PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Askerde kötü muameleyle karşılaşılırsa.


seyit75
03-05-2007, 00:15:09
Merhabalar!

Askerde rütbe ya da kıdem olarak sizden yüksek kişiler tarafından, bir darp ya da sözlü hakarete uğranılırsa; ne gibi hak arama çarelerine başvurulur?Sayın Avukatlara SAYGILARIMLA...

karavelioglu
03-05-2007, 00:46:32
Merhabalar!

Askerde rütbe ya da kıdem olarak sizden yüksek kişiler tarafından, bir darp ya da sözlü hakarete uğranılırsa; ne gibi hak arama çarelerine başvurulur?Sayın Avukatlara SAYGILARIMLA...

Sayın seyit75,

Belirttiğiniz durumlar zaten suç teşkil eder. Kimsenin kimseye hakaret etme ya da darp etme hakkı yoktur. Belirttiğiniz soruların cevaplarını Askeri Ceza Kanununda bulabilirsiniz, askere gidiyorsanız bir de İç Hizmet Kanunu edinin.

Eğer yeni gidiyorsanız ve tereddütleriniz varsa sizi temin ederim ki; anlatılan olumsuz şeylerin birçoğuyla karşılaşmazsınız. Askerlik kutsaldır ve bir mantık mesleğidir. (daha doğrusu askerlik meslekten ziyade bir yaşam tarzıdır) Saygılarımla.

Devrim Sinan KARAVELİOĞLU

seyit75
03-05-2007, 01:38:25
Sayın seyit75,

Belirttiğiniz durumlar zaten suç teşkil eder. Kimsenin kimseye hakaret etme ya da darp etme hakkı yoktur. Belirttiğiniz soruların cevaplarını Askeri Ceza Kanununda bulabilirsiniz, askere gidiyorsanız bir de İç Hizmet Kanunu edinin.

Eğer yeni gidiyorsanız ve tereddütleriniz varsa sizi temin ederim ki; anlatılan olumsuz şeylerin birçoğuyla karşılaşmazsınız. Askerlik kutsaldır ve bir mantık mesleğidir. (daha doğrusu askerlik meslekten ziyade bir yaşam tarzıdır) Saygılarımla.

Devrim Sinan KARAVELİOĞLU

Bu konu hakkında hiçbir siteden bilgi alamamıştım.Konuyu aydınlattığınız için çok teşekkür ederim Sayın KARAVELİOĞLU. SAYGILARIMLA...

commodore1tr
03-05-2007, 18:20:17
Asta fiili taaruz Asta sövüp sayma fena muamelede bulunma Askeri ceza kanununda belirtilen şekilde cezalandırılır.
Askeri Ceza kanunu nun 116. Maddesi Astına sövüp sayan fena muamelede bulunanların cezasını açıklar.
Burada olay durumuna göre 3 aydan 3 seneye kadar cazalandırma söz konusudur.
Astına müessir fili yapan üstün cezası ise yine aynı kanunun 117. maddesinde belirtilen cezai müeyyideye uğrar. Daha ağır Yaralama ölüm gibi durum varsa 118. madde uygulanır.
Ancak sayın karavelioglu' nun dediğide kesinlikle doğrudur. Askerlik dendiği gibi değil mantıklı bir yaşam biçimidir kutsaldır.

sniper13th
06-05-2007, 11:55:25
Daha sonra askerlikteki geleceğini dşünüyorsan yediğin hakaret ve dayakla kalmanı öneririm. İç hizmet kanunun amire ne kadar geniş yetkiler verdiğini biliyor musun. Bir örnek amire muhabbetle bakmamak bile suç, askerliğin dönemince kaç kez muhabbetle bakmamaktan ceza alabileceğinin düşün.

yld19sm
06-05-2007, 16:12:34
Daha sonra askerlikteki geleceğini dşünüyorsan yediğin hakaret ve dayakla kalmanı öneririm. İç hizmet kanunun amire ne kadar geniş yetkiler verdiğini biliyor musun. Bir örnek amire muhabbetle bakmamak bile suç, askerliğin dönemince kaç kez muhabbetle bakmamaktan ceza alabileceğinin düşün.

Bu yoruma katılmam mümkün değil.Hem astı hemde üstü koruyan hükümler var.

HAVAKURDU
06-05-2007, 23:00:39
Asta fiili taaruz Asta sövüp sayma fena muamelede bulunma Askeri ceza kanununda belirtilen şekilde cezalandırılır.
Askeri Ceza kanunu nun 116. Maddesi Astına sövüp sayan fena muamelede bulunanların cezasını açıklar.
Burada olay durumuna göre 3 aydan 3 seneye kadar cazalandırma söz konusudur.
Astına müessir fili yapan üstün cezası ise yine aynı kanunun 117. maddesinde belirtilen cezai müeyyideye uğrar. Daha ağır Yaralama ölüm gibi durum varsa 118. madde uygulanır.
Ancak sayın karavelioglu' nun dediğide kesinlikle doğrudur. Askerlik dendiği gibi değil mantıklı bir yaşam biçimidir kutsaldır.
Bana astına müessir fiil yada hakaretten ceza almış bir rütbeli gösterirmisiniz?

karavelioglu
06-05-2007, 23:13:43
Bana astına müessir fiil yada hakaretten ceza almış bir rütbeli gösterirmisiniz?Hayır... çünki bazen kanunlar sadece kitaplarda yazdığıyla kalır....

Evet gösteririm! Burada askerliği dayak yeme, hakarete maruz kalma yeri olarak gösteremezsiniz. Bu yazılarınız bile halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturur. Münferit bazı dayak ve hakaret olaylarını askerlikte sistemli bir şekilde dayak atılıyor ya da astlara hakaret ediliyor şeklinde lanse etmeniz yanlış. Sivilde ve her yerde ne kadar bu tür olaylar oluyorsa askerlikte de o kadar oluyor. Haksız olan üst de olsa yasalar uygulanıyor. Bundan kimsenin süphesi olmasın.

HAVAKURDU
06-05-2007, 23:24:53
Ben ve sitede bulunan bikaç kişinin başına gelen olaylardan yola çıkılarak rütbelilerin astlara karşı işledikleri suçlara nazaran daha az ceza aldığını görmemiz ve bizzat yaşamamızdan dolayı bu şekilde yorum yapılmıştır.Herkeste bilirki eskilerin tabiriyle "askerde dayak yemeyen olmaz" gibi kalıplaşmış önyargılardan yola çıkılarak böyle bir soru sorulmuş; Halkı askerlikten soğutmak gibi bir gaye bulunmamaktadır. Sanırım siz hukukçu felan olmalısınız?

elvancetinkaya
07-05-2007, 00:00:08
Evet gösteririm! Burada askerliği dayak yeme, hakarete maruz kalma yeri olarak gösteremezsiniz. Bu yazılarınız bile halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturur. Münferit bazı dayak ve hakaret olaylarını askerlikte sistemli bir şekilde dayak atılıyor ya da astlara hakaret ediliyor şeklinde lanse etmeniz yanlış. Sivilde ve her yerde ne kadar bu tür olaylar oluyorsa askerlikte de o kadar oluyor. Haksız olan üst de olsa yasalar uygulanıyor. Bundan kimsenin süphesi olmasın.

Bence olayı fazlasıyla abartmışınız.Arkadaşımız burada askerliği dayak yeme, hakarete maruz kalma yeri olarak göstermemiş aksine siz bu sözlerinizle askerliğin dayak yeme,hakarete uğrama gibi suçların ağırlıkla işlendiği bir kurum olarak lanse etmeye çalışmışsınız.Ayrıca bu husus "halkı askerlikten soğutma"suçunu oluşturmaz.Bu suçun oluşması için teşvik,telkin yada propaganda şarttır.Ancak görülüyorki buradaki durum görüşten öteye gitmemiştir.318 md nin gerekçesini incelemeniz önerilir.Ayrıca arkadaşın dediği gibi atasözlerimizden olan "dayak cennetten çıkar" sözü halk arasında yaygın olarak kullanılmakta olup; askerlikle ilişkilendirilmeside halk arasında bir övünç kaynağı olarak görülür.

Tangör Evren
07-05-2007, 17:24:38
Bir hava Tümgenerali ile üç albay erlere kötü muamale yapılmasına göz yummaktan bile ceza aldı buda gazetelere yansıdı. Bu konuda çok örnekleme yapılabilir ama sanırım amaç TSK içinde kötü davranışların tespiti değildir. Erlere kötü muamele çok azalmış neredeyse bitmiştir. Artık cidden münferit denilecek olaylar olmaktadır.
Askerliğin temeli disiplin olduğuna göre astın üste itaati esastır. üst amirinde kanunlar çerçevesinde emir vermesi gerekmektedir. İhlal bu aşamada çıktığı için cezalarda astlara yönelik yaptırımlar daha çok gibi gözükmektedir. Ama her teğmen Albay hatta genel kurmay başkanı olma şansına sahiptir. Yani silsile vardır. Ben kurallara uyan kimsenin başının belaya girdiğini görmedim.

karavelioglu
07-05-2007, 20:03:45
Tahir efendi bana kelp demiş,
İltifatı bu sözde zahirdir.
Malikî benim mezhebim zira,
İtikadımca kelp tahirdir.

Av.Duygu Tekay
07-05-2007, 22:22:07
Sayın karavelioğlu;
köpeğin mezhebinizce temiz olması güzelde. Ben burada kelp ve tahir kim anlayamadım.

karavelioglu
08-05-2007, 00:14:46
Sayın karavelioğlu;
köpeğin mezhebinizce temiz olması güzelde. Ben burada kelp ve tahir kim anlayamadım.

Herhangi bir kişi ya da olay kasdedilmeden yazılmış benim hoşlandığım bir dörtlüktür. İlginize teşekkürler.

Av.Duygu Tekay
08-05-2007, 11:17:25
:iyi: :o

askerxy
09-05-2007, 23:59:19
üstün birazcık zor kullanması suş teşkil etmiyor :)

Mafevkin cürüm sayılmıyacak olan fiilleri:

Madde 119 - 1 - Bir madunun fiili taarruzlarını defetmek yahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller makam ve memuriyet nufuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sayılmaz.

2 - Bu hüküm harbde veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekatı ve mücrim takıbatı gibi vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için başka vasıtalar bulunmadığı takdirde bir subayın madunun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kalması halinde de caridir.

3 - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hatalardan dolayı madunu tenkit ve muanaze etmesi hakaret sayılmaz.

necocum1
10-05-2007, 09:44:51
Size bir örnek;
Olayı kısaca anlatayım;
Yüzbaşı nın ağzı bozuk, sürekli ana avrat küfrediyor,hakaret ediyor..hatta bazen abartıp bu hakaretleri 'sizin gibi askerin,böyle ordunun taaa ......' boyutuna bile getiriyor.
Bir gün bir kısa dönem onbaşı, bu duruma askeri kural ve nizama uygun şekilde itiraz adiyor ve bunun her şekil ve şartta, askeri kanunlara,yasalara,anayasaya vs. göre kabul edilemez ve suç olduğunu son söylediklerini düzeltmesini ve özür dilemesini,aksi takdirde gerekli şikayetleri yapacağını söylüyor. Yüzbaşı Başbakan RTE yi andırır şekilde Ananın.... a şikayet et diyor,ve onbaşı hakkında maddi -manevi eziyet etmeye başlıyor.

Tabii onbaşı ilk yüzbaşının ilk amirine; 'KOMUTANLIK ÖNÜNE' diye (askerde böyle ) durumu anlatıyor,ama ilk önce kimse umursamıyor,yasal cevap süresi geçince bu Kurmay başkanına gidiyor (tugayın)..O da askeri çağırıp aklı sıra akıl veriyor ve bunun akıllıca olmadığını,şikayetini geri almasını,gerekeni yapacağını söylüyor,onbaşı da KENDİSİNE YAPILANLAR İÇİN özür beklediğini, ama Yüzbaşının söylediği ''BÖYLE ASKERİN DE BÖYLE ORDUNUN DA.......'' hakareti için şikayetten vazgeçmeyeceğini,kaldı ki bunun için zaten ayrıca bir soruşturma açılması gerektiğini söylüyor,bunun takipçisi olacağını da belirtiyor.
Derken Kurmay başkanının yaptığı tek şey, Onbaşıyı bu bölükten alıp,tugay karargahı dışındaki bir tabura yolluyor...Ama herhalde gereken talimatı da veriyorlar ki, onbaşının işi burada sürekli taş kırmak oluyor,dışarıdan getirlilen kocaman kayaları tabur nizamiyesine yakın yere getiriyorlar,bir külünk ve bir metal çivi ile onu kırdırıyorlar, bitince takrar aynı şeyi yaptırıyorlardı..
üstelik te ibret olsun diye herhalde , yemek saatlerinde askerler toplu halde 'yürüyüş kararıyla' götürülürken o taş kırıyordu.
Derken zaman geçti,tabii Tugay komutanından da ses çıkmayınca konu Ordu Komutanlığı ÖNÜNE kadar gitti, ve nihayet olması gereken oldu ve SORUŞTURMA AÇILDI...Ordu Komutanlığından soruşturma için gelinince, ifadeler de NEDENSE(!) kimse onbaşının iddiasını doğrulamadı,korkutuldular 'askerliğiniz bitmez,onun gibi kalan askerliğinizi geçirmek istemiyorsanız' falan filan diye...
Tabii bu arada ne oldu tahmin edin..............
Kısa dönem onbaşının askerliği bitti...
Ama soruşturma ve dava bitmedi..
Derken onbaşı son ve en iyi kozunu oynadı...
'Terhis ve izne giden askerlerin ifadelerinin askerlik şubeleri ve bulundukları yerde varsa askeri hukuk mercilerince alınarak dava dosyalarına eklenmesi'..
talebinden sonra zamanında korkudan gıkları çıkmayanlar bir bir Yüzbaşı nın analarına, avratlarına,kendilerine, orduya,askere,vatana ettiği küfürleri,gördükleri eziyetleri anlatınca her şey değişti tabii...
Sonrası mı?

Burada Yüzbaşının ve diğer üst rütbelelilerin şanssızlığı herhalde, iyi bir HUKUKÇU (ama SAKINCASI sebebiyle askeri savcı yada hakim yapılmayıp ancak Onbaşı yapılabilinen birine) ya ONBAŞI HUKUKÇU ya çatmalarıydı...

Gelelim başa;
Evet birşeyler yapılabilinir,yukarıdaki gibi...
Ama bu arada bayağı bir irade ve bilgi lazım...

Film gibi değil mi?
Ama doğru...

jehr
10-05-2007, 15:41:19
Askerde bu tarz durumlarla karşılaşırsanız eğer bulundugunuz birlkteki en yüksek rütbeliye intikal ettirin. Tabi er ise uzmana uzman ise astsubaya tarzında. Ama ne olursa olsun sonuc almanız cok zor. Yine sizin askerliğini yanar yine sizinki yanar(yanmaz ama huzursuz şekilde yaparsınız askerliğinizi). Rütbeli ile mümkün oldugu kadar ters gitmemeye calısın.

Tangör Evren
10-05-2007, 20:44:48
Siz vatan görevini yapmaya askere mi gidiyorsunuz önünüze gelenle kavga etmeye mi önce buna karar vermeli kişi..

hukukiaskeri
04-11-2007, 22:56:19
yeni bir başlık açmaktansa buraya sorumu yazmayı uygun buldum...

Kıbrısta geçen bir askerlikte;

Kısa dönem er astsubaydan tokat yerse ona dava açarken kısa dönem ere asteğmen rütbesi takılarak mahkemeye çıkarılır...normal şartlarda bu böyledir.

Ancak tokat atan astsubay, kısa dönem ere rütbe takacak olan komutanın arkadaşı olduğu takdirde, onu mahkemeye çıkarmama yada asteğmen rütbesini takmama gibi önünü kesebilir mi?

Önünün kesilmemesi için nereye ne şekilde dilekçe verilmelidir dilekçe örneğini internette nasıl aratmalıyım
sanıyorum AYİM bu gibi davalara bakmıyor Askeri Ceza mahkemesinemi dilekçe verilmeli? (tekrar ediyorum kıbrısta geçiyor bu olay tsk olarak Türkiyeye şeklinde dilekçe yazılacağını umuyorum bir fikriniz varmı?)

Eğer önünü kesemezde asteğmen rütbesini alırsa davayı kazansada kazanmasada verilen rütbe geri alınamaz. böylece rütbesi arttırılan eski kısa dönem er asteğmen rütbesiyle askerliğini uzun dönem olarak yapar ve astsubaydan üst rütbeli olur.

not: tokat atılmasının nedeni kısa dönem er sabah görevli olduğu yere gideceği saatte oradan geçen astsubayın kısa dönem ere bir komutanının sorulması kısa dönem erin bunu bilmediğini söylemesi üzerine astsubayın onu çağırmasını söylemesi kısa dönem er çağıracağı vakit oraya gitmekte olan bir görevlinin sen görevine geç ben çağırırım demesi ve astsubayın ben onamı dedim sana dedim diyerek tokatı yapıştırması

hukukiaskeri
06-11-2007, 15:35:10
yeni bir başlık açmaktansa buraya sorumu yazmayı uygun buldum...

Kıbrısta geçen bir askerlikte;

Kısa dönem er astsubaydan tokat yerse ona dava açarken kısa dönem ere asteğmen rütbesi takılarak mahkemeye çıkarılır...normal şartlarda bu böyledir.

Ancak tokat atan astsubay, kısa dönem ere rütbe takacak olan komutanın arkadaşı olduğu takdirde, onu mahkemeye çıkarmama yada asteğmen rütbesini takmama gibi önünü kesebilir mi?

Önünün kesilmemesi için nereye ne şekilde dilekçe verilmelidir dilekçe örneğini internette nasıl aratmalıyım
sanıyorum AYİM bu gibi davalara bakmıyor Askeri Ceza mahkemesinemi dilekçe verilmeli? (tekrar ediyorum kıbrısta geçiyor bu olay tsk olarak Türkiyeye şeklinde dilekçe yazılacağını umuyorum bir fikriniz varmı?)

Eğer önünü kesemezde asteğmen rütbesini alırsa davayı kazansada kazanmasada verilen rütbe geri alınamaz. böylece rütbesi arttırılan eski kısa dönem er asteğmen rütbesiyle askerliğini uzun dönem olarak yapar ve astsubaydan üst rütbeli olur.

not: tokat atılmasının nedeni kısa dönem er sabah görevli olduğu yere gideceği saatte oradan geçen astsubayın kısa dönem ere bir komutanının sorulması kısa dönem erin bunu bilmediğini söylemesi üzerine astsubayın onu çağırmasını söylemesi kısa dönem er çağıracağı vakit oraya gitmekte olan bir görevlinin sen görevine geç ben çağırırım demesi ve astsubayın ben onamı dedim sana dedim diyerek tokatı yapıştırması

biliyorum herkesin işi var gücü var ama bu konuda fikir yürütebilecek varsa lütfen belirtsin...

yld19sm
13-11-2007, 14:05:09
Kısa dönem er mahkemeye çıkarken asteğmen rütbesi takmaz.yok böyle bir şey.Kısa dönem er olduğuna göre yüksek okul mezunusun.Astsubayın suçu asta müessir fiildir.Cezası 7 günden başlar.Komutanı olay olduğu halde astsubayı mahkemeye vermez ise astının suçunu gizlemekten yargılanabilir.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations by vB Enterprise Translator 4.9.2