PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Osmanlı zamanından kalan yerleri tespit edip geri almak


hayat_
08-05-2007, 21:38:40
bize 8 dönümlük bir miras kaldı tapuya gittik araştırdık bu yerin bize atalarımızdan kaldığı ve büyüklerimizden birinin mahkemeye vermesiyle mahkemenin hükmen bize verdiği söylendi... aynı şekilde başka yerlerimizinde olduğu söyleniyor hatta osmanlı tapularının olduğu zamanları bilenler var... bu yerlerin osmanlı tapularının kimde olduğu belli değil ama şuan araştırılıyor... muhtemelen osmanlı tapuları bulunabilecek gibi ama bu osmanlı tapularını bulamazsak bu yerlerin bize ait olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz.araştırmaya girince osmanlı arşivlerinde bu yerlerin çıkma ihtimali varmıdır. mahkeme kararı ile aldığımız bu 8 dönümlük yer öteki yerlerimizin ortaya çıkmasını sağlayabilir mi? eğer osmanlı arşivlerinden veya 8 dönümlük arazinin bize geçiş noktasından hareketle bu yerlerin bize ait olduğunu kanıtlarsak yerlerimizi geri alabilir miyiz? yoksa zaman aşımı olmuş felan diye bi problem çıkar mı? ayrıca 8 dönümlük araziyi nasıl aldıysak bu yolu izleyerek mahkeme kararıyla yerlerimizi geri alırsak yerimizin zerinde yüzlerce ev işyerleri ve devlet daireleri var bunlara burası bizim yerimiz çıkın mı diyeceğiz yoksa bize tazminat mı verecekler bu konuya devlet mi el atacak yada devlet arazilerinden bize aynı büyüklükte yer mi verecekler... devlet başka yerlerden yer vermeye kalkarsa ne kadar adil olacak çünkü şimdiki yerler en rantiye yerler...

kısacası bu olayın çıkışı gidişi ve bitişi nasıl olur umut var mı? yardımcı olursanız sevinirim.. şimdiden teşekkürler...

Aslı Güngör
09-05-2007, 09:20:38
Aradan çok uzun zaman geçtiği için şu andaki kullanıcıları zilyet sıfatıyla malik konumunda olup belki o yerleri kendi adlarına tapuya geçirmiş olabilirler. Bu kadar zaman sonra malik olduğunuzu ispatlasanız bile şuan oralara kimlerin malik olduğunu ve tapularını ne zaman aldıklarınıda bilmeniz gerek..Üzerinde yüzlerce ev varsa o evlerin çoğu tapuludur.. Yaklaşık 90 yıl için hak iddia etmeniz pek mümkün görünmüyor..Çok geç kalmışsınız.

hayat_
09-05-2007, 11:19:47
oradaki evlerin tapulu olduğu kesindir ve bizim geç kaldığımızda bellidir. ancak hukuk kuralları birazda yorumlama işidir deniyor yani bizim haberimizin yeni olmuş olması hakkımız olan yerin bizden çıkması anlamına gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. zaten 20 yıl evvel felan böyle bir yer olan 8 dönümlük bir yeri mahkeme kararı ile almış olmamız bu konuda yerlerin tespitini yaptırıp kanıtlayıp geri almamız için yeterli olduğu görüşünü uyandırıyor... bir yer eskiden bizim ise ve bunuda kanıtlayabiliyor isek o yer normal olarak bizimdir ancak hukuk kurallarının bu durumda ne dediği önemli dediğiniz gibi geç kalmışsınız mı diyecek öteki insanların tapuları nasıl ve ne biçimde aldığı nezaman aldığı zaten araşltırmaya girince ortaya çıkar... önümüzdeki tek sorun sizin dediğiniz geç kalma sorunu.. ama bu konuda yaptığım birkaç araştırma sonucunda bu şekilde yer alan insanları örnek olarakta gösterdiler ve osmanlı tapusunun geçerliliğini sürdürdüğüde söylenildi.. hatta antalyada birisi bu şekilde dava açıp 4milyar ytl gibi bir para almış gazetelere çıkmıştı...

yer hakkı herzaman kutsaldır sözünden yola çıkarak gerekirse avrupa mahkemelerine kadar bu işi götürmeyi planlıyoruz bu yerin hak sahipleriyle kısa zamanda bir araya gelip bu iş üzerine uzmanlaşmış bir hukuk bürosuyla bu yola çıkacağız ben sizden ön bilgi almak amacı ile bu soruları yönelttim söylediklerinize görede sadece düşündüren olay geç kalınıp kalınmadığı...

son eklemek istediğimde 90 yıllık bir olay değil buradaki mesele osmanlı tapusunun tc tapusuna çevrilmemiş olması ve bu işleri koşturanların ömrünün yetmemesi ama 50 yıllık bir olay diyebiliriz... heralde sahipsiz gördükleri yerleri tapu geçerken kendi üstelerine geçirmişler inşallah bir çözüm bulacağız...

cevabınız için teşekkür ederim...

Aslı Güngör
09-05-2007, 16:04:06
Yeni Medeni Kanun der ki;

a. Olağan zamanaşımı
Madde 712.- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

b. Olağanüstü zamanaşımı
Madde 713.- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur.
Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır.

hayat_
09-05-2007, 23:19:29
öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

size son bir soru sormak istiyorum. şimdi bizim olduğunu bildiğimiz yerin osmanlı tapusu mevcut burası bize ait biryer ve biz bu yerle ilgilenmemişiz tc tapusu çıkartmamışız biz ilgilenmemişiz diye birileri gelip oturmuş 10-20 yılda bunlara bişey denilmemiş diye zilyetlik çıkartıp tapu almaları ve bunlara bizim zamanında itiraz etmemiş olmamız bizim yerlerimizin uçup gitmesine mi sebep oluyor... benim yerim varsa ben bu yere herzaman uğrayıp ilgilenmek zorundamıyım yerime 20-30 yıl hiç uğramamış olmam başkalarının yerimi almasına mı sebebiyet verecek... kısacası benim yerim varmış ve ben bu yerime 50 yıl uğramamışım bu uğramadığım 50 yıl zaman zarfı içerisinde yerim talan edilebilir mi? sırf yerimle ilgilenmedim diye yerim uçup gidecek mi? ben burada azbuz bir yer değil milyon dolarlık bir yerden bahsediyorum bunun avrupa mahkemelerinde düzeltilme yolu yok mudur? burada yeri elden giden biz olduğuna göre mağdur olan biz değilmiyiz bu işin gidiş yolu ne olabilir zaman aşımı olmuştur deyip böylesine büyük bir yerden vazgeçmek ne kadar doğrudur.. hiç mi bir çıkış yolu yok ufakda olsa bir umut yok mu? belki tc kanunları karşısında yolumuz tkanabilir ancak avrupa insan hakları mahkemelerinde bu işte mağdur olan bize olumlu bir karar çıkar mı?

Aslı Güngör
10-05-2007, 05:55:17
Bu soruyu yüzyüze görüşeceğiniz avukatınıza sormalı ve artık konuyu bir avukatla takip etmelisiniz. Osmanlıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve yeni bir hukuk düzenine geçildiğini, bu düzen içerisinde insanların yeni kanunlara göre hareket etmeleri ve bu kanunların gereklerini yapmaları gerektiğinin sizde farkındasınız sanırım..Yani kendinize ait bir gayrimenkulun Cumhuriyetten de değil Osmanlı'dan kaldığını iddia ediyorsunuz ve bunu da henüz ispatlayabilmiş değilsiniz..Hukukta zamanaşımı ve hak düşürücü süre kavramları boşuna konulmamış..Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Bu zamana kadar hiçbir yakınınızın ilgilenmediği hatta yeni kanunlara göre tapusunu bile üstüne almadığı bir yerde bundan bilmem kaç yıl önce yüzlerce konut yapılmışken şimdi hak aramaya çalışmak biraz abes bir durum..Hukuk size sormayacak mı "Bu kadar bina yapılırken sizin aklınız nerdeydi, hakkınızı o zaman niye aramadınız" diye..

hayat_
10-05-2007, 11:26:34
yardımlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim aslında yeterince bilgi verdiniz ancak ben aklımda fazla bişey kalmasın diye durumu ve aklımdakileri açıkça izah etmeye çalıştım... bu memleketteki kanun kuralların ne işe yaradığını bizde biliyoruz bu kanun ve kuralların uygulamasındaki özel durumlardan kaynaklanacak hakların saklı kaldığınıda her tc vatandaşı bilir... ben kanuna gittikten sonra kanun bana istediğini soracak aklın neredeydi fikrin neredeydi diye bunları bizde biliyoruz bizimde kendimize göre haklı savunmalarımız var...

farkındaysanız ben size yerin bize ait olduğunu söylüyorum ve bunun ispatınında kolay olduğunu heran ispat etmeyede hazır olduğumu anlamış olmanız gerekirdi.. biz burada bişeyler anlatırken bize ait olan haklardan bahsediyorum olmayan bir yeri bir rivayete göre almaktan bahsetmiyorum...

benim ensonki sorum türk hukukunun uymaya tahahüt ettiği avrupa hukuku var ve avrupa hukuku çoğunlukla insan hakları düzeyinde bu tür hak düşürücü yasaları haklılığı kanıtlanmış mağdurun mağduriyeti üzerindeki etkisini kaldırıcı kararlar alabiliyorlar... tabiki ben kesinlikle geriye alacağız felan demiyorum ama elimizde şuan böyle bir durumdan kazanmış olduğumuz 8 dönümlük bir yerin varlığı varken bu yolları denememek yalnış olur bunları anlatmaya çalışıyorum...

ayrıca ortada nasıl bir durum olursa olsun hak aramak hiçbirzaman abes değildir hele hele bunu bir avukatın söylemesi çok garibime gitti... hak kutsaldır... insan hakkını alamayacağını bilse bile hakkını araştırmalı sormalı enazından hakkı olduğunu savunmalıdır... siz zamanında nedenini dahi bilmediğiniz olaylar yüzünden hakkını arayamamış insanları direk yargılayarak üzerine düşen görevleri yapmamışlar dediniz ve bizimde bu olaydan yeni haberimiz oldu.

teşekkür ederim

dogankarasu
11-05-2007, 22:06:17
selamün aleyküm kardeş önce durumu anlatayım

dedemin babasından tapulu çok arazi kalmış koy ozamanlar 5 hanelik bir köymüş sonra köy hanesı büyudukce dedemi dövmüşler arazileri almaya başiamışlar dedemin kardeşleri biri yemende diger 3 canakkalede kalmış dedem dedem yalınız kalmış dedemin birinci hanımından ogulları biri donarak ölmüş biri yunanlıların izmirden cekildiginde izmire gitmiş her ikiside cocuksuz olarak olmüş dedemin ilk hanımından ahmet isimli amcam kalmış amcam arazilere bakmaya başlamış amcalmıda dovmeye başlamışlar dedem genç birhanımdaha alır babam bir yaşın da iken dedem ölür amcam olan ahmet e koyün buyumesi ile amcamın elinden yüzde doksanını alırlar deemde yalınız kaldıgın dan dolayı 1000 lerce tapu ların cıkartır vergilerini öder dedem 1927 yılın da ölür ahmet amcamda cok arazileri hic bir belge karşılıgı olmaksızın başkalarına peşkeş ceker zamanlada koylüler koy kütük devterlerin yakarlar dedemin öldügü gün koyler arası savaşlar cıkar bu arazi benim şu arazi sizin dıye zamanla kalan arazilerde babam hakim surmekte babamıda doverler babam 1946 yılında koyu terk eder amcamda oyılda olur babam köyle ve tapularla ilgilen mez babam 1997 oldü koye 2002 yılında tapulama girdi yalınız babamın koysen gitigini ve amcamın oldügünü fırsat bilen hainler tedcilden tapu cıkarmışlar ilcedeki tapu kütügü 1950 türkceye cevrilmiş tapu kutuk defteri olarak durmakta ben o tapu kütügünü gördüm hepsi dedemin babasına ve dedeme ait başka bir ikinci kişi yok tapu kutugunde babam 30 parcasını cıkartmıştı tapuların bende tapuları aldım bbu tapuları tapulayın dedım tapucular arazi üzeride dur araziyi göster bilir kişilerde şahitlik yapsın tapulayalım dediler eski tapumuz hudutları daglardan dalara gosteriyor gösterdiği arazi yuzlerce parcaya bölünmüş aynızamanda bilir kişiler bu arazinin dedeme dedemin babasına ait oldugunu bilmiyor yaşları genç yalınız mıntıkaları biliyorlar hatta ben arazi üzerinde durdum benin tehhit etiler şü anda tapulama devam ediyor söyledigim gibi tapu kütügünde dedemin babası dedem kayıtlı tapular elimizde obürleri tescil tapulu sahte senetler ne amcam satmış ne babam hata babam olmeden önce avukat tutmuş bazı mün verit arazileri almak icin babam öldü avukatta bazı arazileri akrabasının üzerine geçirmiş ben tesadüf sonucu gordüm avukatta hainligi sonucu haimce öldü yuzlerce tarla maliki belirsiz gözüküyo benim ne yapmam gerek acilen cevap bekliyorum kardeşim

erdiken
12-05-2007, 15:14:33
sayın hayat_
siz yine de şansınızı deneyin..
bazı osmanlı tapuları belirli şartaların bir arada oluşması ile geçerli sayılmaktadır..
sayın doğankarasu..
önce bir avukat da siz bulun..
davanızı kazanma olasılığınız yüksek...
ayrıca babanızın avukatı mirasçılarını bir tarafa bırakın..
diğer tapulu yerlerinizi aldıktan sonra en son bu durumu değerlendirin..
sevgi ve saygılarımla..

hasangfb
10-02-2013, 23:29:10
Merhabalar,

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki aynı konu bizim başımızda var ve biz çözmek üzeriyiz.
Bu konuyla ilgilenen ve çok bilgili Avukat abimiz var kendisi bizim sorunumuzu çözdü sayılır.
Benimle iletişime geçerseniz size yardımcı olmaya çalışırım.
Sorununuzu da büyük ölçüde çözerler. hasangfb76@hotmail.com

ismail32
11-02-2013, 12:24:15
Saraylar ve neredeyse İstanbul Osmanlı soyuna tapulu ahime göre İstanbul' un tapusu ne olacak. :DD

evremelis
01-07-2013, 21:52:58
İyi akşamlar ... böyle bir konu bizimde başımızda var.Babamın dedesinden makedonyada bulunan yerler ait elimizde osmanlı tapusu bulunmakta ve bizde bunları tespit edip geri almak istiyoruz.Bu konuda bilgisi olan var mı ?

şaban yıldırım
04-01-2014, 22:13:03
Elİmde sirbİstan sinirlari İÇerİsİnde olan osmanli tapulari mevcut sirbİstan devletİne mÜracaat ettİk 10 gÜn sonra bİlgİ vereceklerİnİ sÖyledİler. Şİmdİde 70 yili aŞmiŞ olmasi sebebİyle sirbİstanda bİr avukat araciliyla mahkeme aÇmami İstedİler bu konu hakkinda bİlgİsİ olan var İse yardimci olabİlİrmİ ? TeŞekkÜrler

ugursoner
02-02-2014, 19:02:50
Şu anda devletin üretme çiftliği içerisinde olan yerde bize ait olan Osmanlı tapusu var.Komisyonun bu bahsettiğim tarlalardan geçiş süresi 10 yılı geçti. Bir hak elde edemiyeceğimi belirttiler.Fakat 3402 sayılı kadastro konununun üçüncü bölüm 12. maddesinde aynen şu ifade var.

" Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. (Ek cümle: 25/2/2009-5841/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 12/5/2011 tarihli ve E.: 2009/31, K.: 2011/77 sayılı Kararı ile.)"
Bu maddedenin parantez içinde olan kısmından benim anladığım şu:10 yıl itiraz süresinin Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği yönünde.
Lütfen bir arkadaşımız bu maddeyi yorumlarsa sevinirim.

eylulsevinc
31-08-2014, 13:02:45
[QUOTE=hayat_;103511]bize 8 dönümlük bir miras kaldı tapuya gittik araştırdık bu yerin bize atalarımızdan kaldığı ve büyüklerimizden birinin mahkemeye vermesiyle mahkemenin hükmen bize verdiği söylendi... aynı şekilde başka yerlerimizinde olduğu söyleniyor hatta osmanlı tapularının olduğu zamanları bilenler var... bu yerlerin osmanlı tapularının kimde olduğu belli değil ama şuan araştırılıyor... muhtemelen osmanlı tapuları bulunabilecek gibi ama bu osmanlı tapularını bulamazsak bu yerlerin bize ait olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz.araştırmaya girince osmanlı arşivlerinde bu yerlerin çıkma ihtimali varmıdır. mahkeme kararı ile aldığımız bu 8 dönümlük yer öteki yerlerimizin ortaya çıkmasını sağlayabilir mi? eğer osmanlı arşivlerinden veya 8 dönümlük arazinin bize geçiş noktasından hareketle bu yerlerin bize ait olduğunu kanıtlarsak yerlerimizi geri alabilir miyiz? yoksa zaman aşımı olmuş felan diye bi problem çıkar mı? ayrıca 8 dönümlük araziyi nasıl aldıysak bu yolu izleyerek mahkeme kararıyla yerlerimizi geri alırsak yerimizin zerinde yüzlerce ev işyerleri ve devlet daireleri var bunlara burası bizim yerimiz çıkın mı diyeceğiz yoksa bize tazminat mı verecekler bu konuya devlet mi el atacak yada devlet arazilerinden bize aynı büyüklükte yer mi verecekler... devlet başka yerlerden yer vermeye kalkarsa ne kadar adil olacak çünkü şimdiki yerler en rantiye yerler...
Iyi günler gayrimenkul araştırma ekibimiz ve avukatlarımızla birlikte dedelerinizden kalan Osmanlı tapuları araştırılır... İletişi sevinc.eylul@hotmail.com bu konuda yapılan çalışmalarımız ve referanslarımız mevcuttur

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Integration with Google translations by vBET Translator 4.9.2