PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 25/2 madde işten çıkarılma hk.


serqet06
18-07-2013, 01:58:37
Merhaba değerli arkadaşlar, 7 yıldır çalıştığım özel bir şirkette sendikalı olmam gerekçesiyle (tabi bunu alenen söylemiyorlar) mevcut pozisyonumdan alınarak zorlanacağım daha ağır bir pozisyona geçirdiler ve performans primimiz yarı yarıya düşürüldü, mevcut ünvanımızda bir değişiklik olmadı ama o kadar seneden sonra yapamayacağımız farklı pozisyona geçirdiler primi düşürmekle kalmayıp prim alabilmeyide inanılmaz zorlaştırdılar sürekli baskı yapılıyor yıllık izin taleplerimiz reddediliyor rapor alırsak tutanak tutuyorlar yani bezdirerek istifa ettirme çabasındalar mobing hat safhada çoğu arkadaşımız ya dayanamayıp istifa etti yada 25/2 maddeden atıldı. Çalıştığım iş yeri 4000 çalışanlık bir çağrı merkezi benim durumumda olan çok fazla kişi var şu sıralar en ufak bir şeye tutanak tutuyorlar ben hiç bir tutanağı imzalamıyorum dolayısı ile savunmada yazmıyorum tebliğ ettiğime dair bile imza atmıyorum muhtemelen yakında iş akdimizi fesih edecekler. bu durumda işe iade davası açsak kazanma şansımız nedir acaba? ne yapmamızı önerirsiniz teşekkürler.

serqet
26-07-2013, 00:46:38
160 kişi okumuş fakat yanıt veren olmamış..

ceceli341
26-07-2013, 00:56:35
Yapamayacağınız farklı pozisyon nedir?
İş sözleşmenizde iş tanımı bellimi?
Yıllık izinlerinizde kullanmadığınız varmı?
Sendika ne diyor bu işe?
sendika size avantaj sağlıyormu?
sendikadan ayrılsanız düzelme olacakmı? sendikasız olanlar dahamı iyi durumda?

Erdoğan Kırcalı
26-07-2013, 01:47:00
Hiç bi rihtarı imzalamamanız sizi o ihtarı almaktan kurtarmaz ayrıca.
2 şahit huzurunda yüzünüze karşı okur, imzadan kaçındığınızı belirterek şahitlere imzalatırlar, aynı etkiyi sağlar bu işlemde. Tek farkı savunma hakkınızı kullanmamış, ihtarda belirtilen kusuru kabul etmiş olursunuz.

serqet
27-07-2013, 12:37:36
Hiç bi rihtarı imzalamamanız sizi o ihtarı almaktan kurtarmaz ayrıca.
2 şahit huzurunda yüzünüze karşı okur, imzadan kaçındığınızı belirterek şahitlere imzalatırlar, aynı etkiyi sağlar bu işlemde. Tek farkı savunma hakkınızı kullanmamış, ihtarda belirtilen kusuru kabul etmiş olursunuz.

O zaman haberim bile olmadan sayısız tutanak yiyebilirim, görgü tanığı olarak imza atacak yönetimin yalakası yalancı şahit çok var bizim orada.

- - - Updated - - -


Yapamayacağınız farklı pozisyon nedir?
İş sözleşmenizde iş tanımı bellimi?
Yıllık izinlerinizde kullanmadığınız varmı?
Sendika ne diyor bu işe?
sendika size avantaj sağlıyormu?
sendikadan ayrılsanız düzelme olacakmı? sendikasız olanlar dahamı iyi durumda?

- Biz ilk başladığımızda yaklaşık 4 sene çağrı aldık daha sonra farklı birimlerde kurumsal olarak devam ettik yani çağrı ile değil mail usuluyle çalıştık. O kadar seneden sonra tekrar çağrıya geçirilmek üstelik yeni girenlerle aynı muameleyi görmek kaldırılacak cinsten değil, resmen aşağılanıyorsunuz.

- İş sözleşmesi bende yok zamanında bir kere okumuştum sanırım işçi ne dersek yapar, yok bayramda çalışır yok istediğimizde mesai yapar yani lehimize birşey yok.

- Yıllık izinlerimizde tabi kullanmadığımız günler var fakat alamıyoruz.

- Biz sendikaya üyeyiz ama çalışanların %50 sinden fazlası henüz sendikalı olmadığı için resmi olarak sendika faliyete geçmedi daha.

- Sendika şu şekilde bir avantaj sağlıyor, yaptığımız iş asıl iş verenin işi olduğundan bizim adımıza dava açıp asıl işverenin işçisine verdiği maaşına göre ve yapılan bütün ekonomik yardımlar neyse bizimde almamızı sağlıyor.

- Şirket adımızın üstünü çizdi, istenilmeyen adam ilan etti bunu herkes biliyor yani şu saatten sonra ayrılsak bile hiç birşey olmaz, sendikasız olanlar tabi daha iyi durumda onların poziyonlarında herhangi bir oynama olmadığı gibi herhangi bir psikolojik baskı yapılmıyor talepleri karşılanıyor.

ceceli341
27-07-2013, 13:58:32
Geçmiş yıllara ait izin hakkınız varda talep ettiğiniz halde size kullandırılmadı ise bu haklı nedenle fesih nedenidir. Bununla ilgili talep ve red yazısı var ise sözleşmenizi siz fesih edebilirsiniz. kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Bölümünüzün değiştirilmesinden birşey çıkmaz, sonuçta çalıştığınız yer çağrı merkezi telefon yada mail yolu, işin parçalarından biri.

Anladığım kadarıyla sendikalı olmak size bir şey kazandırmıyor. Sizi daha rahat ettirecek ise O zaman sendika üyeliğinden çıkın derim.

Erdoğan Kırcalı
27-07-2013, 18:11:04
Geçmiş yıllara ait izin hakkınız varda talep ettiğiniz halde size kullandırılmadı ise bu haklı nedenle fesih nedenidir. Bununla ilgili talep ve red yazısı var ise sözleşmenizi siz fesih edebilirsiniz. kıdem tazminatına hak kazanırsınız.


Bu konudan pek emin değilim...

ceceli341
27-07-2013, 18:25:16
Bu konudan pek emin değilim...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen 29.11.2011 tarihli bir kararı

“Dosya içeriğine göre davacı işçi işyerinde 1995 yılında işe girmiş ve işverence İş Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun olarak yıllık izinleri kullandırılmamıştır. Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup işverence bu hakkın kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur. Davacı işçinin kullanmadığı izin süresi izin kullanmadan önce 169 gün olup bu husus işveren kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davacının 64 günlük yıllık izin kullanımının ardından bakiye izin süresi 105 gündür.

İşveren savunması ile mahkemenin gerekçesinde de yer aldığı üzere davacı işçi işverenden yeniden izin talep etmiş ve işverence yıllık izin verilmemesi üzerine işyerinden ayrılmıştır. Dosya içeriğine göre işçinin kullandırılmayan 105 gün izin hakkının varlığı da dikkate alındığında dinlenme hakkının tanınmaması işçi açısından haklı fesih nedenini oluşturur. Bu durumda ihbar tazminatı isteğinin reddi anılan gerekçeyle sonucu itibarıyla yerinde ise de davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

- - - Updated - - -

9. Hukuk Dairesi 2001/17459 E., 2002/2727 K.
SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ
TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI
USULÜ HAK ESASLARI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN İSTEĞİ
<LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 41 ] <LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 42 ] <LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 49 ]
"ÖZET"
DAVACI, İZNİNİ ÇALIŞMAKTA İKEN İŞVERENDEN İSTEDİĞİNE GÖRE KENDİSİNE BÖYLE BİR İZİN KULLANDIRILMAYACAĞI AÇIK VE KESİN ŞEKİLDE İFADE EDİLMESİ HALİNDE; İŞ KANUNUNDA TANINAN HAKLARINI KULLANABİLİR. AYRICA; MAHKEMECE; BİLİRKİŞİ RAPORLARI TEKRAR İRDELENEREK ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ, TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI HAKKINDA HÜKÜM KURULMALIDIR.

"İçtihat Metni"
Davacı, yıllık izin, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı kooperatife ait işyerinde bekçi olarak çalıştığını ücretlerinin eksik ödendiğini izinlerinin kullandırılmadığını tatil günleri de çalıştırıldığını ileri sürerek isteklerde bulunmuş mahkemece de istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

Ancak, mahkemece bilirkişinin mütalaasına başvurularak bir çok rapor alınmış ise de bu raporlar dosyanın temyizen incelenmesi için yeterli değildir. Davacının çalışma süresinin tespiti özellikle önem taşımaktadır. Davanın açıldığı tarihte de çalışıp çalışmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır. Şayet davacı çalışmasını sürdürmekte ise yıllık ücretli izin isteme hakkı bulunmamaktadır. Zira izin ücretini çalışırken aldığı kabul edilecek olursa işçinin Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçme sonucu doğurur ki bunun kabulü mümkün değildir. Bununla beraber hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir.

Bilirkişi raporları müphem ve yer yer çelişkili olmakla birlikte bunların içeriğine göre davacı işçinin 10.200.000 TL. ücret alacağını isteyebileceği görülmektedir. Ancak mahkemece 275.000.000 TL.nin hüküm altına alınması nedeni dayanıksız kaldığı için konunun açıklığa kavuşturulması icap eder. Bu bakımdan mahkemece bilirkişi raporları tekrar irdelenerek çelişkiler giderilmek ve müphem noktalar açıklığa kavuşturulmak suretiyle dava konusu istekler hakkında kazanılmış usulü hak esasları da gözetilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır.

Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

tolg
27-07-2013, 22:23:20
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen 29.11.2011 tarihli bir kararı

“Dosya içeriğine göre davacı işçi işyerinde 1995 yılında işe girmiş ve işverence İş Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun olarak yıllık izinleri kullandırılmamıştır. Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup işverence bu hakkın kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur. Davacı işçinin kullanmadığı izin süresi izin kullanmadan önce 169 gün olup bu husus işveren kayıtlarından anlaşılmaktadır. Davacının 64 günlük yıllık izin kullanımının ardından bakiye izin süresi 105 gündür.

İşveren savunması ile mahkemenin gerekçesinde de yer aldığı üzere davacı işçi işverenden yeniden izin talep etmiş ve işverence yıllık izin verilmemesi üzerine işyerinden ayrılmıştır. Dosya içeriğine göre işçinin kullandırılmayan 105 gün izin hakkının varlığı da dikkate alındığında dinlenme hakkının tanınmaması işçi açısından haklı fesih nedenini oluşturur. Bu durumda ihbar tazminatı isteğinin reddi anılan gerekçeyle sonucu itibarıyla yerinde ise de davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

- - - Updated - - -

9. Hukuk Dairesi 2001/17459 E., 2002/2727 K.
SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ
TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI
USULÜ HAK ESASLARI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN İSTEĞİ
<LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 41 ] <LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 42 ] <LI type=circle>1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 49 ]
"ÖZET"
DAVACI, İZNİNİ ÇALIŞMAKTA İKEN İŞVERENDEN İSTEDİĞİNE GÖRE KENDİSİNE BÖYLE BİR İZİN KULLANDIRILMAYACAĞI AÇIK VE KESİN ŞEKİLDE İFADE EDİLMESİ HALİNDE; İŞ KANUNUNDA TANINAN HAKLARINI KULLANABİLİR. AYRICA; MAHKEMECE; BİLİRKİŞİ RAPORLARI TEKRAR İRDELENEREK ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ, TATİL GÜNDELİĞİ İLE ÜCRET ALACAĞI HAKKINDA HÜKÜM KURULMALIDIR.

"İçtihat Metni"
Davacı, yıllık izin, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı kooperatife ait işyerinde bekçi olarak çalıştığını ücretlerinin eksik ödendiğini izinlerinin kullandırılmadığını tatil günleri de çalıştırıldığını ileri sürerek isteklerde bulunmuş mahkemece de istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

Ancak, mahkemece bilirkişinin mütalaasına başvurularak bir çok rapor alınmış ise de bu raporlar dosyanın temyizen incelenmesi için yeterli değildir. Davacının çalışma süresinin tespiti özellikle önem taşımaktadır. Davanın açıldığı tarihte de çalışıp çalışmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır. Şayet davacı çalışmasını sürdürmekte ise yıllık ücretli izin isteme hakkı bulunmamaktadır. Zira izin ücretini çalışırken aldığı kabul edilecek olursa işçinin Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçme sonucu doğurur ki bunun kabulü mümkün değildir. Bununla beraber hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir.

Bilirkişi raporları müphem ve yer yer çelişkili olmakla birlikte bunların içeriğine göre davacı işçinin 10.200.000 TL. ücret alacağını isteyebileceği görülmektedir. Ancak mahkemece 275.000.000 TL.nin hüküm altına alınması nedeni dayanıksız kaldığı için konunun açıklığa kavuşturulması icap eder. Bu bakımdan mahkemece bilirkişi raporları tekrar irdelenerek çelişkiler giderilmek ve müphem noktalar açıklığa kavuşturulmak suretiyle dava konusu istekler hakkında kazanılmış usulü hak esasları da gözetilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır.

Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İşçinin amacına uygun bir karar olmadığını düşünüyorum. Zira, işçi işe iade davası açmayı ve şansının %'sini soruyor gibi...

ceceli341
27-07-2013, 22:50:32
İşçinin amacına uygun bir karar olmadığını düşünüyorum. Zira, işçi işe iade davası açmayı ve şansının %'sini soruyor gibi...

Zaten işçinin amacına uygun diye yayınlamadım. Yasal izin hakkını kullandırılmadığından dolayı, işten atılmadan siz haklı olarak fesih yapabilrisiniz önerime Erdoğan bey bundan emin değilim dediği için yayınladım.

İşverenin işçiyi tazminatsız çıkarmak için sebep aradığı yada istifa etmeye zorladığı açık. Buradan en kazançlı nasıl çıkar onu anlatmaya çalışmaktayız.

İşe iade için önce işten bir sebeple çıkarılması ve işe iade davası açması gerekir.

tolg
27-07-2013, 22:53:21
Zaten işçinin amacına uygun diye yayınlamadım. Yasal izin hakkını kullandırılmadığından dolayı, işten atılmadan siz haklı olarak fesih yapabilrisiniz önerime Erdoğan bey bundan emin değilim dediği için yayınladım.

İşverenin işçiyi tazminatsız çıkarmak için sebep aradığı açık. Buradan en kazançlı nasıl çıkar onu anlatmaya çalışöaktayız.
Bu anlatmaya çalıştığınınız konunun işe iade davası açmayı düşünen işçiye yararı olmadığını söylemekten öte bir lafım olmadı zaten:):)

ceceli341
27-07-2013, 23:00:03
Konuya faydası olmadığından sildim.

tolg
27-07-2013, 23:06:09
Varsa önerecekleriniz siz yazın biz size köstek olalım:DD
İşe iade davası açmayı düşünen bir işçiye haklarını nasıl alarak işten ayrılabileceği gibi verilen yersiz bir cevaba karşın yersiz tartışmaya girmek istemem sayın ceceli343. Saygılarımla...

ceceli341
27-07-2013, 23:11:18
konuya faydası olmadığından sildim.

tolg
27-07-2013, 23:39:06
7 yıldır çalıştığım özel bir şirkette sendikalı olmam gerekçesiyle
İşe iade davası açmayı düşünüyorsanız bu iddianızı kanıtlamanız gerekir.

mevcut pozisyonumdan alınarak zorlanacağım daha ağır bir pozisyona geçirdiler
Mevcut pozisyonunuzdan alınmanızı gerektirecek olguların (Verim düşüklüğü, istihdam fazlalığı, başka pozisyonda doğan ihtiyaç gibi) işverence ortaya konulması gerekir.

mevcut ünvanımızda bir değişiklik olmadı ama o kadar seneden sonra yapamayacağımız farklı pozisyona geçirdiler
Ünvanınızda değişiklik olmadığına, yapacağınız işte değişiklik olduğuna göre; işverence sizden yapılması istenilen iş konusunda işe başlatılmadan önce herhangi bir eğitim, kurs, seminer v.b. uygulamaya tabi tutuldunuz mu? (Hukuki bir değeri olmamakla birlikte sadece kendi düşüncem olduğunu göz önünde bulundurun derim)

ceceli341
28-07-2013, 00:18:35
İşe iade davası açmayı düşünüyorsanız bu iddianızı kanıtlamanız gerekir.

Mevcut pozisyonunuzdan alınmanızı gerektirecek olguların (Verim düşüklüğü, istihdam fazlalığı, başka pozisyonda doğan ihtiyaç gibi) işverence ortaya konulması gerekir.

Ünvanınızda değişiklik olmadığına, yapacağınız işte değişiklik olduğuna göre; işverence sizden yapılması istenilen iş konusunda işe başlatılmadan önce herhangi bir eğitim, kurs, seminer v.b. uygulamaya tabi tutuldunuz mu? (Hukuki bir değeri olmamakla birlikte sadece kendi düşüncem olduğunu göz önünde bulundurun derim)

İşçinin amacına uygun bir cevap olmadığını düşünüyorum. Zira, işçi halen işten çıkarılmadığı gibi işverenin işten çıkarma sebepleride ortada yoktur. Zira sendikalı olan işçide sendikalı olamaktan değil başka sebepler öne sürülerek çalışma arkadaşlarının işten çıkarıldığından bahsetmekte.

Farklı pozisyon derken, bu çalışana göre farklı bir pozisyon daha önce aynı tarzda bir iş yapmış mail ile çağrı yerine telefon ile çağrı işine verilmiş, yapılan iş aynı, Yapısal bir değişiklik olmadığından işverenin ortaya birşey koymasınada gerek yoktur.

Soruyu soran kardeşim minareyi çalan kılıfınıda uydurur diye bir atasözü vardır. Sen işten çıkarılma sebepleri ve işverenin elindeki delilleri burada yazarsan ona göre cevap almanız daha mantıklı olur. zira 4000 çalışanlı bir işyerinin seni kılıfına uydurmadan çıkaracağını düşünmüyorum. çıkarılan arkadaşlarından işe iade davası açan kazanan varmı?

Dava aç demek çok kolay bir iştir. ama dava aşaması zor bir süreçtir.İşe iade ortalama 2 yıl sürer tabi iade kararı verilirse .

tolg
28-07-2013, 15:44:49
yapılan iş aynı,

Sayın ceceli341;

İşçinin ilk iletisinde belirttiği "mevcut pozisyonumdan alınarak zorlanacağım daha ağır bir pozisyona geçirdiler" şeklindeki beyanına dair bu yönde görüş belrttim. Yapılan işin aynı nitelikte olduğunu belirlediğinize göre; işçinin bu yöndeki savunması elbette mesnetsiz kalacaktır. :)


sendikalı olan işçide sendikalı olamaktan değil

"7 yıldır çalıştığım özel bir şirkette sendikalı olmam gerekçesiyle (tabi bunu alenen söylemiyorlar)" şeklindeki beyanı burada olduğu gibi olası bir davada da ileri sürer ise; bu iddiasını kanıtlamasının gerekeceğini düşünmüştüm. Sanırım yanılmışım.:)

Bu konu hakkında benden bu kadar. Saygılarımla...

ceceli341
28-07-2013, 15:59:22
[QUOTE=tolg;486779]Sayın ceceli341;

İşçinin ilk iletisinde belirttiği "mevcut pozisyonumdan alınarak zorlanacağım daha ağır bir pozisyona geçirdiler" şeklindeki beyanına dair bu yönde görüş belrttim. Yapılan işin aynı nitelikte olduğunu belirlediğinize göre; işçinin bu yöndeki savunması elbette mesnetsiz kalacaktır. :)
/QUOTE]

Ben belirlemedim kanun belirlemiş, benimkilerle değil ama sizinkilerle mesnetsiz olacağını söyleyebiliriz. Ne o müvekkilinizi savunmaktan vazmı geçtiniz.

serqet
29-07-2013, 02:07:10
İşçinin amacına uygun bir cevap olmadığını düşünüyorum. Zira, işçi halen işten çıkarılmadığı gibi işverenin işten çıkarma sebepleride ortada yoktur. Zira sendikalı olan işçide sendikalı olamaktan değil başka sebepler öne sürülerek çalışma arkadaşlarının işten çıkarıldığından bahsetmekte.

Farklı pozisyon derken, bu çalışana göre farklı bir pozisyon daha önce aynı tarzda bir iş yapmış mail ile çağrı yerine telefon ile çağrı işine verilmiş, yapılan iş aynı, Yapısal bir değişiklik olmadığından işverenin ortaya birşey koymasınada gerek yoktur.

Soruyu soran kardeşim minareyi çalan kılıfınıda uydurur diye bir atasözü vardır. Sen işten çıkarılma sebepleri ve işverenin elindeki delilleri burada yazarsan ona göre cevap almanız daha mantıklı olur. zira 4000 çalışanlı bir işyerinin seni kılıfına uydurmadan çıkaracağını düşünmüyorum. çıkarılan arkadaşlarından işe iade davası açan kazanan varmı?

Dava aç demek çok kolay bir iştir. ama dava aşaması zor bir süreçtir.İşe iade ortalama 2 yıl sürer tabi iade kararı verilirse .

Öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
Sorunuza şu şekilde cevap verebilirim, işten çıkarılma sebepleri birden fazla mesela kimisini sendika ile ilgili toplu bilgilendirme maili attı diye çıkardılar, kimisini molasını aştı için veya şirket hekiminden sevk almadan hastaneden rapor aldığı için, performansı düşük olduğu için tutanak tutup 3 tutanak olunca attılar. Hep de 25.2 maddeden atıyorlar. Bu arada yapılan iş aynı derken daha önceki pozisyonumda aldığım primden şimdi daha az alıyorum bilmiyorum yinede aynı mı oluyor. Sendikalı olduğum için bu baskı yapılıyor sadece bana değil bütün sendikalılara bunu tabi ki ispat etmemiz zor ancak şahit yoluyla ispat edebiliriz. İşe iade davası açıp kazananlar var önceden ama bu bahsettiğim çok yeni bir süreç atılanların davası hali hazırda devam ediyor. Kaldıki daha önce sendika tarafından dava açılıp bizim asıl iş veren çalışanı olduğumuz kararı çıkmıştır ve asıl çalışanın aldığı maaş ve ek yardımlar neyse dava açan herkese sendikalı olduğu zamanlar için geriye dönük farklar asıl işverenden faiziyle alınmıştır. Şimdi benide muhtemelen tutanaktan çıkaracaklar fakat hakim demez mi bu adam 7 senedir senin işçin hiç bir zaman tutanak yememiş son ayda 3 tutanak birden yemiş yani bu mantıklı gelmiyor bana ayrıca sgk primleri kontrol edilince de maaşımızın daha az yattığı ortada. Ben zaten çalışmak istemiyorum burada çünkü yönetimin tavrı diğerlerine göre çok farklı bize yani ezmeye çalışıyorlar sürekli zaten bu sayede istifa etmemizi istiyorlar tazminattan yırtmak için ve bunun içinde yapamayacağımız şeyleri isteyip yapmayıncada tutanak tutuyorlar, ben en az zararla çıkmak istiyorum buradan kimiside noterden ihtar çektir çık falan diyo öylemi yapsam yoksa onların atmasınımı beklesem bilemedim.

ceceli341
29-07-2013, 02:29:38
İşten haklı olarak çıkmak için sebep göstermeniz gerekir. Prim ödemeleri nedeniyle işverenin ayrımı haklı kılan sebepleri yoksa işçilere eşit davranması gerekir ama bunun ücret düşürme sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddütlerim var. sonuçta prim ücretin ekidir.
Bırakın onlar sebep gösterip çıkarsınlar. Siz dava açarsınız.
diğer davalarıda örnek gösterirsiniz. Dİğer arkadaşlarınızı şahit gösterirsiniz. Bunun organize olduğunu diğer davalarla birlikte ispat edebilirsiniz.Tabiki son ayda 3 tutanak dikkat çekici

Ama bütün bu süreçleri yaşamak istemiyorsanız işverenle konuşup sendikadan ayrılacağınızı söyleyin belki durum sizin açınızdan düzelir.

serqet
05-08-2013, 01:41:45
İşten haklı olarak çıkmak için sebep göstermeniz gerekir. Prim ödemeleri nedeniyle işverenin ayrımı haklı kılan sebepleri yoksa işçilere eşit davranması gerekir ama bunun ücret düşürme sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddütlerim var. sonuçta prim ücretin ekidir.
Bırakın onlar sebep gösterip çıkarsınlar. Siz dava açarsınız.
diğer davalarıda örnek gösterirsiniz. Dİğer arkadaşlarınızı şahit gösterirsiniz. Bunun organize olduğunu diğer davalarla birlikte ispat edebilirsiniz.Tabiki son ayda 3 tutanak dikkat çekici

Ama bütün bu süreçleri yaşamak istemiyorsanız işverenle konuşup sendikadan ayrılacağınızı söyleyin belki durum sizin açınızdan düzelir.

Sayın Ceceli341,

Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek isterimki işveren bizi silmiş durumda yani gidip konuşursam sendikadan çıkayım falan diye ancak dalga geçerler. Şimdi ben geçen hafta full vardıyama gittim buna ilişkin manyetik giriş kartıyla turnikeden geçtiğimiz için kayıtlar mevcut fakat ben bu şekilde çalışamayacağımdan işe gitmeme rağmen bana psikolojik taciz ederek söyledikleri işleri yapmadım ve bundan ötürü çok sayıda tutanak tuttular ama her ne hikmetse hala atmadılar beni, sanırım amaçları tutanak sayısını çok tutarak mahkemede koz olarak kullanmak. Açıkcası bende endişelenmeye başladım bu tutanaklar başıma bela açarmı diye fakat söylediğiniz gibi istifa etmedim onların atmasını bekliyorum ve her geçen gün tutanak sayım artıyor. Şirket beni sendikal sebeplerle atmak istiyor ve psikolojik taciz ve mobbing uygulamalarıylada istifa etmemi beklemekte, bu durumu nasıl ispat edebilirim iş yerinde çalışan/çalışmış benimle aynı pozisyonda olan veya yönetici olarak çalışmış kişilerin şahitliği yeterli olur mu? daha öncedende bahsettiğim üzere şirket her hafta 2-3 kişiyi 25-2 den atıyor. Ben tutanak sayımı attırarak atılmayımı bekleyeyim ki bu durumun aleyhime olmasından endişeliyim, yoksa işe dönüş davasından vazgeçip sadece tazminat haklarımı alabilmek için ihtarmı çekmeliyim? ayrıca ihtar çektiğimizde tazminatı mahkeme kanalıyla kesin alabilirmiyiz? inanın ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. İhtar çekmek gerekirse eğer ihtar çektikten sonra işe gitme zorunluluğum varmı acaba? kafanızı şişirdim ama Allah razı olsun sizden.

ceceli341
05-08-2013, 02:20:53
Yapmanızı isteyipte yapmadığınız iş nedir?

- - - Updated - - -

Birde şimdiye kadar sizinle iligili tutulan tutanaklarda sebepler nedir?

serqet
05-08-2013, 14:15:51
Yapmanızı isteyipte yapmadığınız iş nedir?

- - - Updated - - -

Birde şimdiye kadar sizinle iligili tutulan tutanaklarda sebepler nedir?

Yapmamı istedikleri ve benim yapmadığım şey çağrı almak. sistemime login oluyorum fakat çağrı almadan vardıyamı tamamlıyorum son 5 gündür verilen tutanaklar hep bunlarla ilgili birde bir kaç gün geç gittim onunla ilgilide tutanak verdiler. iş yerinde cep telefonu kullanıyorum diye tutanak verdiler. sırf atsınlar diye böyle davranıyorum ama atmıyorlarda. 20 yi aştı tutanak sayım.

Erdoğan Kırcalı
05-08-2013, 14:36:12
Yapmamı istedikleri ve benim yapmadığım şey çağrı almak. sistemime login oluyorum fakat çağrı almadan vardıyamı tamamlıyorum son 5 gündür verilen tutanaklar hep bunlarla ilgili birde bir kaç gün geç gittim onunla ilgilide tutanak verdiler. iş yerinde cep telefonu kullanıyorum diye tutanak verdiler. sırf atsınlar diye böyle davranıyorum ama atmıyorlarda. 20 yi aştı tutanak sayım.
Sİze verilen görevi yapmamakta ısrarcı davranıyorsunuz yani :DD
İşvereninize yazılı olarak verilen görevlendirmeyi kabul etmediğinizi bildirdiniz mi veya sözleşmenizde işverenin vereceği diğer işleri yapmak gibi bir madde var mı?

Benim gördüğüm kadarıyla, sisteme giriş yapıp, o girişin gereğini yerine getirmeyerek ( kasıtlı olarak hiç çağrı almamak) , işverenin amacı dediğiniz tazminatsız çıkış konusunda , ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil,
5 gündür hiç çağrı almıyor, yani o ihtarlara rağmen işyerinde iş yapmadan öylece bekliyorsanız, çoktan sözleşmenizi tazminatsız feshedilebilecek ortama getirmişsiniz kendinizi.

ceceli341
05-08-2013, 14:45:26
Bu şekilde davranmaya devam ederseniz atılmanız yakındır. Bu sebeplerle işten atılmanız sizi haksız çıkaracaktır. İşvereen bu sebeplerle
sizi atmakta haklı olacaktır.

Kusura bakmayın bu şekilde davranan personeli bende atarım.

- - - Updated - - -

Kaç gündür size yardımcı olmaya çalıştığımız yazılarımızı unutun.

İşverene haklı nedenle fesih hakkını verdiniz.

tolg
05-08-2013, 21:05:13
Bu şekilde davranmaya devam ederseniz atılmanız yakındır. Bu sebeplerle işten atılmanız sizi haksız çıkaracaktır. İşvereen bu sebeplerle
sizi atmakta haklı olacaktır.
Kusura bakmayın bu şekilde davranan personeli bende atarım.
Kaç gündür size yardımcı olmaya çalıştığımız yazılarımızı unutun.
İşverene haklı nedenle fesih hakkını verdiniz.
Avukat olduğuma dair en ufak bir söylemim olmamasına rağmen; "Ne o müveklinizi savunmaktan vaz mı geçtiniz" gibi "Yersiz" bir soru yönelten sayıncecel341; gelinen noktada; "müvekkilinizi savunmaktan vaz mı geçtiniz" gibi "Yersiz" bir soruyu sormak istemem....

ceceli341
05-08-2013, 21:56:05
Müvekkil akıllı davranıp haksız yere işten atıldığı zaman tazminmat elde etme tavsiyelerime karşılık. Daha önceki avukatı tarafından işe iade edileceği konusunda ikna edilmiş olmalı. Baksanıza yeniden savunmaya başlamışsınız.

Ayrıca ayrıca forum kuralları gereği soru sormak için ayrı konu açmanız gerekir.:DD

tolg
05-08-2013, 23:34:48
Ayrıca ayrıca forum kuralları gereği soru sormak için ayrı konu açmanız gerekir.:DD
Aşağıda sunduğum "Yersiz" sorunuza forum kuralları müsaede mi ediyor?

Ne o müvekkilinizi savunmaktan vazmı geçtiniz.

ceceli341
05-08-2013, 23:47:04
Aşağıda sunduğum "Yersiz" sorunuza forum kuralları müsaede mi ediyor?

Ben soruyu sordum.
Ayrıca forum kuralları gereği soru sormak için ayrı konu açmanız gerekir. dedim.
Soramazsınız demedim.
Sorulara cevap vermek yerine bu tür YERSİZ tartışmalara girmeyi daha çok seviyorsunuz galiba?

serqet
06-08-2013, 02:19:49
Sİze verilen görevi yapmamakta ısrarcı davranıyorsunuz yani :DD
İşvereninize yazılı olarak verilen görevlendirmeyi kabul etmediğinizi bildirdiniz mi veya sözleşmenizde işverenin vereceği diğer işleri yapmak gibi bir madde var mı?

Benim gördüğüm kadarıyla, sisteme giriş yapıp, o girişin gereğini yerine getirmeyerek ( kasıtlı olarak hiç çağrı almamak) , işverenin amacı dediğiniz tazminatsız çıkış konusunda , ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil,
5 gündür hiç çağrı almıyor, yani o ihtarlara rağmen işyerinde iş yapmadan öylece bekliyorsanız, çoktan sözleşmenizi tazminatsız feshedilebilecek ortama getirmişsiniz kendinizi.

söylediklerimden davranışlarımın çok yanlış olduğunu anlamanız çok doğal hoş ben doğru olduğunu savunmuyorum zaten fakat işin iç yüzünü bilseydiniz bana hak verirdiniz. Ben daha önceki çalıştığım pozisyonda grubun birincisiydim şirket tarafından bana verilen sayısız başarı sertifikaları ve plaketler var, ben bu kadar iyi iken beni yıpratmak adına kaldıramayacağım bir birime geçirdiler ayrıca daha önce her ay 480 tl prim alırken prim miktarını düşürdüler buda yetmezmiş gibi yapılan değişiklerle prim alabilmeniz de mucizelere kaldı. Şimdi ben 1000tl ye afedersiniz eşşek gibi çalışmaya mecburmuyum? şirket bana demiyoki kardeşim al tazminatını çalışmak istemiyoruz seninle diye eee ben bu durumda ne yapmalıyım ya atılıcam yada ihtar çekip gidicem. Ön yargınızı bırakıp bana şunun cevabını verebilirmisiniz, şu durumda ihtar çeksem tazminatımı yinede alamazmıyım?

Erdoğan Kırcalı
06-08-2013, 07:05:00
söylediklerimden davranışlarımın çok yanlış olduğunu anlamanız çok doğal hoş ben doğru olduğunu savunmuyorum zaten fakat işin iç yüzünü bilseydiniz bana hak verirdiniz. Ben daha önceki çalıştığım pozisyonda grubun birincisiydim şirket tarafından bana verilen sayısız başarı sertifikaları ve plaketler var, ben bu kadar iyi iken beni yıpratmak adına kaldıramayacağım bir birime geçirdiler ayrıca daha önce her ay 480 tl prim alırken prim miktarını düşürdüler buda yetmezmiş gibi yapılan değişiklerle prim alabilmeniz de mucizelere kaldı. Şimdi ben 1000tl ye afedersiniz eşşek gibi çalışmaya mecburmuyum? şirket bana demiyoki kardeşim al tazminatını çalışmak istemiyoruz seninle diye eee ben bu durumda ne yapmalıyım ya atılıcam yada ihtar çekip gidicem. Ön yargınızı bırakıp bana şunun cevabını verebilirmisiniz, şu durumda ihtar çeksem tazminatımı yinede alamazmıyım?
Önyargılı olan sizsiniz:) önyargınız da; şirket sizi işten atarsa mutlaka tazminatımı da vermeye mecbur şeklinde düşünüyorsunuz, bu ana yanlışınız, sebebiniz haklı olabilir buna bir şey diyemem ama seçtiğiniz yol sizi haksız duruma düşürmekte.
Grubun birincisiyle ennnn sonuncusu arasında, iş kanunu açısından fark sıfırdır bunun farkındasınız değil mi?
İş kanununa göre işvereninizden alabilecek olduğunuz tazminatlar kıdem tazminatı-ihbar tazminatı-işe iade davası açar ve kazanmış olup işe iadeniz gerçekleşmezse mahkeme kararıyla işe başlatmama tazminatı - işe iade davası açma hakkı kazanamamış durumdaysanız açabilecek olduğunuz kötü niyet tazminatı davası sonucu mahkeme kararıyla kötü niyet tazminatı dır. Son ikisini geçiyorum.
İhbar ve kıdem tazminatı için şart, sözleşmenizin feshedilmiş olmasıdır, sözleşmeniz hala devam ettiğine göre, on yüz bin ihtar da gönderseniz alabileceğiniz bir tazminat yok işe devam ederken.
Seçtiğiniz yolla, işverenin tuttuğu tutanaklarla ,işverene çok ciddi bir koz vermişsiniz tazminatsız fesih için.
Çağrı almamak yerine, göreviniz değiştiği ve bu sebeple ücretinizde azalma olduğu için çalışma şartlarında ağırlaşma olduğu sebebiyle sözleşmenizi feshedip kıdem tazminatı talep etme hakkınızı neden kullanmıyorsunuz?

serqet
06-08-2013, 18:14:36
Çağrı almamak yerine, göreviniz değiştiği ve bu sebeple ücretinizde azalma olduğu için çalışma şartlarında ağırlaşma olduğu sebebiyle sözleşmenizi feshedip kıdem tazminatı talep etme hakkınızı neden kullanmıyorsunuz?

Kıdem tazminatı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar zaten, bu durumda kıdem tazminatımı nasıl isteyeceğim ? Yasal olarak böyle bir hakkım var mı? varsa bile şirket buna yanaşır mı? 5 ay oldu birimimiz değişeli bu etkilemiyor mu bu durumu?

ceceli341
06-08-2013, 18:57:32
[QUOTE=
Çağrı almamak yerine, göreviniz değiştiği ve bu sebeple ücretinizde azalma olduğu için çalışma şartlarında ağırlaşma olduğu sebebiyle sözleşmenizi feshedip kıdem tazminatı talep etme hakkınızı neden kullanmıyorsunuz?[/QUOTE]

Çalışan işe telefonla çağrı bölümünde başlamış ve e mail bölümüne geçmiş daha sonra tekrar telefon bölümüne geçmiş İş tanımında esaslı bir değişiklik yoktur. İş Çalışanın kendisine zor gelmektedir. Şef yada yönetici pozisyonundan düz personel düzeyine yada göreviyle bağdaşmayan bir işe (temizlikvs gibi)verilmemiştir.

Ayrıca çalışanın ücretinde bir düşüşte yoktur. Primler maaşın ekleridir. Ayrıca çalışana ayrıcalık yapılarak daha düşük prim verilmemektedir. Çalıştığı departmanın prim sistemi bu şekildedir. Ayrıca çalışan prim düşümü yapılmışsa eğer 6 gün içinde buna itiraz etmeliydi. Bu duruma itiraz etmediğinden durumuda kabül etmiştir. Aradan 5 ay gaçmiş. Çalışan telefonlara bakmaz ise tabiki prim alamaz.

Diğer bir konuda 1000 Tl İnsanca yaşamak için düşük bir ücrettir. Fakat Türkiye şartlarında daha ağır işler için daha az ücretler ödenmektedir.

İşverenin yıllık izinlerinizi kullandırtmıyor dediniz bunu kanıtlayabiliyorsanız bu size haklı fesih hakkı verir.

Ayrıca işverenin son dönemlerde sadece sendikalı işçileri çeşitli bahanelerle çıkardığını bunun kötü niyetli olduğunu ispat edebilirseniz.
belki mahkeme aşamasında haklı çıkabilirdiniz.
Ama telefonlara bakmayarak süresi içinde bile itiraz etmediğinizden işverene büyük bir koz verdiniz.

serqet
07-08-2013, 01:01:42
Çalışan işe telefonla çağrı bölümünde başlamış ve e mail bölümüne geçmiş daha sonra tekrar telefon bölümüne geçmiş İş tanımında esaslı bir değişiklik yoktur. İş Çalışanın kendisine zor gelmektedir. Şef yada yönetici pozisyonundan düz personel düzeyine yada göreviyle bağdaşmayan bir işe (temizlikvs gibi)verilmemiştir.

Ayrıca çalışanın ücretinde bir düşüşte yoktur. Primler maaşın ekleridir. Ayrıca çalışana ayrıcalık yapılarak daha düşük prim verilmemektedir. Çalıştığı departmanın prim sistemi bu şekildedir. Ayrıca çalışan prim düşümü yapılmışsa eğer 6 gün içinde buna itiraz etmeliydi. Bu duruma itiraz etmediğinden durumuda kabül etmiştir. Aradan 5 ay gaçmiş. Çalışan telefonlara bakmaz ise tabiki prim alamaz.

Diğer bir konuda 1000 Tl İnsanca yaşamak için düşük bir ücrettir. Fakat Türkiye şartlarında daha ağır işler için daha az ücretler ödenmektedir.

İşverenin yıllık izinlerinizi kullandırtmıyor dediniz bunu kanıtlayabiliyorsanız bu size haklı fesih hakkı verir.

Ayrıca işverenin son dönemlerde sadece sendikalı işçileri çeşitli bahanelerle çıkardığını bunun kötü niyetli olduğunu ispat edebilirseniz.
belki mahkeme aşamasında haklı çıkabilirdiniz.
Ama telefonlara bakmayarak süresi içinde bile itiraz etmediğinizden işverene büyük bir koz verdiniz.

Peki sendikalı olduğumuz için bu şekilde davranıldığını ve istifaya zorlandığımızı nasıl ispat edebiliriz? sonuçta her hangi bir belge yok elimizde lakin şahit çok hatta şirkette yönetici pozisyonunda çalışırken atılmış insanlar var onlar bile şahitlik yapabilir bu durum işimize yarar mı?

Normalde telefona bakmadığımız zamanlarda oluyor misal yeni başlayan personele destek amaçlı olarak, bana verilen tutanakları ben imzalamadım, şirketin bana verdiği tutanaklardan bilgim olmadığını ve yeni çalışanlara destek amaçlı olarak telefonlara bakmadığımı iddia edemezmiyim? tutanaklarda her ne kadar şahit imzası olsa da hakim tarafından bu şahitler aynı iş yerinin çalışanları olduklarından şirketin bu işi organize yaptığı düşünülemez mi? zaten tutanaklara imza atmadığımızdan ne savunma yazabildik nede bir nüshasını alabildik.

ceceli341
07-08-2013, 03:07:21
Davaları kazanmak için sadece haklı olmak yetmez. Siz senaryoyu yazdınız bunu iyi oynamak lazım ortada bir tek eksik kaldı iyi bir yönetmen.:ok

Erdoğan Kırcalı
07-08-2013, 08:35:39
Kıdem tazminatı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar zaten, bu durumda kıdem tazminatımı nasıl isteyeceğim ?
Onlar vermemek için ellerinden geleni yapıyor derken, siz de alamamak için elinizden geleni yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz.
Kıdem tazminatı nasıl istenir? Haklı sebeple sözleşmenizi feshedersiniz ve kıdem tazminatınızın ödenmesini talep edersiniz. Vermezlerse, + haklıysanız dava açıp talep edersiniz, haklılığınız ortaya çıktığında da alabilirsiniz tazminatınızı.

Yasal olarak böyle bir hakkım var mı?
Yasal olarak buna hakkınız var-dı

varsa bile şirket buna yanaşır mı?
Buna yanaşmayan işvereni, yasalar ve mahkemeler yanaştırıyor.

5 ay oldu birimimiz değişeli bu etkilemiyor mu bu durumu? Etkiler elbette.
5 ay boyunca, hiç mi çağrı almadınız, ilk günden beri bu şekilde mi davranıyorsunuz?
İlk başlarda çağrı alırken , örneğin bir kaç ay sonra çağrı almamaya başladıysanız, küllüm hatalısınız. Görev değişikliğini lehinize fesih sebebi olarak kullanabilecekken, Sözleşmenizi tazminatsız feshedebilmesi için işverene sebep yaratmışsınız demek olur bu.


Peki sendikalı olduğumuz için bu şekilde davranıldığını ve istifaya zorlandığımızı nasıl ispat edebiliriz? sonuçta her hangi bir belge yok elimizde lakin şahit çok hatta şirkette yönetici pozisyonunda çalışırken atılmış insanlar var onlar bile şahitlik yapabilir bu durum işimize yarar mı?
Elbette yarar.Normalde telefona bakmadığımız zamanlarda oluyor misal yeni başlayan personele destek amaçlı olarak, bana verilen tutanakları ben imzalamadım, şirketin bana verdiği tutanaklardan bilgim olmadığını ve yeni çalışanlara destek amaçlı olarak telefonlara bakmadığımı iddia edemezmiyim?
Her şeyi iddia edebilirsiniz , bunda sıkıntı yok. Sıkıntı, iddia ettiğinizi ıspatlamak zorunda olmanızda.tutanaklarda her ne kadar şahit imzası olsa da hakim tarafından bu şahitler aynı iş yerinin çalışanları olduklarından şirketin bu işi organize yaptığı düşünülemez mi? zaten tutanaklara imza atmadığımızdan ne savunma yazabildik nede bir nüshasını alabildik.
Tutanağı kabul etmeyince, işverenin yapması gereken içeriğini şahit önünde yüzünüze karşı okuyup , imzalamaktan kaçındığınızı da belirterek şahitlerin imzalarıyla durumu tesbit etmektir, bunu da yapmış, yapmasına siz imkan tanımışsınız.
Oysa ihtarı alıp, savunmanızı bahsedilen suçlamayı kabul etmiyorum, bu şekilde bir hatam yoktur yazarak imzalamış olsaydınız, bugün işyerinizin elinde onun değil sizin işinize yarayacak tutanaklar olacaktı!

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Multilingual community supported by vBET Translator 4.9.2