Mirasçılar edinilmiş mallardan pay alır mı?

11-10-2018 22:59:50 zikoray#
Merhaba
Ölen eşin mirasçıları, diğer eşin sahibi bulunduğu edinilmiş mal niteliğindeki mallardan pay alabilir mi?
12-10-2018 06:39:09 Erdoğan Kırcalı#
Kişi vefat etmemiş te boşanmış olsalardı, evlilik birliği içinde edinilmiş olan mallarda katılım payı gereği %50 sinde hak sahibi olurdu ve bunu talep edebilirdi. Yani ablanızın eşiyle birlikte mirasçısı olan sizler eniştenizin varlığından bir hak talep edemezsiniz.
Sizin durumunuzda,
enişteniz ödemelerinin tamamını kendinin yapmış olmasına rağmen aldığı evin %50 sini ablanız adına %50sini kendi adına kayıt ettirmiş.
Ablanız vefat edince, mirasa ve edinilmiş mallara katılım rejimine konu olan kısım vefat eden ablanız ait olan kısımdır, halen hayatta olan eniştenize ait olan mallar hala eniştenizin kendi malıdır.
Ablanız vefat ettiğinde miras olarak kalan %50 hissedir sadece miras paylaşımına konu olan.
Bu %50 hisse üzerinde de öncelikli olarak edinilmiş mallara katılım rejimi gereği eniştenizin katılım payı vardır. Yani eniştenizin kendine ait olan %50 hissesi cepte iken bir de edinilmiş mallara katılım hakkı olarak ablanıza ait hissenin yarısını alır, eder evin toplamı içinde %75 hissesi.
Sonra kalan %25 hisse mirasa konu olur. Orada da miras hukuku gereği vefat eden eşinin kardeşleriyle birlikte mirasçısı olduğundan yasal miras hakkı olan %50 yi alır, bu da mirasa konu olan , kalan %25lik hissenin yarısı yani evin toplamının %12,5 i eder. Bu %12,5 te eniştenizin cepteki kendi payı olan %50 ye ek gelen edinilmiş mallara katılım hakkıyla gelen %25 in yanına geldiğinde,
eniştenizin o evdeki hissesi %87,5 a tekabul eder. Kalan kısım da vefat eden ablanızın mirasçısı olarak ,
sizlere kalır.
12-10-2018 11:43:46 Av.Yusuf Selçuk Ateşkan#
Evlilik birliği içinde alınan mallardan kişinin kendi kazandığı para ile aldığı kısmı edinilmiş maldır.
Karşılıksız kazandığı (bağış, miras vs.) gibi mallar ise kişisel maldır.

Evlilik boşanma veya eşlerden birinin vefatı ile sona erdiğinde, diğer eş veya onun mirasçıları karşı tarafa dava açarak katılma payı talep edebilirler.
(Doğrudan hak kazanmazlar, mal rejiminin tasfiyesi davası gerekir.)

Buraya kadar söylediklerim sayın zikoray'ın düşüncesinin başlangıcı.

Ancak, eşlerden biri kazandığı para ile diğerine bir şey alırsa, bu edinilmiş mal mı, yoksa kişisel mal mı olacaktır?

Yargıtay "edinilmiş mal" diyor.
Şöyle açıklıyor: "Evlilik birliğinin ömür boyu süreceği inancının hakim olduğu düşünceyle, ortak yaşamı ve geleceği güvence altına almak amacıyla, beraberlikten doğan dayanışmayla ve karşılıklı güvene dayanarak, örf ve adete uygun olarak eşlerin birlikte yatırım yapmaları bağış olarak değerlendirilemez. Eşler arasında dayanışma, güven ve sadakat esastır. Gelecekte aile üyelerinin yararlanacakları beklentisiyle birlikte malvarlığı edinme çabaları, eşlerden birinin sebepsiz zenginleşmesiyle sonuçlanmamalıdır.
Bu açıklamalar nedeniyle, devredene ağır yükümlülük getiren kazandırmanın bağış olarak değerlendirilmesi için, bağış amacını taşıyan davranış ve iradenin duraksamaya yer vermeyecek şekilde olması gerekir.
Bağışlamanın yukarıda açıklanan öğeleri gözetildiğinde, bir eşin diğer eşe ait bir malvarlığına yaptığı her katkının ya da kazandırmanın bağışlama olmayacağı kabul edilmektedir. "

Yani ablanızın %50'si de eniştenizin %50'si de kişisel mal. Her birinin diğerinin %50'sinde yarı hakkı var.
Ancak birbirlerinden alacakları pay eşit olduğu için sonuç değişmeyecek. Yani sonuçta ablanızın terekesinin %50 payı, eniştenizin %50 payı olacak.
Ablanızın terekesinde eniştenizin %50 miras payı olduğu için siz toplam üzerinden %25'i paylaşacaksınız.
12-10-2018 12:35:38 zikoray#
Sayın Ateşkan, "Yani ablanızın %50'si de eniştenizin %50'si de kişisel mal. Her birinin diğerinin %50'sinde yarı hakkı var." kısmını anlayamadım. Ablamın kısmı bağış sayılmıyorsa nasıl kişisel mal oluyor? Ayrıca eniştemizin malı ne yönüyle kişisel maldır? Eğer her ikisininki de kişisel mal ise, yek diğerinin malında neden yarı hak sahibi oluyorlar?
12-10-2018 18:59:01 Av.Yusuf Selçuk Ateşkan#
Yanlış yazmışım. Doğrusu ""Yani ablanızın %50'si de eniştenizin %50'si de edinilmiş mal. Her birinin diğerinin %50'sinde yarı hakkı var." olacak.
12-10-2018 21:35:11 zikoray#
Eğer ablamızınkinin bağış olduğunu ipatlarsak, eniştenin edinilmiş malından mirasçılar olarak hak iddia edebilir miyiz?