. Neyin uyumudur bu?

AB'de 20 sene sonra tüm adli sicil kayıtları siliniyor ve arşiv diye bir şey de yok insanların önünde engel olarak.
Bizde güya aynı yasaya göre, 80 sene sonra (kişinin ölümü üzerine) siliniyor dediğim de, yazıştığım insanlar şaşırdılar.

Tam olarak nedir bu yasa ve nerden alındı? Bir hukukçu arkadaşımız bunu tam olarak açıklar mı lütfen?

pitivomen
27-07-2010, 00:54:22
Merhaba,
Ben 2002 yılında 22 yaşımdayken Bursa'da bir mağazaya emanet olarak vermiş olduğumuz çantamdan mağazaya ait giyim eşyası çıktığı için hırsızlıkla suçlandım.2002 yılında mahkeme hakkımda beraat kararı verdi.2004 yılında karşı taraf temyize gitmiş ve ben o tarihte memleketimde olduğum için mahkeme daveti tarafıma gelmedi.Ben bunu 2006 yılında öğrendim dava 2007 yılının ocak ayına ertelenmiş tekrar mahkemeye çıktık ve mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere hakkımda 3 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi.Avukatımız bizimde temyize gidebileceğimizi söyleyip gelişmelerden bizi haberdar edeceğini söyledi.2008 yılının ocak ayında yutdışına çıkacağım için temyiz kağıdı aldığımda temiz yazıyordu fakat şimdi özel bir şirkette işe başlayacağım içim tekrar sicil kaydı almaya gittiğimde 2008 tarihli hırsızlık suçundan sabıkam olduğu yazıyordu.Avukatı arayıp temyize niçin gitmediğimiz sorduğumuzda 2000 tl. altındaki para cezaları için temyize gidilmediğini söyledi şimdi ne yapacağımı bilmiyorum iş görüşmesini bunun yüzünden ertelemek durumunda kaldım ve çok zor durumdayım.Bu durum acaba ne zaman sabıkamdan silinir yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

pitivomen
28-07-2010, 00:00:54
Acaba yanlış yere mi yazdım lütfen cevaplarınızı bekliyorum.

fimeral
31-07-2010, 00:12:45
merhaba, yoklama kaçağı suçundan dolayı 2 ay 15 gün hapis cezası aldım, bu ceza da 40 gün boyunca spor müsabakalarına ve alkollü yerlere giriş yasağına çevrildi, bu durum sabıka kaydına ya da arşiv kaydına işlenir mi?

ben biraz araştırdım adli sicile neler kaydedilir diye şöyle bir madde var adli sici kanununda
"d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde; 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü, Adlî sicile kaydedilir."

şimdi belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma bir güvenlik tedbiri midir? eğer öyle ise adli sicile işlenir gibi. ama emin değilim.

delao42
12-08-2010, 16:41:57
merhaba,
1999 yılında kesinleşen tck 169. madde ile 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası alınmış,06.05.2010 tarihinde (kararın 02.04.2004 tarihinde infaz edildiği bildirilerek) "mükerirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına..." karar verilmiş ve verilen karar para cezasına çevrilmiştir.
sorum; adli sicil kayıtlarında, adli sicil kaydı yoktur,arşiv kaydı vardır. ibaresi yer almaktadır.
sözkonusu kararda sanığın "mükerrirlere özgü infaz rejimine " tabi tutulması, konusundaki kararın hukuken isabetli olup, olmadığının açıklanmasını talpe ederim.

peesimist
13-09-2010, 12:33:20
Merhabalar Arkadaşlar bir konuda gerçekten çok mağdurum 10 yıldan fazla bir süre önce bir talihsizlik sonucu hırsızlık tan sicil kaydı aldım içeride hiç yatmadım o günden sonra 10 yıldan fazla karakol yüzü bile görmedim bu kaydın silinmesi için dilekçe verdim hem yaşım tutmuyordu hemde 10 yıldan fazla bir zaman geçti ancak hala polis çevirdiğinde gbt kaydında çıkıyor
Ne yapmam gerekiyor kanunları inceledim tam olarak silinir mi silinmezmi ?
Bu konuda bilgili arkadaşlarım beni bilgilendirise çok sevinirim :(

peesimist
13-09-2010, 13:26:43
merhaba sayın hukukçu arkadaşlarım 12 yıl önce hırsızlık suçun dan yargılandım hiç hapis yatmadım adli sicil kaydımda silindi ancak gbt sorgulamasında çıkıyor ve manevi olarak çok etkileniyorum silinebilirmi lütfen yardımcı olun

kelebeketkisi
22-09-2010, 10:59:26
Kısaca durumumu arz edeyim. 2007 yılında işyeri açtık babam benim adıma çek aldı. Birçok çekimizi hatır çeki olarak verdik. Tabi neticede ödenmedi ve birçoğu yazıldı. Hakkımda 8 tane asliye ceza mahkemesinden alınmış karar var. Mahkemelerin çoğundan haberim yok. Bazısı başka şehirlerde görülmüş. Henüz adli sicil belgesi almadım ve açıkçası almaya korkuyorum. Öğrenmek istediklerim :

-Söz konusu kararlar adli sicilimde görünür mü?
-Görünürse nasıl sildirebiliriz ve ne kadar bir sürede sildirebiliriz?
-Şu aralar kurum sınavlarına giriyorum. Şayet sınavları kazanırsam memuriyetime engel olur mu?

cevap bekliyorum lütfen ...

turan1453
07-01-2011, 20:43:03
Merhaba sayın hocalarım. Sizlere danışmak istediğim ve beni son derece huzursuz eden bir konum var.. 2003 yılında yılbaşı gecesi
bir hırsızlık suçu işledim akabinde adalet suçlu buldu ve dava sonuçlandıktan sonra cezaevine girdim .. 03/03/2007 yılında cezam bitti.
Tahliye kağıdımda bi hakkın tahliye tarihi 11/03/2013 yazıyordu 5 yıl suça karışmamam gerekiyordu.. ve dili geçmiş zamanı bir kenara
bırakarak, hayatımı yeniden kurdum iş yeri açtım hayata sımsıkı sarıldım, en büyük korkum herhangi bir şekilde bir olaya karışmaktı ve
nihayetinde oldu..

Trafik te hatalı olan bir sürücü ile tartıştık ve tartıştığımız yer onun dükyanının önü olduğu için diğer ihçileride
olaya müdahale etti hiçbir arbede durumu olmadı baştan ama gerginlikten dolayı bir bayan bayıldı onun ayıldığını gören ve olaydan
birhaber olan abileri bayanın bayan bayıldıktan sonra olay yerine geldiler ve benim herhangi birşey yaptığımı düşündüler .. sonuş olarak
5 kişi beni dövdüler, bulunduğum yerden kaldıktan sonra jandarmayı aradım ve sikayet ettim olay yerinden yeni bir kavga çıkmaması
için uzaklaştım, jandamadan herhangi bir cevap gelmeyince tekrar aradım bana ekiplerin olay yerine gittiklerini ama olay yerindekilerin
burada olay olmadı demesi üzerine .ekiplerin dödüğünü söylediler .. akabinde işyerime geldiler ve hepbirlikte olay yerine giderek bana
vuranları gösterdim. jandarma şahıslara birde kavga etmedik diyorsunuz bu adamın hali ne dediler.. neyse şikayetci oldum.. ben olunca
onlarda oldu.. ertesi gün nöbetci mahkemeye cıkmak üzereyken jandarma avukatımın olup olmdığını sordu gerek yok dedim .. bunun
üzerine jandarma gerek var savcılık tutuklanmanı istedi dedi .. büyük bir şok geçirdim çünkü olay yerindeki bana vuran adamlardan
birinin burnunda yara oluşmuş ve bıçakla yaraladığımı söylemişler hep bir ağızdan. 20 dakika içerisinde avukat bularak mahkeme
salonuna girdim kendimi savundum ve hakim bey beni serbest bıraktı yalnız çok korkuyorum karşı taraf 5 kişi ve hepsi ağız birliği
yapıyor kesinlikle olayda bıcak yok şahit yazdırdım orada bulunan bir tanıdığı .o tanıdığım kişi bana vuranlarıda tanıyormuş ve olumsuz bir şey söyleme ihtimali var ..

Sonuç olarak bir olay oldu ve cezasız kalmıyacak herşey alehime gelişti , çünkü bu insanların burada baya tanıdıkları var infazım yanarmı ? .ayrıca bugün bankaya
kefalet olarak 4 bin tl yatırdım ve her hafta imza veriyorum jandarmaya.. bana göre kasıtlı olmayan bir şekide yaşanmış olan bir
gerginlikti ,ama dayak attıkları için davacı oldum.. iki taraftada rapor var .. lütfen bir açıklama yapın 1 yıl 3 ay infazım var .. en azından yaşadığım ikilemden kurtulmak istiyorum ..
Avukatıma soruyorum ama suçun taksirli suç diyor .Bilmişmiş yapmak istemiyorum ama, bana göre taksirli suçların açılımı daha
farklı ..Yinede bilmiyorum .. düşünemiyorum artık .. Yardımcı olabilen ve en azından bilgi olarak paylaşan cevap veren Tüm hocalarıma şimdiden teşekkür ederim

turan1453
07-01-2011, 20:58:28
konuyu iki sefer açtığımdan dolayı sildim

turan1453
07-01-2011, 21:02:43
konuyu iki sefer açtığımdan dolayı sildim

guvenups
01-09-2011, 12:50:05
öncelikle tüm site çalışanları ve üyelerinin ramazan bayramını kutlarım
ben 27.06.2001 yılında ruhsatsız silah yakalamaktan savcılığa intikal etti 27.11.2001 yılında temyiz kararı cıktı ve 10 ay ceza aldım daha önce sabıkam olmadığı için para cezasına cevirdi ve 5 yıl içerisinde herhangi bir suc işlemesem bu ceza silinir denildi ve silindi
bana gelen tebliğat söyle yazıyor sanık tarafından temyiz edilmiş olmakla evrak tetkik olundu
yapılan yargılamaya toplanan delillere uygulama ve takdire göre temyiz itirazları yerinde görülmemiş oldugundan reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASI talep ve evrak tebliğ olunur yarıtay cumhuriyet başsavcısı
ben şimdi ruhsatlı silah almak istiyorum alabilirmiyim acaba bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim

dellendim27
09-09-2011, 23:38:32
Merhabalar bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Çok Acil Sicil Kaydı Lazım?

Abim Fransada Kalıyor. Benden Sicil kayyıdı istedi bende adliyeye gittim benden Abimin Bana Vekaletname vermesi lazımmış bana nasıl bir vekaletname vermesi lazım Örnegi filan varsa Çok iyi Olur.
Birde bana Vekaletnameyi Renkli Fotokopi ile yollasa Olurmu Acaba.
Sayın Hukuk Severler Lütfen Acil yardımcı olun.

dellendim27
10-09-2011, 22:04:18
Bu Bölüm Kapanmışmı yoksa. Lütfen yardım.

guvenups
12-09-2011, 22:29:38
dellendim27
kardeş bende senin gibi düşündüm site hep güncel sanıyordum ama yanılmışım ben ayın 1 den beri gece gündüz siteye bakıyorum bir cevap gelir diye ama nafile sende fazla umutlanma bence bizden öncekilere cevap gitmiş o yüzden kimse cevap vermiyor

dellendim27
22-09-2011, 01:10:44
Ne yapalım Kardeş Uzman.tv Diye Bi Site var Ona Bak istersen ordan Bi Avkat Veya Herhangi Bir Hukukcu ile Görüşe bilirsin. bana da bi abi önerdi bu from siteleri boş Ordan Hukukcuları bul tlf numaralı yazıyor ben Uzman.tv den ulaştım de sana yardımcı olurlar. Neyse ALLAHA emanet Ol kardeş.

yusufdemir55
10-05-2012, 02:46:21
değerli hukukcular,

1980 yılında, ruhsatsız tabanca ile yaralama suçundan, hakkımda iki ayrı mahkemede iki ayrı dava açıldı. ruhsatsız tabanca ile ilgili: as.ceza mah. 10 ay hapis cezası vererek, bu cezayı erteledi. yasaya göre, üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, böyle bir suçun hiç işlenmemiş olarak kabul edilmesi gerekir.

yaralama suçundan ise, 1 ay 20 gün ceza aldım ve cezam ertelenmedi, hapis yattım.

bunlardan daha önce, 1979 yılı, 1 mayıs hazırlıklarında dağıttığım bir bildirinin içeriğinden dolayı, 312. mad. muhalefetten 1 yıl hapis cezası aldım ve bu cezayıda, 1982 yılında yattım. O zamanın yasasına göre, bu suçun cezası 3 ay ile 1 yıl arasıydı. 3 ayda dava açıp, 1 ay ceza verebilirlerdi ama 1 yıl verip, bir gün bile indirim yapmadılar. 12 eylül hukuku örneği:))

son cezayı tamamlamamın üzerinden 30 yıl geçti. bu saatten sonra silinip silinmemesi fazlaca umurumda değil fakat öğrenmek istiyorum. adli sicil kaydım silinecekmi ve resmi işlemlerde karşıma çıkan gbt'lerin bir önemi varmı? şöyle söyleyeyim; diyelimki bulundurma ruhsatlı silah yada av teskeresi almak istiyorum. gbt kaydımın olması engel teşkil edermi?

saygılarımla,

uzungol
18-05-2012, 01:37:39
2009'da (nisan 2009) kabahatler ile ilgili bir suçtan 3 ay 10 gün hapis cezası aldım, hapse girmeden , "suç işlemeyeceğime kanaat"ten cezam ertelendi. 2010 yılının ocak ayında sabıka kaydım adli sicil kaydımda görünüyordu (savcılıktan alınan kâğıtta), aradan 3 yıl 1 ay geçti. Adli sicil kaydım görünür mü? Otomatik olarak silinir mi?
Ayrıca turkiye.gov.tr web-adresinde "hakkınızda açılmış dava,dosya yoktur" yazıyor. Bu adli sicilimde kayıt olmadığı anlamına mı gelir?
Bir yerde de şunu okudum : "Adlî sicildeki bilgiler aşağıda (4) başlık halinde sayılan şartlarda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. Bu şartların dışında da adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
Bu şartlar şunlardır:
1. Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması
2. Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık
3. Ceza zamanaşımının dolması
4. Genel af " ... Madde 1 bana uyan madde. Kısaca ; adlî sicil kendisi otomatik siliyor mu? Ben, hangi mahkemenin ceza verdiğini bile unuttum. Mahkeme kâğıdı da ikâmet değişikliğinde kayboldu. O halde; dilekçe vererek adli sicil kaydı sildirmem gerekiyorsa, nereye ve nasıl dilekçe göndermeliyim? Bana demeyin ki "git savcılıktan adli sicil kaydı al ve gör" diye. Köyde yaşıyorum, çok zor şartlar altındayım (maddi-manevi), ilçeye gidecek maddi durumum dahi yok. O nedenle buradan sormak zorunda kaldım.
Teşekkkür ederim.

fb1907kumsal
18-09-2013, 07:59:00
selam arkadaşlar hayırlı forumlar.
buraya açtım kusurum varsa afferdin

1 tane adli sicil kaydım vardı sildirmek için yerine getirme fişi göndermemi istediler
yerine getirme fişini gönderdikten sonra sicilimin temizlenmesini beklerken sicilim 2 tane oldu
şu şekilde aynı sicilimden bir tane daha kopyalandı

yerine getirme fişini göndermeden önce

1 C: 004802008C0001358(04800174-08) 26.05.2006 5846SA 72/3-C-E;CK:62 51
51/3-6 53/1-A-B-C-D-E. ELMALI;ASLCM 1Y8A H. 13/09/2007 07/197-297
24/12/2007

yerine getirme fişini gönderdikten sonra

1 C: 004802008C0001358(04800174-08) 26.05.2006 5846SA 72/3-C-E;CK:62 51
51/3-6 53/1-A-B-C-D-E. ELMALI;ASLCM 1Y8A H. 13/09/2007 07/197-297
24/12/2007

2 Y: 004802013Y0008937(04807781-13) 26.05.2006 5846SA 72/3-C-E;CK:62 51
51/3-6 53/1-A-B-C-D-E. ELMALI;ASLCM 13/09/2007 07/197-297 1Y8A H.
20/08/2009


tek fark 2. sicilin yanında Y harfi ile başlıyor. benim anladığım yerine getirmenin kısaltması
20/08/2009 olan da yerine getirme tarihi.
sicilimin yasal süresi geçtiği halde neden silinmek yerine çoğaltıldı fikir sahibi olan ve daha önceden tecrübesi olan arkadaşımızdan yardım bekliyorum

okty_ylmz
27-09-2013, 18:35:55
Iyi gunler diliyorum öncelikle. Ben kullanmak icin uyusturucu bulundurmak sucundan 1yil den ser. Aldim. Ceza bitti mahkeme davanin dusmesine hukmetti. Fskat adli sicil kaydina gecilmis bu. Bunu nasil sildirmem gerekiyor. Surec nasill isliyor. Bide bu yerine getirme fisi nedir. Nerden alinir. Mahkeme kalemi ona gerek yok dedi. Ben kargoyla gondersem dilekceyi isleme alirlar mi. Yardimci olunuz lutfen.

okty_ylmz
01-10-2013, 18:42:47
Iyi gunler diliyorum öncelikle. Ben kullanmak icin uyusturucu bulundurmak sucundan 1yil den ser. Aldim. Ceza bitti mahkeme davanin dusmesine hukmetti. Fskat adli sicil kaydina gecilmis bu. Bunu nasil sildirmem gerekiyor. Surec nasill isliyor. Bide bu yerine getirme fisi nedir. Nerden alinir. Mahkeme kalemi ona gerek yok dedi. Ben kargoyla gondersem dilekceyi isleme alirlar mi. Yardimci olunuz lutfen.

Allahın izniyle bu sıkıntıdan kurtuldum. silindi arşivede alınmadı.

güney_
19-12-2013, 17:28:48
merhabalar şimdiden teşekkür ederim ben tck 188/3 maddesi gereğince 4yıl 2 ay ceza aldım 02/10/2009 da czam bitti infazımda bitti iş buluyorum sabıkadan dolayı işe almıyorlar ben bu sabıkamı nezaman sildirebilrim bilgi verirseniz çok sevinirim

Av.İsmail Arslan
19-12-2013, 17:44:26
Adli Sicil Kanunu

Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

- - - Updated - - -

A D A L E T B A K A N L I Ğ I

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.AİG.0.00.00.03/ ... / 12 / 2007

Konu: Arşiv Kaydının Silinmesi Hk.

……………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddeleri gereğince, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili işlem yapılarak arşive alınan kayıtlardan, 3682 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vakî olmamış sayıldığı hallerde, bu tarih esas alınarak, Anayasa’nın 76. maddesi ve metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda sayılan ve niteliği itibari ile arşivden silinmesi mümkün olmayan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bu konuda ilgililerin vakî başvurularının, görevli merciin Genel Müdürlüğümüz olduğundan bahisle anılan yasa hükmüne aykırı olarak işleme konulmayarak geri çevrildiği, bu durumun iş ve zaman kaybına, fuzuli yazışma ve masraflara yol açtığı, ilgililerin sızlanma ve mağduriyetlerine sebebiyet verildiği, Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Adlî Sicil Kanununun 9. maddesi;

“ (1) Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.”

Aynı Kanunun Geçici 2. maddesi;

“ (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76. maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.”

Hükümlerini havidir.

Yukarıda zikredilen yasa maddeleriyle getirilen yasal düzenlemeye uygun işlem yapılarak;

1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddesi hükümlerine istinaden Genel Müdürlükçe silinerek arşive alınan kayıtlardan sadece Anayasanın 76. maddesi ile metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesi v.b. gibi) sayılan suç ve cezalar dışında kalan arşiv kayıtları hakkında ilgililerin vakî silme başvuruları mutlaka işleme konularak, talep, hükmü veren mahkemeye veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine gönderilerek olumlu ya da olumsuz bir kararın alınmasının temini ve kararın kesinleşmesini takiben aslının veya tasdikli bir suretinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,
2) İlgililerin Genel Müdürlüğümüze vakî müracaatları üzerine bir üst yazıya bağlanarak gönderilen arşiv kaydının silinmesi talepleri hakkında da yukarıda belirtildiği şekilde gereğine tevessül edilmesi,
3) Vatandaşların mağduriyetlerine, iş ve zaman kaybına yol açacak bu gibi yanlış uygulamalara meydan verilmemesi, durumun bilgileri bakımından mahkemelere duyurulması,

Konularında bilgi ve gereğini rica ederim.


Abuzer DURAN
Bakan a.
Hâkim
Genel Müdür

güney_
19-12-2013, 18:03:48
teşekkür ederim yalnız şimdi benim sabıkamı sildirme zamanım gelmişmi yoksa daha varmı kaç yıl sildirme

Av.İsmail Arslan
19-12-2013, 21:52:32
İnfaz tamamlandığı an silinebilir hale geliyor. Aktardığım iktibas ayrıntılı biçimde bu ve daha fazlasını haiz izahat içeriyor.

ceceydeniz1907
08-01-2014, 16:47:41
ilk önce selamlar. bir forum sayfam vardı, haber spor program mp3 ve film linklerinin olduğu. müyap mp3ler yüzünden paylaşımın yasal olmadığı için dava açıyor. 2007yılının aralık ayında dava karara bağlanıyor. 18 ay hapis cezası alıyorum ve bu 5 yıl erteleniyor. 2012 yılında sicil kaydımdan sildirip arşiv kaydına alınıyor. şimdi memurluğa engel durum söz konusumudur. eğer memurluğa engelse memnu haklarımı geri alabilirmiyim? alabilirsem nasıl bir dilekçe yazmam gerekir? arşivden kaç yılda silinir sabıkam yardımcı olursanız çok sevinirim tşkler

psettamaxima
24-01-2014, 21:45:43
Bende 2003 yılında adam Öldürmeye teşebbüsten 2 sene 6 ay ceza aldim.1 sene cezaevİnde kaldim.Şu an lİsans mezunuyum ve kpss İle mühendİs olarak atanmiştim.ama adlİ sİcİl arşiv kaydim var dİye atamam reddedildİ.Şu an hukuki olarak ne yapabİlİrİm.Yardımcı olabilir misiniz?

acarkan
14-03-2014, 16:02:21
Merhabalar.
2003 yılından beri resmi evrakta sahtecilikten devam eden bir davam olduğundan dolayı hak kazandığım halde silahlı olarak özel güvenlik kimlik kartı alamayacağım sadece silahsız alabileceğim söylendi
Konuyla ilgili ne yapabilirim cevabınızı bekliyorum
Teşekkürler.

mostwanted83
27-03-2014, 16:20:53
ıyı gunler efendım adlı sıcıl kaydımıle ılgılı ne zaman sılınır bılgı verırmısınız tesekkür ederım ıyı calışmalar.yanlız suc ışlenme tarıhı 2003 tur

ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMASI SONUÇLARI : (**)

YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR.

1 T: 000902011T0021864(00907170-11) 10.08.2003 1632SA 132 91/1. ANKARA;DNZ
KK ASM 5A H;2A15G H.06/12/2006 2006/426-2006/781 ALANYA;4.ASLCM
04/01/2011 2011/15 D.İŞ-* ŞARTLI TAHLİYE 06/01/2011

2 T: 000902011T0021875(00907172-11) 27.01.2004 1632SA 132 91/1. ANKARA;DNZ
KK ASM 5A H;2A15G H.06/12/2006 2006/426-2006/781 ALANYA;4.ASLCM
04/01/2011 2011/15 D.İŞ-* ŞARTLI TAHLİYE 06/01/2011

3 C: 000002007C0072117(99011397-07) 08.08.2004 ASCK:132;5237SA;CK:61/1. DZ.
K.K;ASM 5A H.15/02/2006 2006/416-2006/37 11/01/2007

hukuksever75
06-04-2014, 02:42:52
selam arkadaşlar 5 yıl önce 2009/aralıkta kaçak elektrikten 1 ay 20 gün hapis cezası 450 tl adli para cezasına çevirilip da ertelenmişti.
şimdi bende eski hükümlü sınıfına giriyor muyum ? bilgisi olan var mı ?

- - - Updated - - -

slm arkdaslar.. 5 yıl önce 2009/aralıkta kaçak elektrikten yargılandım 1 ay 20 gün hapis cezası 450 tl adli para cesanına çevrilip o da ertelenmişti. şimdi bende eski hükümlü sınıfına giriyor muyum ?
ve benim bu kaydım ömür boyu mu duracak? yoksa silinecek mi ?

biralextelles
11-04-2014, 19:16:21
Stadyumda da koltuk kırmam sebebiyle bir spor müsabakasında 1 yıl hapis cezası aldım. Sonradan temyize başvurdum ve dilekçede kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettim. Kayıtlarda suçsuz olduğum ortaya çıkarsa bu suç sicilimden silinir mi ? Veya silinmezse yurtdışında üniversite okumak istiyorum üniversite kabulünde sicil kaydını istiyorlar bu suç sorun olur mu ? Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

gaily85
09-06-2014, 07:22:19
Merhaba, bir sorum olacak beni yönlendirirseniz sevinirim... Bir arkadaş ortamında biriyle tanıştım, bana sabıkalı oldugunu ve 21 ay içeride yattıgını söyledi. Şartlı tahliye ile şu an dışarıda oldugunu söyledi. Suçunu sordum, arabasının çalındıgını ve arabasıyla suç işlendigini ve bunun üzerine kaldıgını söyledi. İnandırıcı gelmedi. Böyle bir durum olabilir mi? Bununla beraber bu kişinin hangi suçtan hapis yattıgını öğrenebilir miyim? Buna hakkım olmadıgını düşünüyorum fakat kuzenimle ciddi bir ilişki yaşıyor açıkçası tedirginim bunu ailesi de bilmiyor. Hangi suçtan içeride yattıgını öğrenmemin yolu var mı ? Teşekkür ederim...

chefpover58
23-06-2014, 13:22:19
ufuk ugur oncelıkle şimdiye kadar sadece bir defa suc ışledıysen ve bır daha suc işlemedıysen duygusal26 nında soyledıgı gıbı sımdıye kadar coktan sılınmesı gerekıyor ama bazen hukuk sıstemınde heryerde oldugu gıbı karısıklıklar meydana gelebılıyor yanı devlet bızı unutabılıyor.
o yuzdende yapman gereken devlet istatistik kurumuna sicilindeki suç ile ilgili silinme zamanının dolup dolmadığını eger suresı dolduysa sılınmesını talep edebılırsın.

zorlu34
10-07-2014, 09:47:29
merhaba 2005 yılında attığım bir imzadan dolayı sahtecilik suçundan 2010 yılında 10 ay mahkumiyet kararı çıktı. adli para cezası olarak 2011 yılının 5.ayında tamamını ödedim. silah ruhsatı için adli sicil kaydı aldığımda karşıma adli sicil arşiv kaydı çıkıyor. bu kayıttan dolayı silah alamıyorum. arşiv kaydı sildirilebilirmi? zamanaşımı varmıdır?

yakubi
19-07-2014, 12:48:45
Üniversitedeyken bir hatadan ötürü kaçak elektirikten ceza aldım.Şuan sicilimde 5237 sayılı kanun 203/1 şeklinde adli sicil var.Buda mühür bozma suçu oluyor.Memuriyete girmeme engel olurmu?Yüz kızartıcı suçmudur.Adli sicilden ve arşiv kaydından sildirme şansım nedir?2012 de çıkan 6352 sayılı kanunla sicilim silinirmi? Sicilimde hagb de yazmıyor nedir bu anlamış değilim

zeynep4
30-07-2014, 12:10:54
Evet haklızınız ama yine de tereddüte düşüyor insan çünkü ben sınavları kazanırsam arkamda hiçbir referansım olmayacağı içintedrgin oluyorum,söylentiler de olunca oradan buradan birazc da takıntılı olduğum için.ama şimdi rahatladım.çok teşekkürederim.

umarım yazdıgımı görürsünüz, ben de suan sizinle tamamen aynı durumdayım sizin kadroya girip giremediğinizi çok merak ediyorum.

- - - Updated - - -


babam daha önce yüz kızartıcı suçtan hüküm giydi ve cezasını çekti benim herhangi bir sicil kaydım yok.benim memur olmaam engel mi?kpss a ile uzmanlık müfettişlik kadrolarına girmeye çalışıyorum.çok kafama takılıyor ver derse konsantre olamıyorum bazen sırf bu soru yüzünden.cevaplarsanız sevinirim

ben de suan sizin yasadıgınız durumu yasıyorum acaba siz kadroya girebildiniz mi?

gülşaholgun
12-08-2014, 12:44:54
Merhabalar

nİŞanlim telefon hattini kaybettİ hat Çalinti bİr telefonda aÇilmiŞ dava 2010 yilindaydi pek İlgİlenmedİ telefonu Çalinan kİŞİ Şİkayetten vazgeÇtİ fakat devlet kamu davasi aÇti 2 yil 4 ay ceza geldİ savci cezayi 1 sene erteledİ 2.000 tl aldilar 6 ay falan yatar dedİler ;

bİzİm cezayi para cezasina Çevİrme olasiliĞimiz nedİr veya kamuda ÇaliŞarak yapabİlİrmİ lÜtfen yardimci olurmusunuz

OnlyGodCanJudgeMe
15-09-2014, 10:35:40
uyuşturucudan bi hüküm alan birisi fabrikada işe girebilirmi ( sadece bulundurmak ve içmekten dolayı )

Erdoğan Kırcalı
15-09-2014, 10:40:02
uyuşturucudan bi hüküm alan birisi fabrikada işe girebilirmi ( sadece bulundurmak ve içmekten dolayı )

İşyeri kabul ederse, elbette girebilir.

Aydın_09
05-11-2014, 09:34:06
Adli Sicil ile ilgili bir sorum olacak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin 9 uncu Fıkrasının (Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır) başlıklı (e) bendinde; "İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen" denilmektedir.
Bu maddeye göre ihale sözleşmesi imzalanmadan önce firmalardan "Adli Sicil Kaydı" almamız yeterli midir yoksa Adli Sicil Arşiv Kaydı'da istememiz gerekmekte midir? Cevaplar için şimdiden teşekkürler....

Av.Engin Oğuz
19-12-2014, 03:53:46
Firmaların adli sicil kaydı olmaz yasa bu firmaların yetkililerini kastediyordur her neyse adli sicil kaydı isterken resmi kuruma verileceğini beyan etmeleri gerekiyor bu durumda arşiv kaydı görünecektir netice itibariyle arşiv kaydını da istemelisiniz ancak geriye dönük beş yıldan önceki durumları ihaleye katılmalarına mani değil.

nursena
22-12-2014, 13:41:26
Birşey sormak istiyorum . Ben 2008 yılında birinden davacı oldum telefondan hakaret ve tehditten dolayı... ama daavacı olduğum davaya o dönemde mazeret göstermeden duruşmalarına gidemedim . ikamet ve telefon numaram değişti ama o olaydan sonda bana tebligat falan ulaşmadı elime bir daha ... kpss den iyi puan aldım ve katiplik sınavlarına katılmak istiyorum bu olay benim arşiv soruşturmasında karşıma çıkar mı , benim adıma olumsuzluk yaratır mı y ada ben hangi kurumdan öğrenebilir arşiv araştırmasını?

Av.Engin Oğuz
22-12-2014, 15:55:22
Davacı olduğunuz için size olumsuz bir dönüşü olmaz yine de emin olmak istiyorsanız adliyeden resmi kuruma verecem diye sabıka kaydı isteyebilirsiniz yahut varsa e-devlet şifrenizle turkiye.gov.tr üzerinden görebilirsiniz.

net2009
04-01-2015, 14:50:43
Merhaba. 2009'da suç işledim ve 3 ay 10 gün ceza aldım (nisan 2009-sulh hukuk). Adli sicil kaydımı sildirmek istiyorum. Ama; yerine getirme fişinin de alınması (veya mahkemece direkt gönderilmesi) gerekiyormuş. Suç yeri İzmir, ikamet Bursa, kütük ise İstanbula kayıtlı. Bulunduğum yerden (Bursa) yerine getirme fişini alalilir miyim? veya herhangibir adli yerden yerine getirme fişini alıp gönderebilir miyim? Mesela işim gereği yolculuğa çıkıyorum, tenha olan herhangi ilden (Manisa, Yalova gibi) bir yerden başvursam yerine getirme fişini alabilir miyim? Bir de; yerine getirme fişi ve dilekçeden başka (nüfüs fotokopisi) ne gerekiyor?
İyi günler.

demir3328
17-01-2015, 18:16:40
iyi günler. 18 yaşından küçükken 3 ayrı hırsızlık suçu mahkemeye çıktım. Ancak daha sonra hiçbir suç işlemedim. Sabıka kaydı çıkarttığımda
YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR.
YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI YOKTUR.
şeklinde yazıyor. Ancak 3 adet GBT kaydım var hırsızlıktan. Adli sicilde sorun yok. Benim sormak istediğim memurluk hayatım nasıl olur. KPSS'den atanırsam sıkıntı yaşarmıyım bu GBT kayıtlarından. Ya da hangi kurumlara girebilirim, hangilerine giremem. Lütfen bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum. Sabıka kaydı temiz sadece 3 adet GBT var hırsızlıktan bunları göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

Av.Engin Oğuz
18-01-2015, 04:41:18
Memur olmanıza engel bir durum yok polis, asker, güvenlik görevlisi gibi güvenlik soruşturması gereken işlerde sıkıntı yaratabilir gbt nizin silinmesi için Emniyet genel müdürlüğüne bir dilekçe gönderin silinebilir de belki.

demir3328
18-01-2015, 13:16:31
Tamam hocam teşekkürler cevabınız için. Araştırmalarım da sizin dedikleriniz gibiydi.

demir3328
18-01-2015, 17:10:35
Hocam 14 yaşlarında yüz kızartıcı suç işlemiştim (hırsızlık), ancak şu an adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı temiz. Ben daha önce infaz koruma memurluğunu kazandım sabıkam temiz olmasına rağmen listeden çıkardılar. O zamanlar 3 ayrı hırsızlık suçu vardı mahkeme evresi bittikten sonra bir daha suç işlemedim. 3 adet GBT kaydım var herhalde onlardan dolayı listeden çıkardılar. Siz demişsiniz güvenlik birimlerinde sıkıntı çıkabilir. Ben KPSS'den 89 puan aldım bazı bakanlıklar ve üniversite memurluğu düşünüyorum. Acaba oralarda girişte GBT kaydına bakarlar mı, ya da sadece adli sicil kaydının temiz olması yeter mi? iyi akşamlar

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations made by vBET 4.9.2